'De zorg wordt onbetaalbaar'. 'Premies weer omhoog'. 'Bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk'. Het zijn uitspraken die je zomaar uit de krant haalt. Stijgende zorgkosten: het is inmiddels zo gewoon geworden dat de reden van de stijging vaak onvermeld blijft. Daarom hier de belangrijkste zes oorzaken op een rij. 

De afgelopen zestig jaar zijn de zorgkosten elk jaar flink gestegen. Een doorsnee gezin betaalt bijna een kwart van het inkomen aan de zorg. Waardoor komt dat?

1. Vergrijzing
Ouderen vragen meer zorg, en Nederland vergrijst nu eenmaal. Maar dit verklaart de stijgende zorgkosten maar voor deel.

2. Nieuwe technologie
De medische wereld boekt vooruitgang, waardoor steeds meer mensen kunnen worden geholpen en genezen. Ziekten waar men vroeger aan overleed, zijn nu goed te behandelen met nieuwe medicijnen en dure behandelmethodes. Door deze toenemende mogelijkheden leven we langer, maar stijgen de kosten ook weer. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes opsporen en die vragen vervolgens om behandeling.

3. Zorggebruik neemt toe
Een toenemend aantal mensen maakt gebruik van zorg. We gaan steeds vaker naar de huisarts, het ziekenhuis en de geestelijke gezondheidszorg. Ook al blijkt dat een deel van alle huisartsbezoeken onnodig is en spoedeisende hulp is lang niet altijd daadwerkelijk spoedeisend.

4. Hogere eisen
We gebruiken niet alleen vaker zorg, we stellen er ook steeds hogere eisen aan. We willen minder ongemak. Voorbeeld: patiënten willen tegenwoordig uitgebreid geïnformeerd worden over de risico’s van een behandeling. Of mensen willen in een verpleeghuis niet meer met anderen op één kamer slapen. Veranderingen die de zorg duurder maken.

5. Meer begeleiding
Nederland investeerde in de afgelopen decennia steeds meer in de begeleiding van mensen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook deze extra zorg en extra kwaliteit is niet gratis.

6. Chronisch zieken
Veel ziekten waar men niet meer aan overlijdt, zijn niet per se genezen maar chronisch geworden. Ook komen sommige van deze ziekten, zoals suikerziekte en de longaandoening COPD, door een bepaalde levensstijl op steeds jongere leeftijd voor. Dit brengt een leven lang kosten met zich mee.

Wil je zien hoeveel zorg we met z'n allen gebruiken en wat dit kost? Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de meest actuele cijfers op de website staan. Hier vind je bijvoorbeeld de kerncijfers van de Zorgverzekeringswet.

Wat moet er volgens jou gebeuren om de zorg goed én betaalbaar te houden voor iedereen? Deel je mening in een reactie hieronder.

Anonymous
 • Offline

  Ha Annelies, was interessant hé, heb je gisteren deel 2 ook gezien? 
  Groet, Kim

 • Offline

  Gisteren naar het programma Radar gekeken ben verbijsterd hoe de zorg in elkaar zit we betalen met z'n allen veel te veel het zorgsysteem moet op de schop het moet anders , als een arts zelf niet weet hoveel een consult kost . We moeten met zij n allen willen dat het anders moet

 • Offline

  Dank voor je reactie Jeppe. Terecht kunnen we van mening (of misschien is verwachting in dit kader nog een beter woord) verschillen over rol en invloed van de zorgverzekeraar.  Ik denk dat dat zeker het geval is. Daar gaan we niet uitkomen vermoed ik zo. 

  Maar transparant zijn over je eigen rol vind ik inderdaad essentieel. En misschien stel je wel terecht, dat die wens voortkomt uit de ondoorgrondelijke zorgmarkt, waarin de burger steeds meer lijkt te moeten betalen voor wat we enerzijds kunnen beredeneren, maar anderzijds ook met regelmaat kunnen koppelen aan al die gevalletjes 'paarse krokodil' die we in de zorgmarkt tegenkomen. Dat we een zorgverzekering hebben om ons -zoals het woord doet vermoeden- te verzekeren van zorg, om er vervolgens achter te komen dat een deel van die zorg (beschikbaarheid van medicatie) niet binnen de zorgplicht van die verzekeraar valt.

  Het zou mij zeker helpen om antwoord te krijgen op de vragen in voorgaande post. Wat is jullie aandeel in de werkgroep die zich, in opdracht van het Min VwS, buigt over oplossingen over het tegengaan van medicijntekorten?  Maar ook wat jullie aandeel is in het vaststellen van het eigen risico van patiënten en het borgen dat deze niet oneigenlijk wordt aangesproken?

 • Hi _Jellie, het is inderdaad belangrijk voor ons als zorgverzekeraar onze rol te pakken. Ik denk ook niet dat wij het met iedereen eens gaan worden over wat onze rol is. De een zal minder invloed van de zorgverzekeraar willen zien dan de ander, een derde vind ons zelfs niet meer dan een bonnetjesfabriek. Daarnaast hebben we zelf natuurlijk ook onze eigen visie, verantwoordelijkheden en zaken die wel en niet binnen onze macht liggen. Thyrax is een hele specifieke, ik denk dat we daar wel over duidelijk hebben dat wij daar een andere rol voor onszelf zien dan degene die jij ons toe bedeeld. 

  Uit jouw verhaal (hier en elders op de community) komt sterke behoefte aan transparantie naar boven. Is dat hetgeen wat jij mist? Zijn er dingen die jij echt graag zou willen weten? We staan ervoor open het gesprek aan te gaan over onze rol, net als veel van onze interne experts. Als jij je behoefte kunt aangeven gaan wij achter de info aan voor je.

 • Offline

  Dag Pauline,

  Laten we hier even 'on topic' blijven. Mijn punt is dat er veel maatschappelijke ontwikkelingen zijn die de zorg duurder maken. Die zijn mooi verwoord in bovengenoemd artikel. En zeker terecht om daarin ook de patiënt te wijzen op zijn/eigen aandeel daarin ( stellen van hoge eisen, te snel en/of onnodig aanspraak doen op zorg). Maar er is meer dan dat. Er zijn ook invloeden die raken aan de wijze waarop de zorg georganiseerd is, op macro en micro niveau, die ik dus niet terugzie in dit artikel. Het thyraxtekort en daarmee gepaard gaande kosten is zo'n voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld de inefficiëntie van werken van sommige zorgaanbieders. Of de verspilling van medicijnen. Daar is nog heel wat winst te boeken. Dus niet alleen met de vinger wijzen naar alles wat 'buiten' speelt, maar ook kritisch durven reflecteren op de eigen rol. En daarmee bedoel ik in dit geval dus de gehele zorgmarkt, niet uitsluitend de zorgverzekeraar. 

  Wat betreft je andere vraag. Ik kan het mij gewoon niet voorstellen dat je als (collectief van) zorgverzekeraars met je rug tegen de muur staat. Op zoveel gebieden voeren jullie invloed uit, maar hierbij (toenemend medicijntekort in NL) zou dat niet kunnen? In de kamerbrief van Minister Schippers lees ik bijvoorbeeld over een werkgroep waarin ook zorgverzekeraars deelnemen en die al sinds 2013 bij elkaar komt. Wat is daarin bijvoobeeld jullie aandeel? Waarover wordt gesproken? Welke oplossingen brengen de zorgverzekeraars in om een stap voorwaarts te komen? Waarom wel als collectief naar de rechter om de NzA aan te klagen voor mystery shoppen, maar niet een collectief kritisch geluid in deze situatie?