Tandarts stuurt rekening betr. mijn behandeling aan mijn partner

Vroeger - toen de lucht nog schoon was en de seks nog vies - was het waarschijnlijk heel gewoon: de man was het hoofd van het gezin en derhalve werd alle post betreffende de personen in dat gezin aan hem gericht. Die tijd ligt naar mijn idee nu wel zo ongeveer achter ons. Maar mijn tandarts schijnt dat niet zo goed te willen begrijpen. Hij blijft hardnekkig de rekeningen van zowel mijn behandelingen als die van mijn partner aan mijn partner richten. Begrijp me goed: ik heb geen medische geheimen voor mijn lief, maar desondanks vind ik het AVG-technisch niet in de haak dat de rekening - met daarop exact vermeld wanneer ik bij de tandarts was en waar uiteraard tot in detail vermeld wordt welke verrichtingen toen hebben plaatsgevonden en wat dat kostte - wordt gedeeld met iemand anders dan ikzelf. Ik heb bij de praktijk al eens aangegeven dat ik deze gang van zaken nogal bijzonder vind en niet van deze tijd. Daarop werd aangegeven dat het geen enkel probleem zou zijn om de rekeningen in het vervolg aan mij te sturen, maar dan krijg ik dus omgekeerd ook inzage in de medische gegevens van mijn lief. Men vindt het daar dus kennelijk nogal lastig om elke persoon binnen het gezin afzonderlijk een nota te sturen.

Nogmaals: de staat van ons beider gebitten is niet bepaald gevoelige informatie, maar het gaat me gewoon om het principe. Het is toch niet in de haak om medische gegevens te delen met iemand anders dan de persoon die het betreft?