Vergoeding van wearable device voor chronisch hartpatienten

Wat is het idee?

Met de komst van telemonitoring kunnen kosten voor consultatie en ziekenhuisopnames worden verlaagd. Ik zou graag, in het kader van Positieve Gezondheid , nog een stapje verder gaan en daarbij Zilveren Kruis willen uitnodigingen om hierin concreet en actief mee te laten denken.

Een hulpmiddel als de Alivecor Kardia of een iWatch is een uitkomst voor mensen die kampen met chronische hartritmeproblematiek en zou daarom door de zorgverzekeraar erkent moeten worden als een effectief hulpmiddel op het gebied van zelfzorgregie in het kader van Positieve Gezondheid.

Gezien de ontwikkeling van HartWacht en de nauwe betrokkenheid van Zilveren Kruis hierin, is de erkenning voor het hulpmiddel en het voordeel al aangetoond. HartWacht is een vorm van hartzorg op het gebied van telemonitoring waarbij Zilveren Kruis vanuit de basiszorg een vergoeding verstrekt (60 euro per half jaar per patiënt) . (https://nieuws.zilverenkruis.nl/thuismonitoring-voor-duizenden-hartpatienten-binnen-bereik/) Naast de telemonitoring via een intern device (ICD, pacemaker, Reveal etc.) wordt hier ook gebruik gemaakt van een toestel dat handmatig ECGs kan maken op afroep van de patiënt (of op verzoek van een behandelend cardioloog). Helaas zijn patiënten die binnen een ander ziekenhuis dan de aangesloten lijst van de HartWacht (Cardiologie Centra Nederland) worden behandeld, uitgesloten en kan van de aanvullende hulp met de Alivecor Kardia, alleen van dit hulpmiddel kan geen gebruik gemaakt worden. Een vervangend alternatief wordt niet omschreven.

Daarnaast is Alivecor Kardia slechts één van de mogelijkheden om thuis een kwalitatief kort ECG (ofwel ritmestroken) te maken om te laten beoordelen door de eigen behandelend cardioloog. Voor chronisch hartpatiënten die een actief bestaan hebben kan het gebruik van een iWatch veel prettiger zijn, aangezien deze direct om de pols gedragen wordt en klaar staat voor gebruik. (Anders dan de Alivecor Kardia die eerst moet worden bevestigd e.d.)

Om dezelfde redenen waarmee Hartwacht pleit om patienten te laten deelnemen aan dit project, kan een pleidooi worden gehouden voor het aanschaf van een device die een waardig ECG kan maken. Het brengt de cardioloog dichtbij de patiënt, de patiënt kan bij onzekerheid of twijfel een ECG maken en deze versturen naar de eigen behandelend cardioloog. Op deze manier is een betere patiëntzorg mogelijk door snelle feedback op de ingezette behandeling en kunnen soms ziekenhuisopnames worden voorkomen. (quote on quote: Harwacht.nl) Er ontstaat Zorg Op Maat.

Om de kosten van een device in verhouding te zetten, benadruk ik graag de kosten voor een opname op de SEH; alleen al een opname op de SEH kost 300 euro per keer. Daarbij zijn extra specialistische consultaties, medicatie en aanvullende onderzoeken op het gebied van hartzorg nog niet meegerekend.

Een device die een kort ECG kan maken en deze in PDF kan omzetten en per mail naar de cardioloog kan sturen kost éénmalig tussen de 200 en 550 euro (Afhankelijk uiteraard van het device die de voorkeur van patiënt en behandelend cardioloog heeft.)

