Insuline 2021

  

Ik plaats hier informatie over de te verwachten wijzigingen in het type insuline dat door apotheken volgend jaar mag worden afgeleverd. Er zijn weer veranderingen, zowel bij Xilveren Kruis als bij andere zorgverzekeringen. Voor sommige insuline gebruikers is dit misschien zo belangrijk dat ze wisselen van zorgverzekeraar: zie https://www.medicijngebruik.nl/projecten/nieuws/4452/klaar-voor-nieuw-preferentiebeleid-insulines-

Dit jaar zijn er nieuwe biosimilars van kortwerkende insulines in Nederland op de markt. Vanaf 2021 lanceert een aantal zorgverzekeraars hiervoor preferentiebeleid. Daarnaast heeft Zilveren Kruis nu ook een preferent middel voor insuline glargine aangewezen.

Nieuwe biosimilars

In mei 2020 is een biosimilar van insuline lispro in Nederland beschikbaar gekomen: insuline lispro Sanofi®. Deze biosimilar is beschikbaar naast het referentiegeneesmiddel (Humalog®). In november 2020 kwam er nog een biosimilar van kortwerkend insuline op de markt: insuline aspart Sanofi®. Deze biosimilar is beschikbaar naast het referentiegeneesmiddel (Novorapid®) en een snellerwerkende variant van insuline aspart (Fiasp®). Lees hier meer over de kortwerkende insulines.

De vier grootste zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) hanteren in 2021 nieuw preferentiebeleid voor één of beide kortwerkende insulines. Sommige zorgverzekeraars wijzen de biosimilar aan als preferent middel. Anderen bepalen dat uist referentiegeneesmiddel preferent is.

Zilveren Kruis lanceert daarnaast vanaf 2021 ook preferentiebeleid voor insuline glargine en heeft het referentiegeneesmiddel (Lantus®) als preferent middel aangewezen. CZ, Menzis en VGZ hebben al eerder preferentiebeleid opgesteld voor deze insuline. 

Het preferentiebeleid is nog niet voor alle zorgverzekeraars volledig bekend. De actuele status vindt u in een overzicht van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

Omzetten

Van insuline aspart en insuline lispro waren er in 2019 ruim 158.800 gebruikers (GIPdatabank, 2020). Zorgverleners in de eerste lijn zullen een deel hiervan moeten omzetten naar de biosimilar. Ook verzekerden bij Zilveren Kruis die ingesteld zijn op biosimilar insuline glargine moeten (weer) omgezet worden. In de NDF-aandachtspunten vindt u meer informatie voor een zorgvuldige omzetting.