Zilveren Kruis wil producten en dienstverlening steeds beter aan laten sluiten bij de behoeften van klanten. Daarom vertellen enkele van onze medewerkers hoe klanten kunnen helpen om in 2017 de juiste keuzes te maken. Aan het woord is deze keer Erik Koekoek, beleidsadviseur bij Zilveren Kruis. 

Wat vinden onze verzekerden belangrijk en wat moeten we met zorgverleners afspreken om dat te realiseren? Dat is de vraag die centraal staat op mijn afdeling. Daarbij gaat het erom wat écht waardevol is voor onze verzekerden, want het gaat wel om zaken die geld kosten. De tweede vraag is of onze klanten bereid zijn daar dan ook wat extra voor te betalen. Wij moeten steeds deze afwegingen maken.

Afspraken over kwaliteit
Iedereen wil goede zorg, het liefst in de buurt. Daarom houd ik me bezig met het mogelijk maken dat onze verzekerden naar een huisarts in hun eigen dorp, wijk of stad kunnen gaan. Op mijn afdeling sluiten we overeenkomsten met ongeveer tienduizend huisartsen in Nederland, waarin we afspraken maken over kwaliteit, dienstverlening en de vergoedingen.

Het is natuurlijk ons doel om de beste zorg voor onze verzekerden mogelijk te maken. Daarvoor moeten we voldoende huisartsen contracteren en zorgen dat zij goede kwaliteit kunnen leveren. Maar hoe doe je dat?

Ruimte voor de huisarts
Laat ik een concreet voorbeeld noemen. De laatste jaren zien we een toename van kwetsbare ouderen. Zij komen steeds minder snel in een verzorgingstehuis, onder andere doordat de overheid steeds meer zorgtaken aan de gemeente overlaat.

Thuis zijn deze ouderen aangewezen op verschillende zorgverleners. Huisartsen krijgen vervolgens meer werk, omdat zij de nodige zorg moeten regelen en afstemmen. Wij geven huisartsen hierin de ruimte om de samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, zonder dat we ze voorschrijven hoe ze dit moeten doen. We bieden ze hiervoor ook een extra vergoeding, zodat de zorg voor kwetsbare ouderen netjes wordt geregeld.

Nieuw in 2017
In het komende jaar speelt een belangrijke kwestie: hoe stellen we de huisartsen in staat om voldoende tijd te blijven besteden aan directe patiëntenzorg? Door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken, wordt dit steeds lastiger. De werkdruk is gewoon erg hoog.

We helpen zorgverleners door het digitaliseren van diensten te stimuleren. We betalen bijvoorbeeld extra als de arts herhaalrecepten of een emailconsult of chatfunctie online aanbiedt. Daarnaast betalen we de huisarts ook extra als hij een praktijkondersteuner inzet die taken van de huisarts overneemt.

Praat verder
Boven alles sta jij, de klant, centraal. Jij bent namelijk degene die de zorg afneemt die wij voor je inkopen. Daarom zou ik graag willen horen wat je van deze initiatieven vindt. Wat vind jij bijvoorbeeld van de bereikbaarheid van jouw huisarts? En welke service vind je belangrijk? Ik praat hierover graag met je op onze Community!

Anonymous