P.e.; Wanneer een chronisch hartpatiënt kampt met hartritmestoornissen die zich aanvallend (paroxismaal) presenteren, wordt vaak een Pill In The Pocket – strategie gehanteerd. Voor een juiste behandeling is het belangrijk om de aard van de hartritmestoornis te kennen, met name wanneer hier variatie op ontstaat. Het zelf kunnen maken van een kort ECG kan onzekerheid grotendeels wegnemen, waardoor noodzaak tot opname in het ziekenhuis wordt verkleind. Soms is de (reeds opgedane kennis) van de patiënt voldoende om de, met de behandelend cardioloog, afgesproken strategie in te zetten en af te wachten. Soms kan een kort contact tot stand worden gebracht door het ECG in pdf rechtstreeks naar de cardioloog te mailen ter revisie bij onzekerheid. In alle gevallen geldt uiteraard wel, dat in angstige of levensbedreigende situaties direct het alarmnummer zal moeten worden gebeld. Maar ook dit kan vooraf goed worden afgesproken tussen de behandelend cardioloog en diens patiënt.

Mijn voorstel zou daarom zijn een tegemoetkoming te organiseren van kosten voor een ondersteunend device voor patiënten met chronische hartritmeproblematiek. Hiermee wordt de insteek van Positieve Gezondheid bekrachtigd, de zelfzorgregie en therapietrouwheid van de patiënt bevordert, de SEH ontlast en de zorgkosten uiteindelijk gedrukt.

Om tot verantwoorde zorg te komen is een aanbeveling voor de aanschaf van een dergelijk device van de behandelend cardioloog van belang. Alleen de behandelend cardioloog kan inschatten of de patiënt op een juiste manier kan handelen met het device in relatie tot de onderliggende aandoening waarvoor de patiënt wordt behandeld.

Met deze onderbouwing wil ik pleiten voor tegemoetkoming in kosten voor de aanschaf van een ondersteunend device in het kader van chronische hartzorg. Zilveren Kruis zou hiermee een statement kunnen maken op het gebied van Positieve Gezondheid en het belang van ziekenhuisverlengde zorg.

Uiteraard ben ik bereid om bovenstaande met een persoonlijke onderbouwing van ervaring en kennis te bekrachtigen, maar dit doe ik liever op een andere manier dan op een openbaar forum.

 • Offline

  Beste  ,

  Bedankt voor je bericht! Wat goed dat je dit onder de aandacht brengt.

  Ik snap je behoefte aan het gebruiken van een hartritmestrookmeter. Ik snap ook dat de dekking telebegeleiding hartfalen (weegschaal en bloeddrukmeter) hier niet aan voldoet, en dat het een enorme toegevoegde waarde kan hebben voor jou om meer inzicht in je gezondheid te krijgen.

  Zilveren Kruis wil ook graag dat dit soort innovaties snel beschikbaar komen voor patiënten. En dat jij als patiënt op meer manieren zorg kan ontvangen vanuit huis met alle digitale middelen die daar voor beschikbaar zijn. Dat lukt steeds beter, zoals je kunt lezen op de webpagina die Rogier eerder linkte. 

  Om verschillende redenen vergoeden we deze apparatuur echter (nog) niet rechtstreeks aan de patiënt. We vinden het belangrijk dat jouw specialist je kan begeleiden bij het interpreteren van je data. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jouw specialist een inschatting maakt van of een dergelijke meting in jouw specifieke geval toegevoegde waarde heeft. Dit beide om te voorkomen dat grote groepen patiënten ongerust raken over de meting. Dit zou vervelend zijn voor de patiënt zelf, maar er ook toe kunnen leiden dat er te veel patiënten naar de spoedeisende hulp komen.

  We willen graag afspraken maken met ziekenhuizen en andere zorgverleners over het opnemen van deze apparatuur in hun zorgpaden. Het is voor een zorgverleners ook een grote investering om deze apparatuur uit te geven aan patiënten. Daarom willen we graag met ze in gesprek over hoe we dit samen kunnen financieren. Zilveren Kruis heeft hier verschillende middelen voor.

  Wellicht wil jouw specialist of het ziekenhuis met ons in gesprek over het opnemen dergelijke apparatuur in zijn behandelplan? We streven er naar om voor al onze klanten zorg toegankelijk te maken waarin gebruik wordt gemaakt van de nieuwe digitale mogelijkheden. Jouw ziekenhuis kan contact opnemen met onze zorgaanbiederslijn (+31 71 751 00 61) of met de zorginkoper van Zilveren Kruis.

