vergoeding laten meestijgen met de premie

Wat is het idee?

Er zijn een aantal vaste cq maximale vergoedingen die in de afgelopen jaren (?) niet zijn gewijzigd. Maar net als de prijzen en de poliskosten, alles en alles wordt ieder jaar (een beetje) duurder.

Zou het dan niet billijk zijn om die (vaste) bedragen eens in de zoveel tijd ook aan te passen? Als daar nu over kan worden nagedacht, kunnen de bedragen voor de vergoedingen in de polisvoorwaarden van 2023 misschien worden meegenomen.

Je idee is helder. Je krijgt een reactie als we weer klantwensen hebben besproken

Je wens is helder. Je wil principieel dat vergoedingen jaarlijks meestijgen met de premiestijging.

Ik bespreek jouw wens de volgende keer dat ik met mijn collega’s klantwensen bespreek. Daarna krijg je hier een reactie op jouw wens.