Het Nederlandse zorgstelsel is één van de beste ter wereld. Daar mogen we ook trots op zijn. Maar de realiteit is weerbarstig, zo blijkt uit de Hartenkreet van huisartsen en het pamflet dat zij vorige week overhandigden aan de overheid. De boodschap: 'Help ons, het piept en het kraakt in de huisartsenpraktijk.'

Zoals gepubliceerd in het Algemeen Dagblad van 30 november 2019

Het is een signaal dat wij ons als zorgverzekeraar zeer aantrekken. Want mensen worden ouder, de zorgvraag stijgt en zorg wordt steeds meer om de patiënt heen georganiseerd. Dankzij de huisarts is dit mogelijk. Naast de overheid hebben diverse partijen, vanuit ieders rol in het zorgstelsel, een stukje van de puzzel in handen. Wij dus ook. ‎

Als zorgverzekeraar bewaken we het huishoudboekje van de zorg. In zekere zin verdelen we schaarste - de middelen moeten zorgvuldig besteed worden. Maar de noodzakelijke administratie en de regels die hierbij horen mogen nooit ten koste gaan van de patiënt. Daarom gaan we nóg kritischer bezien welke regels echt nodig zijn.

We zien dat het kan: afgelopen jaar hebben we al diverse onnodige verwijzingen geschrapt. Daardoor heeft de huisarts meer tijd voor de patiënt. Dus, huisartsen, blijf ‎overbodige regels aan ons doorgeven!

Ondertussen neemt de druk op de huisartsenpraktijk onverminderd toe. Daarom gaan we de komende jaren extra investeren in het team van de huisarts.

Want als wij meer uren mogelijk maken voor de‎ praktijkondersteuner, krijgt de huisarts meer tijd voor de patiënt. Geen praktijk is hetzelfde en daarom bieden we ook extra ruimte als een huisarts meer behoefte heeft aan extra inzet van een verpleegkundig specialist. Vanzelfsprekend investeren we in digitalisering en ict. Zo bouwen we met elkaar ‎aan de zorg van de toekomst.

Het landelijke huisartsentekort is onderdeel van de puzzel. Artsen gaan met pensioen en de Randstad ‎is als werkgebied meer in trek dan andere delen van Nederland. Dat vraagt om out of the box denken. Zo helpen we huisartsen in Drenthe met een innovatief concept. Daar kunnen mensen vanuit huis direct digitaal contact leggen met de huisarts.

We zien ook dat de regionale afstemming tussen huisartsen, gemeenten, GGZ, ziekenhuizen en wijkverpleging beter kan. We moeten voorkomen dat huisartsen uren moeten rondbellen om een plekje in de thuiszorg te vinden. Daarom werken we actief samen met zorgverleners om innovatieve oplossingen te‎stimuleren. Zo hebben Amsterdamse wijkverplegers met huisartsen één bemiddelingspunt opgericht. De‎ huisarts hoeft daardoor niet meer langdurig rond te bellen en heeft meer tijd voor de patiënt. Het is nog een proef op kleine schaal, maar het blijkt te werken.

De bestaande problemen ‎zijn niet met één quick fix op te lossen. Maar in goede samenwerking kunnen we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, bijdragen aan de oplossing. Wij willen als Zilveren Kruis de krakende huisartsenpraktijk niet laten barsten.

Anonymous