Als huisarts wil je in de eerste plaats aandacht en goede zorg voor je patiënten. Dat bij dit mooie vak ook papierwerk komt kijken, is voor veel huisartsen niet meer dan logisch. Echter, inmiddels staat de hoeveelheid administratie tijd voor patiëntenzorg in de weg. Al jaren is dit onderwerp van gesprek binnen Het Roer Moet Om en (Ont)regel De Zorg. Ik trek me dit aan. Daarom nodig ik u, als huisarts, uit om voorbeelden aan te reiken.

Begin dit jaar ontstond een groeiende golf van kritische tweets van huisartsen die zich toespitste op één thema: toenemende regeldruk, opgelegd door zorgverzekeraars. Het ene na het andere praktijkvoorbeeld kwam voorbij.

In de afgelopen maanden hebben deze signalen bij Zilveren Kruis geleid tot stevige gesprekken en onderzoek naar het schrappen van in twijfel getrokken formulieren. Intussen ontmoeten huisartsen en beleidsmakers elkaar in een speciaal opgerichte online community, waar nieuwe wensen en ideeën worden gedeeld en besproken.

Ik hielp bij het op gang brengen van de dialoog met huisartsen. Gericht op een praktische aanpak, door voorbeelden één voor één te doorgronden. Dit vraagt een lange adem, want er zijn veel partijen betrokken in het zorgveld, waaronder zorgverleners, beroepsverenigingen, verzekeraars en toezichthouders.

#paarsekrokodil
Het verminderen van administratieve lasten is een onderwerp waar ik me veel mee bezighoud. Het past bij onze ambitie om, waar het kan, meer tijd voor zorg te organiseren. Daarom kwamen we binnen 24 uur met een reactie toen een aantal huisartsen zich op Twitter uitliet over regeldruk. Opvallend voorzien van de hashtag #paarsekrokodil. Daarop besloten we om krokodil-stempels uit te delen onder huisartsen voor het labellen van zinloos papierwerk. Om het tastbaar te maken. Doordat we met een knipoog aandacht vroegen voor deze serieuze materie, creëerden we aandacht en energie om het issue van onnodige regeldruk in gezamenlijkheid aan te pakken.

Tussenstation
De stempelactie bracht snel aan het licht dat de pijn bij huisartsen vooral zit in het uitschrijven van verwijzingen voor logopedie, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg.

Natuurlijk wil de huisarts een goede regisseur zijn en het dossier van de patiënt compleet houden. Maar zodra zorgprofessionals onderling doorverwijzen, voelen veel huisartsen geen toegevoegde waarde om als tussenstation te fungeren. Vooral niet als ze de patiënt zelf helemaal niet te zien krijgen.

Schrappen: kan het wel?
Van verschillende verwijzingen onderzoekt Zilveren Kruis of ze achterwege gelaten kunnen worden. Dat gebeurt zorgvuldig. Want verplicht papierwerk is er vaak niet voor niets.

Wat opvalt, is dat veel verwijzingen niet (meer) nodig zijn. Ook leert het ons dat alleen schrappen niet genoeg is. Het inregelen en communiceren van aanpassingen is een klus die nogal eens onderschat wordt. Regeltjes schrappen heeft meer gevolgen dan je denkt. Als je niet heel duidelijk maakt dat iets niet meer hoeft, blijven zorgverleners het voor de zekerheid toch doen.

Kokervisie
Het #paarsekrokodil-initiatief gaat verder dan alleen het schrappen van regeltjes. In gesprek raken en blijven met zorgaanbieders, dát is het doel.

In de zorg verandert alles wat kan en mag doorlopend. Daarom is het belangrijk dat we, samen met zorgverleners, continu de toegevoegde waarde van administratie in de zorg peilen. Dit papierwerk kan antwoord geven op de vraag of zorg geleverd en vergoed mag worden volgens de basisverzekering. En ook of de zorg doelmatig is. Alle procedures en regeltjes die daaraan niet bijdragen, moeten we kritisch tegen het licht houden. Nu en in de toekomst.

Natuurlijk is het geweldig als we zaken kunnen schrappen. Maar ook verbeteren vind ik mooi. Of duidelijk uitleggen wat het nut is van een regel. Ik zie online wel eens grappige foto’s van idiote, overbodige verkeersborden waar ik enorm hard om moet lachen. Dan denk je: wie heeft het bedacht? Dat komt ongetwijfeld ook voor in hoe wij ons werk doen. Maar als je er zo dicht op zit, kijk je soms met een door kennis verkokerde blik.

Ik hoop dat de #paarsekrokodil-stempels helpen om onnodige zaken op te sporen, zodat we die kunnen aanpakken en zorgverleners meer tijd voor zorg krijgen.

Laat je stem horen
Om het gesprek over regeldruk tussen huisartsen en beleidsmakers laagdrempelig en transparant te houden, lanceerde Zilveren Kruis een online ontmoetingsplek.

Wij nodigen iedereen uit, huisartsen en andere betrokkenen, om mij en mijn collega’s aan te spreken. Niet in achterkamertjes of in de wandelgangen, maar gewoon online, te volgen door iedereen. Op de community-pagina voor huisartsen blijft u op de hoogte van vraagstukken die nu leven. Graag horen we uw mening. Dus meld u aan en doe mee. Dan spreek ik u snel!

Anonymous