'De zorg wordt onbetaalbaar'. 'Premies weer omhoog'. 'Bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk'. Het zijn uitspraken die je zomaar uit de krant haalt. Stijgende zorgkosten: het is inmiddels zo gewoon geworden dat de reden van de stijging vaak onvermeld blijft. Daarom hier de belangrijkste zes oorzaken op een rij. 

De afgelopen zestig jaar zijn de zorgkosten elk jaar flink gestegen. Een doorsnee gezin betaalt bijna een kwart van het inkomen aan de zorg. Waardoor komt dat?

1. Vergrijzing
Ouderen vragen meer zorg, en Nederland vergrijst nu eenmaal. Maar dit verklaart de stijgende zorgkosten maar voor deel.

2. Nieuwe technologie
De medische wereld boekt vooruitgang, waardoor steeds meer mensen kunnen worden geholpen en genezen. Ziekten waar men vroeger aan overleed, zijn nu goed te behandelen met nieuwe medicijnen en dure behandelmethodes. Door deze toenemende mogelijkheden leven we langer, maar stijgen de kosten ook weer. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes opsporen en die vragen vervolgens om behandeling.

3. Zorggebruik neemt toe
Een toenemend aantal mensen maakt gebruik van zorg. We gaan steeds vaker naar de huisarts, het ziekenhuis en de geestelijke gezondheidszorg. Ook al blijkt dat een deel van alle huisartsbezoeken onnodig is en spoedeisende hulp is lang niet altijd daadwerkelijk spoedeisend.

4. Hogere eisen
We gebruiken niet alleen vaker zorg, we stellen er ook steeds hogere eisen aan. We willen minder ongemak. Voorbeeld: patiënten willen tegenwoordig uitgebreid geïnformeerd worden over de risico’s van een behandeling. Of mensen willen in een verpleeghuis niet meer met anderen op één kamer slapen. Veranderingen die de zorg duurder maken.

5. Meer begeleiding
Nederland investeerde in de afgelopen decennia steeds meer in de begeleiding van mensen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook deze extra zorg en extra kwaliteit is niet gratis.

6. Chronisch zieken
Veel ziekten waar men niet meer aan overlijdt, zijn niet per se genezen maar chronisch geworden. Ook komen sommige van deze ziekten, zoals suikerziekte en de longaandoening COPD, door een bepaalde levensstijl op steeds jongere leeftijd voor. Dit brengt een leven lang kosten met zich mee.

Wil je zien hoeveel zorg we met z'n allen gebruiken en wat dit kost? Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de meest actuele cijfers op de website staan. Hier vind je bijvoorbeeld de kerncijfers van de Zorgverzekeringswet.

Wat moet er volgens jou gebeuren om de zorg goed én betaalbaar te houden voor iedereen? Deel je mening in een reactie hieronder.

Anonymous
Bovenliggend
 • Offline

  Dank voor je reactie Jeppe. Terecht kunnen we van mening (of misschien is verwachting in dit kader nog een beter woord) verschillen over rol en invloed van de zorgverzekeraar.  Ik denk dat dat zeker het geval is. Daar gaan we niet uitkomen vermoed ik zo. 

  Maar transparant zijn over je eigen rol vind ik inderdaad essentieel. En misschien stel je wel terecht, dat die wens voortkomt uit de ondoorgrondelijke zorgmarkt, waarin de burger steeds meer lijkt te moeten betalen voor wat we enerzijds kunnen beredeneren, maar anderzijds ook met regelmaat kunnen koppelen aan al die gevalletjes 'paarse krokodil' die we in de zorgmarkt tegenkomen. Dat we een zorgverzekering hebben om ons -zoals het woord doet vermoeden- te verzekeren van zorg, om er vervolgens achter te komen dat een deel van die zorg (beschikbaarheid van medicatie) niet binnen de zorgplicht van die verzekeraar valt.

  Het zou mij zeker helpen om antwoord te krijgen op de vragen in voorgaande post. Wat is jullie aandeel in de werkgroep die zich, in opdracht van het Min VwS, buigt over oplossingen over het tegengaan van medicijntekorten?  Maar ook wat jullie aandeel is in het vaststellen van het eigen risico van patiënten en het borgen dat deze niet oneigenlijk wordt aangesproken?

Reactie
 • Offline

  Dank voor je reactie Jeppe. Terecht kunnen we van mening (of misschien is verwachting in dit kader nog een beter woord) verschillen over rol en invloed van de zorgverzekeraar.  Ik denk dat dat zeker het geval is. Daar gaan we niet uitkomen vermoed ik zo. 

  Maar transparant zijn over je eigen rol vind ik inderdaad essentieel. En misschien stel je wel terecht, dat die wens voortkomt uit de ondoorgrondelijke zorgmarkt, waarin de burger steeds meer lijkt te moeten betalen voor wat we enerzijds kunnen beredeneren, maar anderzijds ook met regelmaat kunnen koppelen aan al die gevalletjes 'paarse krokodil' die we in de zorgmarkt tegenkomen. Dat we een zorgverzekering hebben om ons -zoals het woord doet vermoeden- te verzekeren van zorg, om er vervolgens achter te komen dat een deel van die zorg (beschikbaarheid van medicatie) niet binnen de zorgplicht van die verzekeraar valt.

  Het zou mij zeker helpen om antwoord te krijgen op de vragen in voorgaande post. Wat is jullie aandeel in de werkgroep die zich, in opdracht van het Min VwS, buigt over oplossingen over het tegengaan van medicijntekorten?  Maar ook wat jullie aandeel is in het vaststellen van het eigen risico van patiënten en het borgen dat deze niet oneigenlijk wordt aangesproken?

Onderliggend
Geen gegevens