Vragen over de vergoeding van Orthopedische schoenen

Ik heb toch een poging gewaagd en een declaratie ingediend voor de E 75,-- van de extra normaleschoenen.

Noway dat er vergoed wordt, waatrom kiest Zk voor de zeer dure weg van orthopeed, dure leverancier als dealer van dure schoenen die identiek zijn aan de schoenen die ik kocht???

Ik heb nog nooit het nut en belang gezien van alle extra en extreme uitgaven, die eigenlijk de zorg alleen maar duurder maken.

Kortom ik lijd verlies en ZK betaalt TEVEEL aan een dure voorkeursleverancier, die er ook nog niets van bakt. Wat gedacht van 5 maal terugkomen. Hoeveel kost dat, mij in reiskosten veel en uren die toch ergens uit vergoed moeten worden.

Ik moest dit even kwijt, slecht voor mijn bloeddruk al dat regeltjes neuken en dat met die warmte. Zilveren Kruis ga je normale verstand gebruiken en vergoed de kosten voor een klant, zeker als die goedkoper zijn, kwalitatief beter

zijn. Ik was ooit gevangenisdirecteur en heb altijd op de kosten gelet, dus weet technisch gezien wel zeker hoe je kunt besparen en waarom dat beter uitpakt.

Dus geen bureaucratische attitude maar meedenken en idd wel vergoeden als het materiaal goedkoper en beter is voor de klant (patient).

 • , ik las dat jij denkt dat er geen limiet bedrag in de EXTRA VITAAL polis staat voor de vergoeding van de Eigen Bijdrage bij orthopedische schoenen. (  linksom of rechtsom heb ik gewoon recht op 2MAAL de vergoeding van de eigen bijdrage, want anders heb ik de Extra Vitaal totaal voor niets afgesloten, er staat geen limietbedrag in de polis.).

  Volgens mij betaalt de Extra Vitaal slechts 2x de Eigen Bijdrage. Dit staat op de website. De reden hiervoor is dat er ook slechts recht bestaat op 2 paar schoenen vanuit de basisverzekering. Want in de polisvoorwaarden staat :

  Wettelijke eigen bijdrage orthopedisch schoeisel
  Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage van orthopedisch schoeisel.
  Voorwaarde voor vergoeding
  U moet recht hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering (zie artikel 4 van het hoofdstuk ‘Verzekerde zorg basisverzekeringen’).
  Extra Vitaal
  Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage volledig..

 • Offline

  Dag Feina,

  bedankt voor het uitzoeken en ik weet nu precies waar het probleem ligt, de firma Care Orthopedie, heeft zoals ik eerder schreef op voorhand op 28-2-2018 een totale declaratie ingediend te weten Orthopedische schoenen E 612,20, waarvan de eigen bijdrage lijkt te zijn verrekend, maar dat is niet duidelijk, omdat achter het 

  totaalbedrag 2 paar schoenen!! Eigen bijdrage  E 138,00 en Eigen risico E 166, 53 staat.

   Met deze E 166,53 was mij eigen risico vol en dat is door mij betaald.

  Verder heb ik van C.O. een tweetal nota's ontvangen waarvan ik er een niet head betaald, omdat ik dacht dat deze al middels de verzamelnota.

  Nota 1 op 17-05-18 213, voor 1 paar steunzolen en de verlaging op mijn verzoek van 2 hakken. Ook op 17-05-18 hulpmiddelen (steunzolen) E 138,00, deze werden niet vergoed.

  Ik schijn toch echt de dupe te zijn van een vreemde (ik zeg het mild) boekhouding.

  De vergoedingen van de eigen bijdrage zijn dus wel correct uitgevoerd, echter door de interventie van een medewerkster van het Zilveren Kruis heb ik NOGMAALS E 138,00 voor een derde paar oftewel het paar voor de niet geleverde schoenen. Deze schoenen zijn ten oprechte gedeclareerd op de verzamelnota van 28-02-18 de welbekende confectieschoen zonder enige bewerking de E 274,00schoenen.

  Ik denk dat ZK mij maar moet bellen nadat ze dit hebben uitgezocht ik weet niet wie dit kan regelen ik ben te moe en heb mijn portie controle verricht die eigenlijk de medewerkster die mij verodonneerde om E 138,00 (DERDE) te betalen.

  Dat was de reden van mijn verzoek de relatief goedkope Dureya-sandalen vergoed te krijgen, als de 274 wordt terugbetaald hetgeen ik niet heb gezien, dan moet ZK het bedrag terugvorderen en kan mij zo terwille zijn door gelijktijdig de derde paar steunzolen te vergoeden middels een terugvordering bij het bedrijf wat wel heel erg snel declareert.

  Ik hoor graag verder, want het vlot niet met die rug van mij al dat onnodige getyp. groet Boris. 

