Nederland heeft de beste gezondheidszorg van Europa. Toch is niet elke Nederlander enthousiast, velen vinden de premie namelijk hoog. En regelmatig verschijnen er berichten dat de kosten alleen maar zullen stijgen. Moeten we ons zorgen maken? Han Tanis, directeur Finance en Risk bij Zilveren Kruis, legt het uit.

Nederland heeft de beste gezondheidszorg van Europa. Dat bleek uit onafhankelijk Europees onderzoek. Toch zijn Nederlanders niet altijd enthousiast over de zorg in ons land. Tanis: Iedereen in Nederland heeft een basisverzekering en het pakket daarvan is voor iedereen gelijk. Zorgverzekeraars mogen hiervoor niemand weigeren. Ook zijn er geen premieverschillen tussen bijvoorbeeld gezonde en zieke mensen. Dat is behoorlijk uniek in de wereld. In de meeste ontwikkelde landen regelt de overheid de zorg en zijn er wachtlijsten. Alleen de rijke mensen kunnen een particuliere zorgverzekering betalen en zo de wachtlijsten omzeilen en naar de beste ziekenhuizen gaan. Echte privéklinieken voor de rijken.

Hoge premie?
Veel mensen vinden de premies wel hoog. Tanis: Daar zit wat in. Op de Verenigde Staten na, geven we in Nederland relatief het meeste geld uit aan gezondheidszorg. Het grootste deel van onze zorgkosten zit overigens niet in de zorgpremie, maar in de WLZ-zorg (in 2014 nog AWBZ) die we via de belasting betalen. Maar het feit blijft dat de zorgkosten stijgen, onder andere als gevolg van de vergrijzing. Het gevaar is dat we in de toekomst zoveel aan de gezondheidszorg uitgeven dat er minder geld is voor andere belangrijke zaken als onderwijs en infrastructuur. Een van de taken van de zorgverzekeraars is daarom het beheersen van de zorgkosten.

Macht van de zorgverzekeraars 
Zorgverzekeraars kopen de zorg in voor hun verzekerden bij de zorgverleners. Daarbij wordt gelet op kwaliteit maar ook op de kosten. Sommige mensen maken zich zorgen over de macht van de zorgverzekeraars. Tanis: Wij willen zeker niet op de stoel van de arts gaan zitten. Wel willen we graag dat artsen zich houden aan de richtlijnen die zij zelf met elkaar hebben afgesproken. En dat ze meewerken aan besparingen die niet ten koste gaan van de kwaliteit. Vaak leidt een betere kwaliteit van de zorg tot lagere kosten. Denk bijvoorbeeld aan een arts die een behandeling in één keer goed uitvoert. De patiënt is zo snel mogelijk weer op de been en heeft geen behandeling meer nodig. Wie ondergaat voor zijn plezier twee keer een operatie als het ook in één keer had gekund?

En de toekomst? 
Het Centraal Plan Bureau ziet dat de zorgkosten minder stijgen zonder negatieve bijverschijnselen als wachtlijsten. Dat komt voor een deel door het beleid van zorgverzekeraars, maar bijvoorbeeld ook doordat mensen vaker kiezen voor een gezondere levensstijl. Zo zorgen we samen dat de zorg goed en betaalbaar blijft. Tanis: Ons doel is dat verzekerden ook in 2030 de zorgpremie nog kunnen betalen. En natuurlijk dat we dan nog steeds de beste zorg van Europa hebben.

Anonymous
 • Voormalig community-lid
  Voormalig community-lid

  Zelf ben ik werkzaam in de zorg. Kwaliteit bieden en ook afdwingen is een ontwikkeling die steeds belangrijker word. Op zich een hele goede ontwikkeling, en ben ik daar zeker voorstander van.

  Wat ik wel jammer vind zijn de gevolgen hiervan aan het bed. De regels zelf zorgen ook voor verspillingen. 

  Een voorbeeld: Op een verpleegafdeling moet een tube zalf op naam van de client staan, deze moet bij de apotheek op naam besteld worden (wordt op die manier gedeclareerd door de apotheek) en deze zalf mogen wij van de inspectie niet hebben liggen zonder naamvoering. Op het moment dat het beleid (wond etc) wordt veranderd, wat soms snel kan gaan, kan ik meerdere nog dichte tubes over hebben. De apotheek neemt deze niet terug, (zijn al wel gedeclareerd!) de rede hiervoor begrijp ik maar is nog wel discutabel naar mijn mening. Maar ik kan de dichte tubes ook niet op de afdeling houden. Weggooien is dan de oplossing (of weggeven, maar komt op hetzelfde neer). Dit is zo jammer, verspilling op en top.

  Om nogmaals op de verspilling met medicatie terug te komen, ik heb in mijn vorige baan medicamenten weg moeten gooien (of de apotheek) die in de hogere kostengroep qua medicatie vallen (we praten hier over 100-1600 euro per spuit) puur omdat ze buiten de apotheek zijn geweest en niet terug genomen kunnen worden, ondanks vaak nog gesealde verpakking en prima bewaarcondities.

  Ik denk dat we hierin nog een grote slag kunnen maken in de toekomst, deze kosten zijn veel hoger dan noodzakelijk.

  Verder ben ik het met Leon14 eens over de rechten maar ook zeker plichten van de mensen die wensen gebruik te maken van ons zorgsysteem. Wij hebben als land verplichtingen tegenover de mensheid, wel vind ik dat we daar ook iets voor terug mogen verwachten. Praktisch gezien is dit zeer moeilijk, hoe wil je iets terug kunnen verwachten van bijvoorbeeld een persoon die op de straat leeft of zeer ernstig ziek is? Ik zie daarin wel oplossingen voor het individu, maar om dit naar grote schaal te trekken is naar mijn mening moeilijk.

