PGB fraude tegen gaan

Wat is het idee?

Beste zorgverzekering,
Als wijkverpleegkundige heb ik verschillende pgb indicaties gesteld. Mijn ervaring is dat mensen die een pgb aanvragen vaak meer zorguren gedeclareerd willen zien dan dat reëel zou zijn b.v. voor de zorg die ze verlenen aan hun ouders. Er wordt door hun zorgtaken opgegeven die bij onderzoek niet of niet in die mate verleend worden. Daarom verzoek ik met klem mijn volgend idee in te voeren:
Stel bij iedere indicatie stelling verplicht dat de beschreven hulpvraag/zorgverlening door alle betrokken hulpverleners ondertekend worden op briefpapier van hun organisatie (of een adres stempel van de organisatie).
Met een handtekening van altijd een (huis)arts maar vaak ook een fysiotherapeut, ergotherapeut kunnen we het risico op fraude voorkomen.