Tussentijds overstappen, elk jaar doen!

Beste medeverzekerden,

Hier volgt informatie waarvan geen enkele zorgverzekeraar wil dat u het weet. Vandaar dat ze het u ook niet hebben verteld.

Wist u dat u elk jaar één keer tussentijds kunt overstappen?
De voorwaarde daarvoor is dat u voor uw overstap niet de verzekeringnemer bent van uw eigen zorgverzekering. Per 1 januari van elk jaar is eenvoudig aan deze voorwaarde te voldoen. Vraag uw partner om verzekeringnemer te worden, een familielid, wie dan ook. Let daarbij op dat de verzekeringnemer verantwoordelijk is voor de betalingen. Misschien kunt u omgekeerd optreden als verzekeringnemer voor die andere persoon. Kruislings verzekeren heet dat.

Waarom zou je voor een zorgverzekering kruislings willen verzekeren?
Puur vanwege de mogelijkheid om tussentijds over te stappen. Zorgverzekeraars accepteren tussentijds elke verzekerde die niet zelf verzekeringnemer is. Ook de zorgverzekeraars die niet duidelijk op hun website vermelden dat zij dit doen, zoals Zilveren Kruis.
Zie bijvoorbeeld dit artikel van de Zorgverzekeringslijn over tussentijds overstappen:
www.zorgverzekeringslijn.nl/.../

Vrijwillig eigen risico volledig betalen is verleden tijd. Al jaren.
U moet zelf beslissen of u een vrijwillig eigen risico wilt. U kunt aan het begin van het jaar misschien een vrijwillig eigen risico nemen als u geen zorgkosten verwacht. Dat kan tegenwoordig ook wanneer u dit eigen risico niet in één keer volledig kunt betalen. Dat gaat als volgt.
Komen er zorgkosten? Stap dan tussentijds over. Het eigen risico wordt herberekend op basis van het aantal dagen dat uw verzekering liep. Overstappen voordat er zorgkosten zijn is het meest gunstig. Maar ook overstappen als er al kosten zijn gemaakt kan honderden euro's besparen. Nooit meer € 885 betalen. Bel voor een betalingsregeling. Stap tussentijds over. Neem geen vrijwillig eigen risico bij uw nieuwe verzekering. Tel uit uw besparing. (Vergeet niet de premiekorting die u had vanwege uw vrijwillig eigen risico daar bij op te tellen!)
Blijven de zorgkosten uit? Dat is heel fijn. Maar stap dan ook tussentijds over. Het eigen risico voor de periode waarin u geen zorgkosten hebt gemaakt, kan nu niet meer worden aangesproken.
Ook met alleen het verplicht eigen risico kunt u mogelijk besparen door tussentijds over te stappen. Dat gaat niet als u het hele jaar door hoge zorgkosten maakt.

Wat had u bespaard als u dit eerder had geweten?

Elk jaar kunt u dus flink besparen op eigen risico. Tot wel honderden euro's per jaar. En dit kan al jaren!

Reken uit wat u had kunnen besparen als u premiekorting had gehad vanwege een vrijwillig eigen risico.
Reken uit wat u had kunnen besparen op eigenrisicobetalingen. Op kosten die voor uw eigen rekening waren omdat de aanvullende dekking op dat moment op was, of onvoldoende.
Er zijn talloze situaties waarmee u met een tussentijdse overstap veel geld had kunnen besparen.
Claim die kosten bij uw zorgverzekeraar. Dien een klacht in bij de SKGZ als ze u niet willen betalen.

Mijn medeverzekerden, zorgverzekeraars geven ons uit eigenbelang een fantastische mogelijkheid:
elk jaar tussentijds kunnen overstappen. Maak er gebruik van en bespaar honderden euro's.

Bronnen

Over tussentijds overstappen heb ik uitvoerig contact gehad met Zilveren Kruis, de NZa, de SKGZ en het ministerie van VWS. Zij bevestigen dat de informatie die ik u hierboven geef over tussentijds overstappen klopt. Het ministerie geeft ruiterlijk toe dat er een mogelijkheid is voor 'calculerend gedrag'.
Doe er uw voordeel mee! Dat is de enige manier waarop zorgverzekeraars hun onverantwoordelijke beleid ten aanzien van tussentijds overstappen zullen veranderen.

Bovenliggend Reageren Onderliggend
Geen gegevens