 • Offline

  Aan degene die kan bepalen of er geld wordt teruggevorderd van de leverancier Care Orthopedie, Ik heb in ieder geval DRIEMAAL de eigen bijdrage betaald, waarvan ik 2 maal een vergoeding via Extra Vitaal heb ontvangen. Ik heb echter door toedoen en tussenkomst van een medewerkster van Zilevren Kruis, zij belde mij en zei dat ik aan C.O. nog een eigen bijdrage verschuldigd was. Plichtsgetrouw als ik ben als oud gevangenisdirecteur, heb ik haar woorden voor waar genomen. Ik had niet moeten betalen want het was al betaald in februari verstopt in een verzamelnota de 1e maal en later via 2 separate nota's moest ik 1 maal de eigen bijdrage (de 2e) betalen en een bedrag van 75,00 voor het verlagen van hakken. Dit laatste was akkoord en voor eigen rekening want was geschied op mijn verzoek. Er lag nog een nota voor een eigen bijdrage en die had ik niet betaald omdat ik in de veronderstelling was dat ik reeds 2 x had betaald. En dat laatste klopte uiteindelijk maar de inteventie van Zilveren Kruis, althans de medewerkster zette mij na een onverkwikkelijk dag met een dwarse werknemer van Care Orthopedie dusdanig onder druk dat ik maar betaald heb. Vreemde gang van zaken en daarom vind ik dat het op de weg van ik weet niet wie maar iemand van het Zilveren Kruis ligt om voor mij de 3e en te veel betaalde eigen bijdrage namens mij terug te vorderen en te zorgen dat dit bedrag redelijk snel op mijn rekening komt. Moet toch mogelijk als iemand van jouw bedrijf een foutje maakt, door de administratie niet goed te lezen of het totaal niet goed te checken.

  Ik ben nu echt benieuwd wie wat gaat doen, of moet ik in de hoogste boom klimmen? Dat kan maar eigenlijk heb ik geen energie meer zie de aankomende rugoperatie.

 • Offline

  Beste Jan,

  bedankt voor het opnemen van het probleem, ik hoop dat ik de juiste route nu neem ik zag namelijk gen envelopje.

  Als volgt ik heb mijn echtgenoot heden bevraagd over de bewuste dag dat wij naar Hilversum gingen om de heer Richard te bezoeken op 17-7-18. Hij zou al mijn problemen oplossen. Wat er gebeurd is heb ik reeds verhaald, maar ik was 1 essentieel ding vergeten, de wijze van berekenen door hem, hij was allereerst onprofessioneel link op mij en maande mij de eigen bijdrage te betalen, omdat de steunzolen niet worden vergoed, maar wel de combi van schoenen en steunzolen. Omdat ik de schoenen weigerde te accepteren hield dat in dat ik de totale kosten van de steunzolen moest betalen, te weten E 185,00 voor de steunzolen, ik moest dus een eigen bijdrage van (lach niet) van E 138,00 betalen en een aanvullend bedrag van E 47,00, te weten bij elkaar de totale kosten van de steunzolen (die volgens hem niet vergoed worden omdat het geen combi is).

  Ik denk dat ik dit perverse verhaal verdrongen heb, maar mijn echtgenoot kon het geheel reproduceren. 

  Ook zijn antwoord op mijn vraag of hij niet de Dureya's kon leveren omdat hij in 1 pand zit met schoenwinkel van Schijndel, was bizar, dat zijn geen echte schoenen en hij kan niets met de schoenenzaakk, dit werd tegengesproken door de verkoopster naderhand, van wie ik de sandalen heb gekocht die ik nu met de gewraakte steunzolen draag. Het is een prima combi, dus nogmaals het verzoek zeker gezien alles wat fout ging rond mij, de medewerkster van ZK en C.O.

  Helaas volgt die pechduivel mij want vandaag kwam ik te weten dat er geen aanvraag voor een mri-scan met contrast was ingediend. Ach het voelt zo fijn om alles wat mis kan gaan over je heen te krijgen, zo duurt het weer langer dat ik loop te verhippen van een bijna ondraaglijke pijn. Ja sorry mevrouw het is onze fout ........ groet Boris

 • , de genoemde Durea schoenen zijn wel degelijk semi-orthopedische schoenen. Deze worden door andere gecontracteerde leveranciers, zoals Bronkbv.nl  in Gorcum verkocht. Zie bijgevoegde informatie. http://www.bronkbv.nl

  attachments.zip
 • Offline

  Dag Feina, enorm bedankt voor het doorsturen van de link, ik heb inmiddels Jan aan de telefoon gehad en hij gaat alles checken ik heb toch echt te veel betaald en te weinig vergoed gerkegen.

  Helaas moet de leverancier de Dureaschoenen opnemen in de leverantie, hetgeen ik erg vind tegenvallen, want ik hoopte door de firma Bronk een precedent te hebben gevonden. Ik denk dat ik het toch nog eens oppak, want het is een vorm van jurisprudentie, om in mijn vakgebied te blijven. Het vervolgt. Groet Boris

 • Ik heb de voorwaarden voor ortopedische schoenen uit het Hulpmiddelenreglement erbij gezocht. Zie bijlage.

  Ik begrijp nog niet wat je vergoed krijgt als je bij een ongecontracteerde leverancier een hulpmiddel aanschaft. 

  PS er geldt een wettelijke Eigen bijdrage van €138 plus over de rest het Eigen Risico ( als dat nog open staat).