  Ik kan me voorstellen dat jij nog vragen (of ideeën) hebt bij ons beleid. Stel je vragen gerust hieronder, dan kom ik daar zo snel mogelijk op terug. Daarnaast ben ik benieuwd wat je vindt van onze aanpak. Kan je je hier in vinden, of zou je het liever anders zien?

  Hartelijke groet,

  Puk van Rees 

  Adviseur Zorginnovatie

  Zilveren Kruis Zorginkoop

 • Offline

  Bedankt voor de nadere toelichting .

  Ik leg contact met een collega die hier beleidsmatig mee bezig is en verder inhoudelijk met je in gesprek kan. Even geduld alsjeblieft!

 • Offline

  Hoi Rogier,

  Bedankt voor jouw bericht. 

  De regeling Zorg Veilig Thuis richt zich met hartmonitoring op Chronisch Hartfalen patiënten. Niet iedere chronisch hartpatiënt heeft hartfalen. Dit is niet altijd het geval bij bijvoorbeeld hartaandoeningen als Lang QT-syndroom, Brugadasyndroom, catecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT). Veel van deze patiënten dragen een ICD (soms pacemaker) waarbij telemonitoring nodig kan zijn, maar hoeven in principe geen gewicht of bloeddruk te meten op regelmatige basis.

  Ik ken de door jouw genoemde webinar en onderschrijf zeker de voordelen. Toch wil ik nog een stapje verder gaan en jouw wijzen op de webinar die (toevallig!) gisteren werd gegeven door Patientenfederatie Nederland, onder begeleiding van Vliegwiel (Digitale innovatie in de zorg). Tijdens deze sessie stelden de aanwezige specialisten, hartfalenverpleegkundigen en projectmanager heel duidelijk dat de kwaliteit van zorg verbetert bij het gebruik van telebegeleiding en het motiveert tot zelfzorgmanagement. Daarnaast merkte een cardioloog heel scherp op dat telebegeleiding moet voldoen aan de zorgvraag van de patient en daarbij onderdeel moet worden van de dagelijkse gang van de patiënt als individu. 

  Het accent hierbij ligt met name op gedeelde regie: niet alleen bij de zorgverlener, maar juist ook bij de patiënt. En precies op dat vlak ligt mijn behoefte en dus mijn vraag aan jullie. 

  1. Nee, voor mij in mijn situatie (Brugada Syndroom) voldoet de vergoeding van telemonitoring bij chronisch hartfalen niet. Ik heb geen weegschaal nodig en ook mijn bloeddruk hoef ik niet regelmatig te meten. Wat in mijn geval wel van belang is, is het verkrijgen van inzicht in mijn hartritme wanneer ik merk dat mijn hartritme niet ok is. (En dit kan vele oorzaken hebben, te uitgebreid om hier op te schrijven.) Het is voor mij van belang dat ik kan zien wat mijn hartritme doet, zodat ik daarop kan anticiperen. (Hierin ligt een begeleidende rol voor een cardioloog en diens collega's.) Mijn ICD heeft geen luikje waarbij ik kan kijken naar wat er gebeurd qua hartritme. Ik moet handmatig een doorzending doen wanneer ik wil weten of er iets mis is met mijn hartritme. Het zou veel prettiger zijn wanneer ik zelf een ritmestrook kan uitdraaien en leer deze te interpreteren. Of deze, bij twijfel,  doorsturen naar mijn cardioloog. Wat er nu gebeurd is dat ik soms halsoverkop naar een HAP of SEH moet om te controleren of mijn hartritme in sinusritme is of dat er stiekem toch een hartritmestoornis is ingeslopen. Ik vind het heel vervelend wanneer ik achteraf thuis zelf iets had kunnen doen om een opname/aanmelding te voorkomen. 

