'De zorg wordt onbetaalbaar'. 'Premies weer omhoog'. 'Bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk'. Het zijn uitspraken die je zomaar uit de krant haalt. Stijgende zorgkosten: het is inmiddels zo gewoon geworden dat de reden van de stijging vaak onvermeld blijft. Daarom hier de belangrijkste zes oorzaken op een rij. 

De afgelopen zestig jaar zijn de zorgkosten elk jaar flink gestegen. Een doorsnee gezin betaalt bijna een kwart van het inkomen aan de zorg. Waardoor komt dat?

1. Vergrijzing
Ouderen vragen meer zorg, en Nederland vergrijst nu eenmaal. Maar dit verklaart de stijgende zorgkosten maar voor deel.

2. Nieuwe technologie
De medische wereld boekt vooruitgang, waardoor steeds meer mensen kunnen worden geholpen en genezen. Ziekten waar men vroeger aan overleed, zijn nu goed te behandelen met nieuwe medicijnen en dure behandelmethodes. Door deze toenemende mogelijkheden leven we langer, maar stijgen de kosten ook weer. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes opsporen en die vragen vervolgens om behandeling.

3. Zorggebruik neemt toe
Een toenemend aantal mensen maakt gebruik van zorg. We gaan steeds vaker naar de huisarts, het ziekenhuis en de geestelijke gezondheidszorg. Ook al blijkt dat een deel van alle huisartsbezoeken onnodig is en spoedeisende hulp is lang niet altijd daadwerkelijk spoedeisend.

4. Hogere eisen
We gebruiken niet alleen vaker zorg, we stellen er ook steeds hogere eisen aan. We willen minder ongemak. Voorbeeld: patiënten willen tegenwoordig uitgebreid geïnformeerd worden over de risico’s van een behandeling. Of mensen willen in een verpleeghuis niet meer met anderen op één kamer slapen. Veranderingen die de zorg duurder maken.

5. Meer begeleiding
Nederland investeerde in de afgelopen decennia steeds meer in de begeleiding van mensen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook deze extra zorg en extra kwaliteit is niet gratis.

6. Chronisch zieken
Veel ziekten waar men niet meer aan overlijdt, zijn niet per se genezen maar chronisch geworden. Ook komen sommige van deze ziekten, zoals suikerziekte en de longaandoening COPD, door een bepaalde levensstijl op steeds jongere leeftijd voor. Dit brengt een leven lang kosten met zich mee.

Wil je zien hoeveel zorg we met z'n allen gebruiken en wat dit kost? Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de meest actuele cijfers op de website staan. Hier vind je bijvoorbeeld de kerncijfers van de Zorgverzekeringswet.

Wat moet er volgens jou gebeuren om de zorg goed én betaalbaar te houden voor iedereen? Deel je mening in een reactie hieronder.

Anonymous
Bovenliggend
 • Offline

  Dag Pauline,

  Laten we hier even 'on topic' blijven. Mijn punt is dat er veel maatschappelijke ontwikkelingen zijn die de zorg duurder maken. Die zijn mooi verwoord in bovengenoemd artikel. En zeker terecht om daarin ook de patiënt te wijzen op zijn/eigen aandeel daarin ( stellen van hoge eisen, te snel en/of onnodig aanspraak doen op zorg). Maar er is meer dan dat. Er zijn ook invloeden die raken aan de wijze waarop de zorg georganiseerd is, op macro en micro niveau, die ik dus niet terugzie in dit artikel. Het thyraxtekort en daarmee gepaard gaande kosten is zo'n voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld de inefficiëntie van werken van sommige zorgaanbieders. Of de verspilling van medicijnen. Daar is nog heel wat winst te boeken. Dus niet alleen met de vinger wijzen naar alles wat 'buiten' speelt, maar ook kritisch durven reflecteren op de eigen rol. En daarmee bedoel ik in dit geval dus de gehele zorgmarkt, niet uitsluitend de zorgverzekeraar. 

  Wat betreft je andere vraag. Ik kan het mij gewoon niet voorstellen dat je als (collectief van) zorgverzekeraars met je rug tegen de muur staat. Op zoveel gebieden voeren jullie invloed uit, maar hierbij (toenemend medicijntekort in NL) zou dat niet kunnen? In de kamerbrief van Minister Schippers lees ik bijvoorbeeld over een werkgroep waarin ook zorgverzekeraars deelnemen en die al sinds 2013 bij elkaar komt. Wat is daarin bijvoobeeld jullie aandeel? Waarover wordt gesproken? Welke oplossingen brengen de zorgverzekeraars in om een stap voorwaarts te komen? Waarom wel als collectief naar de rechter om de NzA aan te klagen voor mystery shoppen, maar niet een collectief kritisch geluid in deze situatie? 

Reactie
 • Offline

  Dag Pauline,

  Laten we hier even 'on topic' blijven. Mijn punt is dat er veel maatschappelijke ontwikkelingen zijn die de zorg duurder maken. Die zijn mooi verwoord in bovengenoemd artikel. En zeker terecht om daarin ook de patiënt te wijzen op zijn/eigen aandeel daarin ( stellen van hoge eisen, te snel en/of onnodig aanspraak doen op zorg). Maar er is meer dan dat. Er zijn ook invloeden die raken aan de wijze waarop de zorg georganiseerd is, op macro en micro niveau, die ik dus niet terugzie in dit artikel. Het thyraxtekort en daarmee gepaard gaande kosten is zo'n voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld de inefficiëntie van werken van sommige zorgaanbieders. Of de verspilling van medicijnen. Daar is nog heel wat winst te boeken. Dus niet alleen met de vinger wijzen naar alles wat 'buiten' speelt, maar ook kritisch durven reflecteren op de eigen rol. En daarmee bedoel ik in dit geval dus de gehele zorgmarkt, niet uitsluitend de zorgverzekeraar. 

  Wat betreft je andere vraag. Ik kan het mij gewoon niet voorstellen dat je als (collectief van) zorgverzekeraars met je rug tegen de muur staat. Op zoveel gebieden voeren jullie invloed uit, maar hierbij (toenemend medicijntekort in NL) zou dat niet kunnen? In de kamerbrief van Minister Schippers lees ik bijvoorbeeld over een werkgroep waarin ook zorgverzekeraars deelnemen en die al sinds 2013 bij elkaar komt. Wat is daarin bijvoobeeld jullie aandeel? Waarover wordt gesproken? Welke oplossingen brengen de zorgverzekeraars in om een stap voorwaarts te komen? Waarom wel als collectief naar de rechter om de NzA aan te klagen voor mystery shoppen, maar niet een collectief kritisch geluid in deze situatie? 

Onderliggend
Geen gegevens