Vergoeding van wearable device voor chronisch hartpatienten

Wat is het idee?

Met de komst van telemonitoring kunnen kosten voor consultatie en ziekenhuisopnames worden verlaagd. Ik zou graag, in het kader van Positieve Gezondheid , nog een stapje verder gaan en daarbij Zilveren Kruis willen uitnodigingen om hierin concreet en actief mee te laten denken.

Een hulpmiddel als de Alivecor Kardia of een iWatch is een uitkomst voor mensen die kampen met chronische hartritmeproblematiek en zou daarom door de zorgverzekeraar erkent moeten worden als een effectief hulpmiddel op het gebied van zelfzorgregie in het kader van Positieve Gezondheid.

Gezien de ontwikkeling van HartWacht en de nauwe betrokkenheid van Zilveren Kruis hierin, is de erkenning voor het hulpmiddel en het voordeel al aangetoond. HartWacht is een vorm van hartzorg op het gebied van telemonitoring waarbij Zilveren Kruis vanuit de basiszorg een vergoeding verstrekt (60 euro per half jaar per patiënt) . (https://nieuws.zilverenkruis.nl/thuismonitoring-voor-duizenden-hartpatienten-binnen-bereik/) Naast de telemonitoring via een intern device (ICD, pacemaker, Reveal etc.) wordt hier ook gebruik gemaakt van een toestel dat handmatig ECGs kan maken op afroep van de patiënt (of op verzoek van een behandelend cardioloog). Helaas zijn patiënten die binnen een ander ziekenhuis dan de aangesloten lijst van de HartWacht (Cardiologie Centra Nederland) worden behandeld, uitgesloten en kan van de aanvullende hulp met de Alivecor Kardia, alleen van dit hulpmiddel kan geen gebruik gemaakt worden. Een vervangend alternatief wordt niet omschreven.

Daarnaast is Alivecor Kardia slechts één van de mogelijkheden om thuis een kwalitatief kort ECG (ofwel ritmestroken) te maken om te laten beoordelen door de eigen behandelend cardioloog. Voor chronisch hartpatiënten die een actief bestaan hebben kan het gebruik van een iWatch veel prettiger zijn, aangezien deze direct om de pols gedragen wordt en klaar staat voor gebruik. (Anders dan de Alivecor Kardia die eerst moet worden bevestigd e.d.)

Om dezelfde redenen waarmee Hartwacht pleit om patienten te laten deelnemen aan dit project, kan een pleidooi worden gehouden voor het aanschaf van een device die een waardig ECG kan maken. Het brengt de cardioloog dichtbij de patiënt, de patiënt kan bij onzekerheid of twijfel een ECG maken en deze versturen naar de eigen behandelend cardioloog. Op deze manier is een betere patiëntzorg mogelijk door snelle feedback op de ingezette behandeling en kunnen soms ziekenhuisopnames worden voorkomen. (quote on quote: Harwacht.nl) Er ontstaat Zorg Op Maat.

Om de kosten van een device in verhouding te zetten, benadruk ik graag de kosten voor een opname op de SEH; alleen al een opname op de SEH kost 300 euro per keer. Daarbij zijn extra specialistische consultaties, medicatie en aanvullende onderzoeken op het gebied van hartzorg nog niet meegerekend.

Een device die een kort ECG kan maken en deze in PDF kan omzetten en per mail naar de cardioloog kan sturen kost éénmalig tussen de 200 en 550 euro (Afhankelijk uiteraard van het device die de voorkeur van patiënt en behandelend cardioloog heeft.)

P.e.; Wanneer een chronisch hartpatiënt kampt met hartritmestoornissen die zich aanvallend (paroxismaal) presenteren, wordt vaak een Pill In The Pocket – strategie gehanteerd. Voor een juiste behandeling is het belangrijk om de aard van de hartritmestoornis te kennen, met name wanneer hier variatie op ontstaat. Het zelf kunnen maken van een kort ECG kan onzekerheid grotendeels wegnemen, waardoor noodzaak tot opname in het ziekenhuis wordt verkleind. Soms is de (reeds opgedane kennis) van de patiënt voldoende om de, met de behandelend cardioloog, afgesproken strategie in te zetten en af te wachten. Soms kan een kort contact tot stand worden gebracht door het ECG in pdf rechtstreeks naar de cardioloog te mailen ter revisie bij onzekerheid. In alle gevallen geldt uiteraard wel, dat in angstige of levensbedreigende situaties direct het alarmnummer zal moeten worden gebeld. Maar ook dit kan vooraf goed worden afgesproken tussen de behandelend cardioloog en diens patiënt.

Mijn voorstel zou daarom zijn een tegemoetkoming te organiseren van kosten voor een ondersteunend device voor patiënten met chronische hartritmeproblematiek. Hiermee wordt de insteek van Positieve Gezondheid bekrachtigd, de zelfzorgregie en therapietrouwheid van de patiënt bevordert, de SEH ontlast en de zorgkosten uiteindelijk gedrukt.

Om tot verantwoorde zorg te komen is een aanbeveling voor de aanschaf van een dergelijk device van de behandelend cardioloog van belang. Alleen de behandelend cardioloog kan inschatten of de patiënt op een juiste manier kan handelen met het device in relatie tot de onderliggende aandoening waarvoor de patiënt wordt behandeld.

Met deze onderbouwing wil ik pleiten voor tegemoetkoming in kosten voor de aanschaf van een ondersteunend device in het kader van chronische hartzorg. Zilveren Kruis zou hiermee een statement kunnen maken op het gebied van Positieve Gezondheid en het belang van ziekenhuisverlengde zorg.