  2. Ja, ik verwacht een plan Op Maat van het Zilveren Kruis. Ik heb namelijk geen weegschaal of bloeddrukmeter nodig, maar een device waarmee ik een ECG kan maken. Een Alivecor Kardia zou passend zijn, maar in mijn geval geef ik de voorkeur aan een iWatch met ECG functie. (Dit heeft te maken met het feit dat ik regelmatig bij fysieke inspanning hartritmestoornissen krijg en hierop niet altijd kan anticiperen, simpelweg omdat ik niet altijd een normaal versnelde hartslag kan onderscheiden van een (levensbedreigende) hartritmestoornis. (Uiteraard heb ik mijn ICD en zorgt deze voor veiligheid, maar het is prettiger om een shock bij bewustzijn te voorkomen tijdens sporten... - en met dat ik dan, na zo'n onterechte shock, weer naar een ziekenhuis zal moeten voor een extra controle!) 

  3. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over waarom het een goed idee is om een wearable device te vergoeden voor patienten zoals ik die kampen met een chronische hartaandoening die zich met name uit in hartritmeproblematiek. Maar daarvoor zullen we toch eens in (mail)gesprek moeten gaan. 

  Met groet,

  Mirjam

 • Offline

    bedankt voor het delen van je idee! En leuk dat je aanschuift in de Community.

  Je raakt een thema dat bij Zilveren Kruis hoog op de agenda staat: zorg veilig thuis. De afgelopen jaren hebben wij ons hard gemaakt voor meer telemonitoring-mogelijkheden bij chronisch hartfalen. Zodat patiënten niet afhankelijk zijn van altijd haasten naar het ziekenhuis als zij zich niet goed voelen. Door thuis te kunnen meten (gewicht, bloeddruk en/of hartslag) en altijd in contact te staan met de cardioloog of de verpleegkundige, hebben veel hartpatiënten meer rust en comfort in hun dagelijkse leven.

  Zilveren Kruis weet steeds meer zorgverleners te overtuigen om ook telemonitoring aan te bieden. Begin dit jaar organiseerden we een webinar, gericht aan zorgverleners, om te vertellen over de nieuwe ontwikkelingen en hoe de zorgverzekeraar hen hierin ondersteunt. De moeite waarde om te bekijken.

  In jouw voorstel pleit je voor een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van thuismeetapparatuur voor individuele verzekerden. Om beter te begrijpen wat je precies voorstelt, nog een paar verduidelijkingsvragen:

  1. Voorziet de huidige vergoeding voor telemonitoring bij chronisch hartfalen al niet in de behoefte die je beschrijft? Zo niet, wat mis je hierin concreet, en waarom?

  2. Zoals je aangeeft, is het uiteindelijk aan de cardioloog om telemonitoring aan te bevelen, inclusief de mix van zelfmeetapparatuur die de patiënt nodig heeft. De zorgverlener heeft hierbij vrije keuze voor een leverancier (zoals uitgelegd in het eerder gelinkte webinar, met als enige advies om te kijken of het hulpmiddel werkt met open standaarden). Verwacht je hierin meer van de rol van Zilveren Kruis?

  3. Tot slot wil ik je uitnodigen om wat meer te vertellen over waarom jij dit idee indient, zodat ik de persoonlijke context beter kan duiden. Zo ben ik bijvoorbeeld benieuwd of je in gesprek bent geweest met een cardioloog over de mogelijkheden van telemonitoring. Dat kan ook via een privébericht aan mij via deze website. Want je bepaalt uiteraard zelf wat je openbaar deelt over je privésituatie.

  (De reden dat ideeën hier veelal openbaar worden besproken, is om andere klanten, patiënten en zorgverleners de kans te geven deze ideeën te ontdekken, ondersteunen en/of verrijken. Zo kunnen we er samen werk van maken. Daarnaast geloven we in de kracht van transparantie.)

  Ik kijk uit naar je reactie! Dan kan ik eventueel een lijntje voor je uitgooien binnen Zilveren Kruis, en je in contact brengen met een beleidsmaker.