  De solidariteit om deze zorg samen te dragen is belangrijk, maar we hoeven niet de deuren te openen voor iedereen. Met name de groep mensen waar dit om gaat hebben juist door  verwaarlozing etc veel zorg nodig en dit brengt hoge kosten met zich mee. 

  Ik denk dat we door op de juiste dingen te besparen en innovatief te zijn als land we de zorg betaalbaar moeten houden. Wij staan bekend als een ondernemend en hoog opgeleid land, laten we dit gebruiken in de zorg.  En kritisch kijken of we bepaalde zorg zelf ook nodig hebben. Net zoals ze in de reclame zeggen: een beter milieu begint bij jezelf, vind ik ook dat dit van toepassing is op de zorg: een betaalbare zorg begint bij jezelf. Kijk kritisch naar de zorg die je zelf afneemt en de verspillingen die er zijn. 

  Wat ik verder nog zie is dat veel met name oudere weinig ondersteund worden in verpleeghuizen, en ander instellingen. Uitzonderingen daargelaten.  En hierbij bedoel ik door familie en ander naasten. Ons land is in vergelijking met andere landen niet gericht op het samen zorgen voor ouderen. De zorgkosten voor deze mensen worden steeds hoger doordat verpleegkundige en verzorgende zich bezig moeten houden met bepaalde zorg die ook door naasten ingevuld kan worden. Vaak hoor ik dan, ik heb geen tijd of jullie worden daar toch voor betaald (daar is mijn vader, moeder..etc.. toch voor opgenomen?) Voor de kosten in de zorg is het belangrijk dat de medewerkers bezig zijn met de juisten dingen, de zorg waarvoor ze opgeleid zijn. Door daar in te participeren kunnen ze dit ook blijven doen en ook nog eens de kwaliteit leveren die wij allemaal willen zien. Dit is op dit moment een hotitem in zorgland.

  Kijk naar uzelf, wanneer heeft u hier zelf in geinvesteerd? Ongeacht of er een familielid/naasten gebruik maakt van langdurige zorg en hoe druk we het allemaal hebben. De invulling kunt u zelf geven, al is dit een uurje per jaar. Dan draagt u wel bij, en op die manier hebben we allemaal invloed op de kosten die we voelen in onze potemonnee. Vul zelf maar in hoe dit voor U is.

 • Offline

  Hallo Leon14,

  Bedankt voor het nemen van de moeite de om te reageren op onze community. In het eerste gedeelte van je post kan ik me echter niet vinden. De community is van iedereen en iedereen moet zich hier dus ook welkom voelen. 

  We horen het vaker dat er een polis zou moeten komen die op maat gemaakt is. De reden dat we hier niet voor kiezen is omdat we de belangrijkste zorgkosten met iedereen willen dragen. In de verzekering zullen altijd vergoedingen zitten die niet voor iedereen van toepassing zijn, voor de een is IVF belangrijk en voor de ander is dit een kunstgebit. Door deze solidariteit blijft de zorg betaalbaar. 

 • Voormalig community-lid
  Voormalig community-lid

  Het is wel heelgemakkelijk om het altijd op de vergrijzing te gooien, als ik ten eerste om me heen  kijk is hier bij ons de meeste vergrijzing allochtoon, dan komen de bijstand trekkers zoals ik ze noem.

  En dan ons alom tegenwoordig veel besproken thema de vluchteling, ze hebben volgens onze o zo mooie wet allemaal rtecht op zorg,maar wat me zo steekt ze berengen niets in en zullen nooit gaan werken en de taal leren.

  Ze lopen erna allemaal in de pshysche zorg of orthopedie, hie moet ik dagen voor draaien van min 12 uur per dag. en dat geld tja.

  U zegt dan natuurlijk dat betaald de overheid, ja aan m,n *** chocolaatje dat betaald de werkende burger u ik en iedereen die belasting betaald.

  Dus ik vind dat niet alleen rechten hieraan gekoppeld moeten worden m, want dat is wat de meeste het eerste schreeuwen ik heb rechten.

  Nou dan schreeuw ik maar je hebt zeer zeker plichten, en dan kijken ze je dom aan, ik baal ervan dat zelfs ik tegenwoordig als ik mijn eigen risico moert betalen een regeling moet treffen, ik verdien echt niet slecht.

  Maar Dhr Tanis moet de waarheid onder ogen zien voor de veel mensen is de zorg nu al niet meer betaalbaar, de kloof tussen arm en rijk word alsmaar groter

  Hoe denkt u de zorg betaalbaar te houden, een tip zorg dat mensen hun polis kunnen indelennaar behoefte ik betaal nu I.V.F om maar eens wa te noemen dat heb ik niet echt nodig en ga zo maar door want ik betaal voor iemand die koste wat het kost een kind wil en daar baal ik gigantisch van.

  De zorg polissen moeten flexibeler zijn en zelf indeelbaar, zo houden we de zorg betaalbaar zorg wat idereen individueel toekomnt 

 • Offline

  Hi Katinka, 

   

  Top dat je meedenkt over het blog en dit onderwerp. Ik lees dat je verschillende ideeën hebt om de zorg betaalbaar te houden. Veel van je suggesties zijn erg duidelijk! Ik ben alleen benieuwd wat je precies met zorgkosten bedoelt. Heb je daar bepaalde ideeën over? 

 • Voormalig community-lid
  Voormalig community-lid
  Heel veel mensen kunnen de premies en het eigen risico niet betalen. Dit wordt steeds erger. mogelijke oplossingen: Zorgkosten , salarissen artsen, diercteuren en managers omlaag. zorgpremie en eigen risico naar inkomen.