Uiteraard ben ik bereid om bovenstaande met een persoonlijke onderbouwing van ervaring en kennis te bekrachtigen, maar dit doe ik liever op een andere manier dan op een openbaar forum.

 • Offline

    ik heb je bericht ontvangen en het lijkt me inderdaad een goed idee dat wij dit verder samen uitzoeken per mail!

   misschien kan de status van deze berichtenstring daarmee gewijzigd worden? We kijken samen met Mirjam naar een passende oplossing gezien haar situatie. 

 • Offline

  Hoi  ,

  Woensdag ik jou een privé bericht gestuurd, hopelijke heb je die goed ontvangen? 

  groet,

  Mirjam 

 • Offline

  Ha  

  Wat fijn om te horen dat je je in onze redenering kan vinden! Wij zijn het er uiteraard helemaal mee eens dat samen beslissen belangrijk is om te bepalen of de inzet van dit soort apparatuur waarde toevoegt en verantwoord is. Daarbij is zowel de wens en het perspectief van de patiënt als het inzicht van de specialist enorm belangrijk. 

  Het is niet zo dat jouw arts per patiënt een verzoek bij ons moet indienen voor financiering. Wij maken met het ziekenhuis waar jouw arts werkt afspraken over hun volledige financiering (of in ieder geval het deel dat Zilveren Kruis bijdraagt op basis van het aantal verzekerden dat patiënt is bij die zorgaanbieder). We hebben daarin de mogelijkheid om voor bepaalde groepen aparte afspraken te maken. Als jouw arts aangeeft dat hij dit soort apparatuur in zijn zorgpad voor patiënten met ritmestoornissen wil opnemen kunnen wij kijken of we in de financiering die we met het ziekenhuis afspreken hier financiële ruimte voor kunnen creeëren (voor bijvoorbeeld de aanschaf van de apparatuur of het opzetten van een project). Dit doen wij overigens vaak niet alleen met jouw arts maar ook met de afdeling Zorgverkoop van zijn ziekenhuis. 

  Als die ruimte er vervolgens is en er zijn devices beschikbaar dan blijft het altijd aan jouw arts om te bepalen of hij die aan jou uitgeeft, daar hoeft hij niet per patiënt toestemming bij ons voor aan te vragen. Hij is immers de medisch professional die jou het beste kent en weet of zoiets in jouw geval passend is, zoals we samen al constateerden!

  Dit soort speciale afspraken kunnen wij in theorie met elk ziekenhuis maken, want wij maken met alle ziekenhuizen afspraken over hoe we bijdragen aan hun financiering. Ook met ziekenhuizen die wij niet gecontracteerd hebben voor onze klanten met een Basis Budget of Basis Zeker polis.

  Je kan je echter voorstellen dat er enorm veel ziekenhuizen en specialisten zijn met ideeën over hoe ze hun zorg beter kunnen maken door inzet van dit soort apparatuur. En dat het voor ons veel tijd kost om met al die ziekenhuizen goed uit te denken hoe we dat het beste kunnen financieren, en wat de belangrijkste verbeteringen zijn. Daarom proberen wij ons in eerste instantie te focussen op de ziekenhuizen waar de meeste van onze verzekerden zitten, je kan hier mooi terug zien welke regio's dat zijn (onder 'grootste zorgverzekeraarsconcern per gemeente'). Dat betekent echter niet dat wij niet mee willen betalen voor innovaties in ziekenhuizen buiten die regio's! Ook daar worden verzekerden van ons behandeld, dus wij vinden het belangrijk dat de zorg daar ook verbeterd wordt. Wij bevelen echter altijd aan om dat in eerste instantie te bespreken met de verzekeraar die daar het grootst is qua verzekerdenaantallen omdat die ook afspraken maakt over het grootste deel van de financiering. Wij denken daarbij graag mee en dragen bij naar ons marktaandeel. 

  Ik kan me voorstellen dat je graag wil weten hoe dat voor jouw ziekenhuis zit. Of misschien heb je het er met je arts over gehad en wil je weten hoe we nu verder kunnen. Misschien kun je me een privébericht sturen waarin je benoemt waar je onder behandeling bent (alleen als je die informatie met mij wil delen uiteraard)? Dan kunnen we samen kijken wat er al loopt voor jouw ziekenhuis en hoe we wellicht als Zilveren Kruis nog meer kunnen betekenen. Of misschien wil je daar een keer direct contact over hebben. 

  Hartelijke groet,

  Puk van Rees 

  Adviseur Zorginnovatie

  Zilveren Kruis Zorginkoop

 • Offline

  Hoi 

  Ik kan mij helemaal vinden in jouw bericht; uiteraard moet een arts/ specialist een inschatting kunnen maken of een hulpmiddel daadewerkelijk van waarde is binnen een behandelplan. (Hiertoe reken ik ook het psychische aspect: hoe gaat een patiënt om met de inzicht van data die een hulpmiddel kan bieden.) Deze afweging kan alleen gemaakt worden wanneer er sprake is van gedeelde regie tussen arts en patiënt. 

  Maar nu concreet: er is een verzoek van mijn behandelend arts nodig om tot een mogelijke vergoeding te komen? Ik neem aan dat dit alleen geldt voor de binnen Zilveren Kruis gecontracteerde ziekenhuizen? Hoe gaat de afweging en beoordeling plaatsvinden? bij ZK? Is dit per verzekerde? Of kan een arts een 'groepbehoordeling' krijgen voor een bepaalde patiëntengroep? 

  Groeten,

  Mirjam