Vergoeding van wearable device voor chronisch hartpatienten

Wat is het idee?

Met de komst van telemonitoring kunnen kosten voor consultatie en ziekenhuisopnames worden verlaagd. Ik zou graag, in het kader van Positieve Gezondheid , nog een stapje verder gaan en daarbij Zilveren Kruis willen uitnodigingen om hierin concreet en actief mee te laten denken.

Een hulpmiddel als de Alivecor Kardia of een iWatch is een uitkomst voor mensen die kampen met chronische hartritmeproblematiek en zou daarom door de zorgverzekeraar erkent moeten worden als een effectief hulpmiddel op het gebied van zelfzorgregie in het kader van Positieve Gezondheid.

Gezien de ontwikkeling van HartWacht en de nauwe betrokkenheid van Zilveren Kruis hierin, is de erkenning voor het hulpmiddel en het voordeel al aangetoond. HartWacht is een vorm van hartzorg op het gebied van telemonitoring waarbij Zilveren Kruis vanuit de basiszorg een vergoeding verstrekt (60 euro per half jaar per patiënt) . (https://nieuws.zilverenkruis.nl/thuismonitoring-voor-duizenden-hartpatienten-binnen-bereik/) Naast de telemonitoring via een intern device (ICD, pacemaker, Reveal etc.) wordt hier ook gebruik gemaakt van een toestel dat handmatig ECGs kan maken op afroep van de patiënt (of op verzoek van een behandelend cardioloog). Helaas zijn patiënten die binnen een ander ziekenhuis dan de aangesloten lijst van de HartWacht (Cardiologie Centra Nederland) worden behandeld, uitgesloten en kan van de aanvullende hulp met de Alivecor Kardia, alleen van dit hulpmiddel kan geen gebruik gemaakt worden. Een vervangend alternatief wordt niet omschreven.

Daarnaast is Alivecor Kardia slechts één van de mogelijkheden om thuis een kwalitatief kort ECG (ofwel ritmestroken) te maken om te laten beoordelen door de eigen behandelend cardioloog. Voor chronisch hartpatiënten die een actief bestaan hebben kan het gebruik van een iWatch veel prettiger zijn, aangezien deze direct om de pols gedragen wordt en klaar staat voor gebruik. (Anders dan de Alivecor Kardia die eerst moet worden bevestigd e.d.)

Om dezelfde redenen waarmee Hartwacht pleit om patienten te laten deelnemen aan dit project, kan een pleidooi worden gehouden voor het aanschaf van een device die een waardig ECG kan maken. Het brengt de cardioloog dichtbij de patiënt, de patiënt kan bij onzekerheid of twijfel een ECG maken en deze versturen naar de eigen behandelend cardioloog. Op deze manier is een betere patiëntzorg mogelijk door snelle feedback op de ingezette behandeling en kunnen soms ziekenhuisopnames worden voorkomen. (quote on quote: Harwacht.nl) Er ontstaat Zorg Op Maat.

Om de kosten van een device in verhouding te zetten, benadruk ik graag de kosten voor een opname op de SEH; alleen al een opname op de SEH kost 300 euro per keer. Daarbij zijn extra specialistische consultaties, medicatie en aanvullende onderzoeken op het gebied van hartzorg nog niet meegerekend.

Een device die een kort ECG kan maken en deze in PDF kan omzetten en per mail naar de cardioloog kan sturen kost éénmalig tussen de 200 en 550 euro (Afhankelijk uiteraard van het device die de voorkeur van patiënt en behandelend cardioloog heeft.)

P.e.; Wanneer een chronisch hartpatiënt kampt met hartritmestoornissen die zich aanvallend (paroxismaal) presenteren, wordt vaak een Pill In The Pocket – strategie gehanteerd. Voor een juiste behandeling is het belangrijk om de aard van de hartritmestoornis te kennen, met name wanneer hier variatie op ontstaat. Het zelf kunnen maken van een kort ECG kan onzekerheid grotendeels wegnemen, waardoor noodzaak tot opname in het ziekenhuis wordt verkleind. Soms is de (reeds opgedane kennis) van de patiënt voldoende om de, met de behandelend cardioloog, afgesproken strategie in te zetten en af te wachten. Soms kan een kort contact tot stand worden gebracht door het ECG in pdf rechtstreeks naar de cardioloog te mailen ter revisie bij onzekerheid. In alle gevallen geldt uiteraard wel, dat in angstige of levensbedreigende situaties direct het alarmnummer zal moeten worden gebeld. Maar ook dit kan vooraf goed worden afgesproken tussen de behandelend cardioloog en diens patiënt.

Mijn voorstel zou daarom zijn een tegemoetkoming te organiseren van kosten voor een ondersteunend device voor patiënten met chronische hartritmeproblematiek. Hiermee wordt de insteek van Positieve Gezondheid bekrachtigd, de zelfzorgregie en therapietrouwheid van de patiënt bevordert, de SEH ontlast en de zorgkosten uiteindelijk gedrukt.

Om tot verantwoorde zorg te komen is een aanbeveling voor de aanschaf van een dergelijk device van de behandelend cardioloog van belang. Alleen de behandelend cardioloog kan inschatten of de patiënt op een juiste manier kan handelen met het device in relatie tot de onderliggende aandoening waarvoor de patiënt wordt behandeld.

Met deze onderbouwing wil ik pleiten voor tegemoetkoming in kosten voor de aanschaf van een ondersteunend device in het kader van chronische hartzorg. Zilveren Kruis zou hiermee een statement kunnen maken op het gebied van Positieve Gezondheid en het belang van ziekenhuisverlengde zorg.

Uiteraard ben ik bereid om bovenstaande met een persoonlijke onderbouwing van ervaring en kennis te bekrachtigen, maar dit doe ik liever op een andere manier dan op een openbaar forum.

Bovenliggend Reactie Onderliggend
Geen gegevens