Het was weer behoorlijk haasten. Rennen vanuit mijn werk in Haarlem om op tijd te vertrekken richting Verzekerdenraad. Deze keer werd de routeplanner ingesteld op de locatie van Achmea in Leusden. Eenmaal aangekomen was het even zoeken naar de vergaderruimte Schiphol. Zoals altijd staan de koffie en thee met veel lekkers al klaar. Nu heb ik net goede voornemens – geen suiker – dus ik laat het aan mij voorbij gaan.

Johanna Haanstra - voorzitter van de Verzekerdenraad - opent de vergadering en loopt even alle vaste agendapunten door. Ze start een rondje actualiteiten. Binnen de Verzekerdenraad zijn enkele commissies werkzaam, ik zit onder meer in de community commissie. Wij hebben binnen deze commissie enkele plannen uitgewerkt om als Verzekerdenraad meer zichtbaar te worden richting verzekerden en meer in contact te komen met verzekerden. Dit blog is een eerste stap in dit proces. Via dit blog krijg je enig idee hoe een bijeenkomst van de Verzekerdenraad eruitziet en wat wij daar zoal bespreken.

Kijkje in de keuken
Ik zit nu twee jaar in de Verzekerdenraad, in januari 2018 ben ik gestart. Iemand uit mijn netwerk attendeerde mij op de vacature en dacht dat het wel iets voor mij zou kunnen zijn. Het leek mij wel interessant, in mijn werk heb ik veel te maken met de arbeidsmarkt binnen de gezondheidszorg en zo krijg ik een kijkje in de keuken bij een belangrijke speler binnen deze sector: de zorgverzekeraar.

Na de korte inleiding door voorzitter Johanna, geeft ze het woord aan Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. Hij vervangt deze keer de afwezige Georgette Fijneman – directievoorzitter Zilveren Kruis – zij is eigenlijk elke vergadering aanwezig. Iets wat door mij en de rest van de leden van de Verzekerdenraad bijzonder gewaardeerd wordt.

Olivier neemt met ons de actualiteiten door. Zo geeft hij aan dat Zilveren Kruis veel energie heeft gestoken in de zorgbemiddeling richting klanten waardoor ze de wachttijd voor hun klanten die wachten op zorg hebben weten te verkorten. Een vraag vanuit de Verzekerdenraad: Weten genoeg mensen dat Zorgbemiddeling bestaat? Olivier: Tja, wij zien een piek in aanvragen wanneer wij hier televisiecommercials over uitzenden. Alleen moet je het weten als je zorgbemiddeling echt nodig hebt, en dan weet iemand niet altijd dat zorgbemiddeling bestaat.

Vraag vanuit Verzekerdenraad: Kunnen mensen ook gebruik maken van zorg in Vlaanderen als in Nederland op korte termijn geen plek is? Olivier: Daar heb ik nu zo gauw geen antwoord op, ik laat dit uitzoeken en kom hierop terug. En ik kan uit ervaring zeggen dat deze terugkoppeling ook altijd plaatsvindt.

Juiste zorg op de juiste plek
Deze keer staat het Zorginkoopbeleid op de agenda. Otto Sander van der Veen - senior manager beleidsadvies - doet de inleiding op dit thema. Otto Sander: Binnen zorginkoopbeleid geven wij aandacht aan 'de juiste zorg op de juiste plek'. Het is algemeen bekend: er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Hoe kun je met de juiste mensen de juiste zorg leveren en daarbij de zorgkosten toch beheersen? Een ingewikkeld proces, maar niettemin noodzakelijk. Hiervoor moeten wij meer regionaal met elkaar gaan optrekken om ook te kijken hoe wij de zorg efficiënter kunnen organiseren. Bijvoorbeeld door te kijken of bepaalde ziekenhuiszorg ook buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden. Dit is een belangrijk speerpunt voor ons beleid van 2020: Zorg veilig thuis.

Dilemma's en communicatie
Na de algemene inleiding gaan we in twee groepen uiteen. Dit doen wij vaker op deze wijze, in kleine groepen bespreken wij specifieke onderwerpen en de dilemma’s die Zilveren Kruis hierin ervaart. Ik zit bij een kleine groep die haar licht laat schijnen op Regionale transformatie: regionaal samen gaan optrekken met diverse partijen om te kijken hoe de zorg beter/efficiënter georganiseerd kan worden.

Kritische vragen komen uit de groep:

  • In hoeverre wordt de klant in dit soort processen meegenomen?
  • Leggen jullie bepaalde besluiten wel voldoende uit aan jullie klanten?
  • Het lijkt nu vaak om geld te gaan, terwijl in sommige regio’s het probleem complexer is. Tekort aan personeel bijvoorbeeld waarom een afdeling van een ziekenhuis niet open kan blijven. Doen jullie daar iets mee?

Wij concluderen dat klanten vaak niet weten welke rol Zilveren Kruis heeft in het bepalen welke zorg wel of niet vergoed wordt, of waar verzekerden terecht kunnen in hun regio met hun zorgvraag. Klanten begrijpen soms echt niet waarom bepaalde besluiten genomen worden. Klanten hebben te vaak het gevoel dat keuzes alleen op financiële gronden gemaakt worden. Tegelijkertijd weten veel verzekerden niet dat zorgverzekeraars er juist zijn om zorg voor al hun verzekerden bereikbaar en betaalbaar te houden.

Als je besluiten neemt die voor de individuele klant niet prettig zijn, leg dan heel goed uit waarom deze besluiten zijn genomen en verplaats je in de verzekerde. En ga niet te veel in op de financiële consequenties.

Welke vragen stellen?
We bespraken nog veel meer in onze groep, maar bovenstaande is de essentie. Als Verzekerdenraad stellen wij kritische vragen aan de mensen die het beleid bepalen, geven advies en proberen mee te denken vanuit onze positie als verzekerde.

Welke onderwerpen zouden wij als Verzekerdenraad op de agenda moeten zetten? Laat het ons weten, wij horen graag meer van jou als verzekerde.

De Verzekerdenraad komt dinsdag 3 maart weer bij elkaar.

Anonymous