Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Ik zou het waarderen als ZK zoiets belangrijks als een patientenstop op de website zet. Ik kan het ( nog) nergens vinden. Zie www.tweedekamer.nl/.../detail

In het onderdeel Nieuws, dat gemakkelijk bereikbaar zou moeten zijn vanaf de Homepagina, zou ik dit graag kunnen lezen. Het feit is interessant voor alle verzekerden. Ook krijgen de verzekerden natuurlijk graag een verklaring èn oplossing. 

Ik hoop dat ZK beseft dat de gezondheid van veel verzekerden hiermee op het spel wordt gezet, ondanks de verzekering dat spoedgevallen wel geholpen worden. Immers , een gewoon geval wordt niet geholpen, maar blijkt in februari 2020 toch spoed te zijn geweest? Voor de bepaling daarvan was namelijk een specialist nodig geweest. 

Daarom zouden losse consulten voor nieuwe gevallen wel doorgezet moeten worden, zodat met meer zekerheid bepaald kan worden of er medische spoed is. Vooral in geval het gaat om een onduidelijke ziekte, dwz een ziekte of klacht die niet verklaard kan worden. 

Bovenliggend
 • Offline

  Goedemiddag Feina,

  Graag leg ik je uit wat de functie is van zorgbemiddeling in de situatie waarin het ZGT zich nu bevindt.

  Als een ziekenhuis een zorgplafond heeft bereikt dan is de taak van de Zorgcoach:

  • om advies te geven waar een verzekerde in de (nabije) omgeving dezelfde zorg kan krijgen
  • het zoeken van een optie zo dicht mogelijk bij huis
  • het informeren naar de wachttijden van consulten en behandelingen. Afhankelijk van de reisafstand van de verzekerde gaan wij op zoek naar de kortste wachttijd
  • het zoeken naar de beste zorg

  Een tijdrovende klus waar een verzekerde die zorg nodig heeft zijn of haar hoofd niet naar staat.

  De Zorgcoach informeert de verzekerde dat er een nieuwe verwijzing geregeld moet worden. Dit kan de Zorgcoach helaas niet uit handen nemen. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat derden dit niet mogen.

  Een afspraak in overleg met de verzekerde kan pas gemaakt worden als de verwijzing binnen is bij het betreffende specialisme. Zonder verwijzing maakt een ziekenhuis helaas geen afspraak. Is de verwijzing aanwezig dan kan de Zorgcoach de afspraak voor de verzekerde maken. 

  Bij het bereiken van een zorgplafond is niet alle zorg uitgesloten. In onderstaande situaties moet de instelling u de zorg garanderen als de verzekerde:

  • een restitutiepolis heeft.
  • Geboortezorg nodig hebben
  • al onder behandeling is voor een zorgvraag of al een afspraak heeft staan.
  • een psychiatrische zorgvraag hebben.
Reageren
 • Offline

  Goedemiddag Feina,

  Graag leg ik je uit wat de functie is van zorgbemiddeling in de situatie waarin het ZGT zich nu bevindt.

  Als een ziekenhuis een zorgplafond heeft bereikt dan is de taak van de Zorgcoach:

  • om advies te geven waar een verzekerde in de (nabije) omgeving dezelfde zorg kan krijgen
  • het zoeken van een optie zo dicht mogelijk bij huis
  • het informeren naar de wachttijden van consulten en behandelingen. Afhankelijk van de reisafstand van de verzekerde gaan wij op zoek naar de kortste wachttijd
  • het zoeken naar de beste zorg

  Een tijdrovende klus waar een verzekerde die zorg nodig heeft zijn of haar hoofd niet naar staat.

  De Zorgcoach informeert de verzekerde dat er een nieuwe verwijzing geregeld moet worden. Dit kan de Zorgcoach helaas niet uit handen nemen. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat derden dit niet mogen.

  Een afspraak in overleg met de verzekerde kan pas gemaakt worden als de verwijzing binnen is bij het betreffende specialisme. Zonder verwijzing maakt een ziekenhuis helaas geen afspraak. Is de verwijzing aanwezig dan kan de Zorgcoach de afspraak voor de verzekerde maken. 

  Bij het bereiken van een zorgplafond is niet alle zorg uitgesloten. In onderstaande situaties moet de instelling u de zorg garanderen als de verzekerde:

  • een restitutiepolis heeft.
  • Geboortezorg nodig hebben
  • al onder behandeling is voor een zorgvraag of al een afspraak heeft staan.
  • een psychiatrische zorgvraag hebben.
Onderliggend
Geen gegevens