We zijn sterker uit de crisis gekomen, luidt de boodschap in de jaarlijkse troonrede. En: we gaan er weer op vooruit. Toch zijn maar weinig Nederlanders optimistisch, volgens onderzoek van de NOS. Eerst zien, dan geloven. Dat merken we ook in de zorg. Zo hebben sommige mensen de indruk dat ze steeds meer betalen voor minder zorg. Maar is dat zo? Wij zochten het uit.

Wil je weten of we steeds meer betalen voor minder zorg, dan is het goed om eerst te kijken naar wat die zorg ons kost. De laatste cijfers hierover zijn van 2015. In dat jaar gaf iedere Nederlander gemiddeld 5.628 euro uit aan zorg. In de jaren daarvoor stegen deze zorguitgaven sterk. Onder meer doordat we steeds ouder worden en nieuwe, duurdere behandelmethoden en medicijnen gebruiken.

zorguitgavenpernederlander.png

Zorgpremie
Een deel van de zorgkosten wordt betaald met de premie van de basisverzekering. Je zou dus verwachten dat deze premie ook enorm is toegenomen in de afgelopen jaren. Maar dat is niet het geval. Er is meer sprake van een beheerste premiestijging.

nominalerekenpremie.png

Eigen risico
Het eigen risico is een ander verhaal. Hier zie je rond 2012 en 2013 een forse toename. In de laatste jaren vlakt deze stijgende lijn af. Komend jaar blijft het verplichte eigen risico zelfs gelijk: weer 385 euro. Het eigen risico is het bedrag dat je eenmaal per jaar zelf betaalt als je zorg uit het basispakket nodig hebt (met uitzondering van onder meer de huisarts).

eigenrisico.png

Inhoud basispakket
Wat je hiervoor terugkrijgt, is de basisverzekering. Een pakket, samengesteld door de overheid, waarmee je onder meer ziekenhuisbehandelingen en medicijnen vergoed kunt krijgen (na eigen risico). Net als in de meeste voorgaande jaren wordt in 2017 het basispakket uitgebreid:

  • Correctie van het bovenooglid op medische indicatie
  • Plaatsen van borstprothese bij vrouwen en transvrouwen waarbij de borsten niet aangelegd of onvoldoende ontwikkeld zijn
  • Besnijdenis op medische indicatie
  • Fysiotherapie of oefentherapie bij etalagebenen
  • Uitgestelde fronttandvervanging voor verzekerden tot en met 22 jaar
  • Eerstelijnsverblijf als thuis wonen om medische redenen even niet kan

Conclusie
Wouter Koop, productmanager bij Zilveren Kruis: "Dat sommige mensen zich zorgen maken over premiestijging en pakketinhoud kunnen we ons voorstellen. Goede, betaalbare gezondheidszorg is namelijk ontzettend belangrijk. Daarom lieten we je in dit blog graag zien dat er juist sprake is van een groeiend basispakket en een beheerste premiestijging. Je zou dus kunnen zeggen dat het Nederlandse zorgstelsel behoorlijk functioneert als het gaat om het beteugelen van de stijgende zorgkosten. Al kan het natuurlijk altijd beter."

Aandachtspunt is wel dat het eigen risico voor veel mensen een fors bedrag is. We zien dat dit leidt tot betalingsproblemen en tot uitstel van doktersbezoek waar zorg nodig is. Een lastig dilemma, waarvan wij benieuwd zijn hoe jij erover denkt.

Hoe denk jij over het eigen risico?
En hoe zouden volgens jou de zorgkosten in Nederland betaald (en verdeeld) moeten worden als de overheid het zou verlagen? Praat mee op ons forum!

Tijdlijn: wat nu?
De overheidsplannen zijn bekend. Nu gaan de zorgverzekeraars aan het rekenen met hun premie. Die kan namelijk afwijken van de inschatting die de minister vandaag deed. Wij maken half november onze premie bekend. Klanten ontvangen hiervan automatisch bericht. Je kunt ook een premiemelding per e-mail aanvragen.

Half november moeten ook al onze afspraken met ziekenhuizen en andere zorgverleners op papier staan. Want je wilt in 2017 natuurlijk wel weten waar je terecht kunt met een zorgverzekering van Zilveren Kruis.

Eind december begint de tijd te dringen, want na de jaarwisseling kun je je huidige zorgverzekering niet meer opzeggen. Ons advies: wacht niet tot het laatste moment. Het zal namelijk erg druk zijn op de website en bij de klantenservice.

In januari 2017 kun je je nog wel aanmelden voor een zorgverzekering (als je je oude in 2016 hebt opgezegd). En je kunt nog wijzigingen doen in je aanvullende pakket.

Anonymous