Zilveren Kruis wil producten en dienstverlening steeds beter aan laten sluiten bij de behoeften van klanten. Daarom vertellen enkele van onze medewerkers hoe klanten kunnen helpen om in 2017 de juiste keuzes te maken. Over nodige veranderingen vertelt Maaike Polders, analist wet- & regelgeving op de afdeling Productmanagement bij Zilveren Kruis.

Ik word blij van veranderingen. Kriegelig word ik juist van mensen die zeggen: 'Ja, maar dit doen we al tien jaar zo.' Als iets al tien jaar op een bepaalde manier werkt, betekent dat niet dat het nog steeds goed is.

Een betere zorgverzekering
Op mijn afdeling werken we aan het steeds verder ontwikkelen van de zorgverzekering. Hier bekijken we wat we wel en niet kunnen vergoeden in een aanvullende verzekering. Anders gezegd: hoe kunnen we de basisverzekering beter maken met onze aanvullende verzekering? Dit moet een product zijn waar iedereen wat aan heeft, zodat iedereen ook bereid is er wat extra’s voor te betalen.

Mijn taak binnen het team is het schrijven van de polisvoorwaarden. Ik zorg dan dat de basisverzekering zoveel mogelijk de wet uitlegt. Voor de aanvullende verzekering hebben wij meer speelruimte. Samen met mijn collega’s stel ik vast wat we willen gaan vergoeden en onder welke voorwaarden. Ik kijk dan of wat we zeggen ook kan en mag.

Duidelijkheid voorop
Net als elk jaar ga ik in 2017 ervoor zorgen dat we de wijzigingen in de wet netjes verwerken in de voorwaarden voor het volgende jaar. En we evalueren waarom verzekerden voor ons hebben gekozen of juist hebben besloten om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. De uitkomst gebruiken we om de aanvullende verzekering te verbeteren.

Ik wil bijvoorbeeld graag op fysiotherapie een stap maken. Veel klanten hebben hier namelijk vragen over. De onduidelijkheden worden deels veroorzaakt door ingewikkelde wettelijke constructies. De wetgever heeft bijvoorbeeld gezegd: 'Hier is een lijst met aandoeningen, als het daartussen staat vergoeden we vanuit de basisverzekering, maar wel pas nadat je de eerste twintig behandelingen zelf hebt betaald.' Voor die twintig behandelingen hebben wij dan weer een aanvullende verzekering. Je merkt het al: het is ingewikkeld, terwijl jij gewoon van je klachten af wilt.

Kleine lettertjes onder de loep
Verder gaan we proberen de polisvoorwaarden weer een stapje begrijpelijker te maken en de voorwaarden nog een keer scherp onder de loep nemen. Waarom stellen we ze nou eigenlijk, welk belang dient het en wat is het financiële risico als we ze niet zouden stellen? Dit doen we in de hoop dat we kunnen schrappen en daarmee de kleine lettertjes verminderen.

Zo had Zilveren Kruis vorig jaar bijna alle apotheken gecontracteerd. Je kunt daarnaast ook naar een niet gecontracteerde apotheek. Dan stelden we alleen wel als eis dat die apotheker een bepaalde opleiding moest hebben genoten. Maar hoe kan jij dat nou als verzekerde checken? Dat vraag je niet aan de balie. Ik zei toen: 'Hoe groot is de kans dat je bij een apotheek werkt en niet die opleiding hebt?' Die kans bleek eigenlijk heel klein en ons financiële risico ook. Die voorwaarde kon er dus uit.

Anonymous