'De zorg wordt onbetaalbaar'. 'Premies weer omhoog'. 'Bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk'. Het zijn uitspraken die je zomaar uit de krant haalt. Stijgende zorgkosten: het is inmiddels zo gewoon geworden dat de reden van de stijging vaak onvermeld blijft. Daarom hier de belangrijkste zes oorzaken op een rij. 

De afgelopen zestig jaar zijn de zorgkosten elk jaar flink gestegen. Een doorsnee gezin betaalt bijna een kwart van het inkomen aan de zorg. Waardoor komt dat?

1. Vergrijzing
Ouderen vragen meer zorg, en Nederland vergrijst nu eenmaal. Maar dit verklaart de stijgende zorgkosten maar voor deel.

2. Nieuwe technologie
De medische wereld boekt vooruitgang, waardoor steeds meer mensen kunnen worden geholpen en genezen. Ziekten waar men vroeger aan overleed, zijn nu goed te behandelen met nieuwe medicijnen en dure behandelmethodes. Door deze toenemende mogelijkheden leven we langer, maar stijgen de kosten ook weer. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes opsporen en die vragen vervolgens om behandeling.

3. Zorggebruik neemt toe
Een toenemend aantal mensen maakt gebruik van zorg. We gaan steeds vaker naar de huisarts, het ziekenhuis en de geestelijke gezondheidszorg. Ook al blijkt dat een deel van alle huisartsbezoeken onnodig is en spoedeisende hulp is lang niet altijd daadwerkelijk spoedeisend.

4. Hogere eisen
We gebruiken niet alleen vaker zorg, we stellen er ook steeds hogere eisen aan. We willen minder ongemak. Voorbeeld: patiënten willen tegenwoordig uitgebreid geïnformeerd worden over de risico’s van een behandeling. Of mensen willen in een verpleeghuis niet meer met anderen op één kamer slapen. Veranderingen die de zorg duurder maken.

5. Meer begeleiding
Nederland investeerde in de afgelopen decennia steeds meer in de begeleiding van mensen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook deze extra zorg en extra kwaliteit is niet gratis.

6. Chronisch zieken
Veel ziekten waar men niet meer aan overlijdt, zijn niet per se genezen maar chronisch geworden. Ook komen sommige van deze ziekten, zoals suikerziekte en de longaandoening COPD, door een bepaalde levensstijl op steeds jongere leeftijd voor. Dit brengt een leven lang kosten met zich mee.

Wil je zien hoeveel zorg we met z'n allen gebruiken en wat dit kost? Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de meest actuele cijfers op de website staan. Hier vind je bijvoorbeeld de kerncijfers van de Zorgverzekeringswet.

Wat moet er volgens jou gebeuren om de zorg goed én betaalbaar te houden voor iedereen? Deel je mening in een reactie hieronder.

Anonymous
Bovenliggend
  • Offline

    En punt 7:   mismanagement van de zorgmarkt zelf.  
    Ik noem even het gevalletje thyraxtekort agv productieproblemen bij de farmaceut. 400.000 patiënten die opnieuw ingesteld moeten raken op een nieuw medicijn en daarvoor geïntensiveerde medische begeleiding nodig hebben van in het gunstigste geval de huisarts en anders een dure specialist.  Je zou dit als een paard-van-Troje-argument onder punt 3 kunnen scharen, maar dat is wel heel erg sneaky. Er is inderdaad sprake van toegenomen zorggebruik, maar geen schildklierpatiënt die hier zelf voor opteert. Het zou alle partijen in de zorgmarkt sieren als ze eens een kritische blik zouden werpen in de spiegel. 

Reactie
  • Offline

    En punt 7:   mismanagement van de zorgmarkt zelf.  
    Ik noem even het gevalletje thyraxtekort agv productieproblemen bij de farmaceut. 400.000 patiënten die opnieuw ingesteld moeten raken op een nieuw medicijn en daarvoor geïntensiveerde medische begeleiding nodig hebben van in het gunstigste geval de huisarts en anders een dure specialist.  Je zou dit als een paard-van-Troje-argument onder punt 3 kunnen scharen, maar dat is wel heel erg sneaky. Er is inderdaad sprake van toegenomen zorggebruik, maar geen schildklierpatiënt die hier zelf voor opteert. Het zou alle partijen in de zorgmarkt sieren als ze eens een kritische blik zouden werpen in de spiegel. 

Onderliggend
Geen gegevens