Met enige regelmaat ontmoet de directie van Zilveren Kruis een vaste groep klanten. Die groep noemen we de Verzekerdenraad. Tijdens de bijeenkomsten geven leden van de Verzekerdenraad hun mening over wat de zorgverzekeraar van plan is. Eén van die leden is Hans (35). Ik vroeg hem naar zijn laatste ontmoeting met de directie op 22 juni. Dit is zijn verslag.

Fijn dat je even tijd hebt. Vertel eens wat over jezelf.
Hans: "In het dagelijks leven werk ik in het onderwijs als leidinggevende. Ik sport graag. En ik ben getrouwd met Linda. Samen hebben we twee jonge kinderen."

Waarom werd je lid van de Verzekerdenraad?
"Ik meldde mij 3,5 jaar geleden aan nadat ik een keer een nachtje in het ziekenhuis moest doorbrengen. Niks ernstigs hoor. Maar die ervaring zette mij wel aan het denken. Ik was zo onder de indruk van de zorg – in de breedste zin van het woord. Daar mogen wij als Nederland trots op zijn! Via de Verzekerdenraad hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan het betaalbaar, toegankelijk en (nog) beter maken van de zorg."

Voor wie het niet kent: wat doet de Verzekerdenraad precies?
"De Verzekerdenraad bestaat uit klanten van Zilveren Kruis, en wij vertegenwoordigen de stem van de klant. We worden actief betrokken bij de keuzes die Zilveren Kruis maakt. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen, zoals zorginkoop, innovatie en klantenservice. Medewerkers en directieleden komen naar de Verzekerdenraad om te klankborden. Onze adviezen worden meestal opgevolgd."

Het laatste overleg met de directie ging over preventie. Wat houdt dat in?
"Als we het hebben over zorg en gezondheid, dan gaat preventie over mensen gezond houden. Je richt je op preventie om te voorkomen dat mensen op den duur ziek worden of andere gezondheidsklachten krijgen."

Hoe doe jij dat in jouw leven, gezond blijven?
"Door te sporten en in beweging te blijven. Ik vind dat ook geen straf, ik doe het met plezier. Sterker nog: bewegen houdt mij niet alleen fysiek fit, maar helpt ook mijn koppie scherp te houden. Een vitaliteitstraining bij mijn vorige werkgever benadrukte daarnaast het belang van goede voeding en slaap. Dus nu slaap ik meer, ontbijt ik anders en drink ik minder koffie. Ik ben net weer een nieuw vitaliteitsprogramma begonnen met mijn collega’s. Samen doorlopen we allerlei workshops en doen we ontspanningssessies."

Dus veel mensen in je omgeving zijn ook bewust bezig met hun gezondheid.
"Ja, je ziet dat het steeds meer aandacht krijgt. Zowel in de media als onder familie en vrienden. Mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat je je gezondheid moet koesteren. En dat je hierin zelf de belangrijkste schakel bent. De opkomst van stappentellers en andere gezondheidsapps dragen hier ook aan bij trouwens."

Welke rol heeft een zorgverzekeraar als het gaat om preventie, vind je?
"Het valt op dat de aandacht voor preventie bij Zilveren Kruis toeneemt, in woord en daad. Ik zie dat ze hierin een voortrekkersrol pakken. Maar ik vind het wel te langzaam gaan. Ze mogen wat meer doorpakken. Al begrijp ik dat het een hele omkanteling is voor de zorgsector – van veelal beter maken naar veel meer gezond houden."

Een zorgverzekeraar die iets zegt over wat gezond is: roept dat geen weerstand op?
"Onder een deel van mijn mede-klanten verwacht ik zeker een reactie op het preventiebeleid. Het kan zijn dat er in de toekomst wat van je wordt verwacht, en dat dingen anders gaan dan ze gingen. Dat zal niet iedereen leuk vinden. Maar aandacht voor preventie is keiharde noodzaak om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden – in de eerste plaats ten gunste van de klant. Daar hecht ik veel waarde aan. Alleen samen kunnen we de zorg in Nederland op topniveau houden."

Laten we teruggaan naar het overleg dat jullie hadden met de directie van Zilveren Kruis. Wat werd daar gezegd over preventie?
"Wat mij opviel, is dat in de Verzekerdenraad breed draagvlak is om meer in te zetten op preventie – mensen helpen gezond te blijven, bedoel ik dus. Het gesprek ging dan ook niet over of we iets met preventie moeten, maar over het hoe. Uiteraard hebben we hierbij oog voor mensen die minder in staat zijn zelf iets aan preventie te doen.

We wisselden met de directie van gedachte over vragen als: mag je klanten belonen met een premiekorting als ze gezond leven? Tot waar loopt de verantwoordelijkheid van Zilveren Kruis? Wat mag je van klanten zelf verwachten? De antwoorden op die vragen verschilden van persoon tot persoon. Dat biedt dus een interessante uitdaging."

Maak dat eens concreet. Wat kunnen we in de toekomst verwachten?
"Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Maar je ziet al initiatieven langzaam van de grond komen. Kijk bijvoorbeeld naar de Actify-app van Zilveren Kruis, die je in kleine stapjes helpt steeds gezonder te leven. Of het leefstijlprogramma 'Afvallen met afspraken' waaraan nu al tweeduizend (collectief verzekerde) klanten hebben meegedaan. Bij succesvolle afronding van het programma betaalt Zilveren Kruis de rekening. Dat soort dingen spreekt mij aan."

Tot slot: wil je nog wat vragen aan wie dit leest?
"Zeker! Als lid van de Verzekerdenraad ben ik ontzettend benieuwd naar de ideeën van andere klanten. Wat werkt volgens hen goed qua preventiebeleid? Wat zijn aandachtspunten voor de toekomst? En op welke gebieden verwachten zij van Zilveren Kruis meer inspanning? Ik hoop veel reacties te ontvangen!"