Wordt kaakchirurg uit basisverzekering vergoed?

Ik moet binnenkort naar de kaakchirurg voor het trekken van het restant van het bovengebit. Dit omdat de tandarts het vanwege mijn RA en medicatie niet aandurft. Ook moet er in de onderkaak twee verstandskiezen en een tand worden verwijderd. Ik zal dan een bovenprothes en onder een gedeeltelijke prothese kringen Nu heb ik de volgende vragen. Word de kaakchirurg vanuit de basis verzekering vergoed Kan ik ook een roesje krijgen en word dit vergoed. Hoe zit het met de vergoeding van de bovenprotese en de gedeeltelijke onderprothese.

 • Ik weet alleen het antwoord op de eerste vraag: ja, de kaakchirurg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dus dit kost wel Eigen Risico. Als u nog geen Eigen Risico verbruikt heeft gaat dus uw hele verplichte en eventueel vrijwillig Eigen Risico hieraan op.

  Een roesje? De kaakchirurg kan u dit vertellen en ik vermoed dat ZK de rekening dan gewoon zal vergoeden. 

  Over de vergoeding van de protheses kan ik alleen een vermoeden uiten. Het is mij bekend dat er vanuit de basisverzekering alleen vergoeding is voor een volledige prothese, dus als u geen enkele eigen tand of kies meer hebt. Dus ik vermoed dat u de protheses zelf moet betalen. Een eventuele aanvullende tandartsverzekering vergoedt dit dan wel. Volgens mij moet er altijd een Machtiging worden aangevraagd door de tandarts.

 • Offline

  specialistische ingrepen zoals trekken van tanden en kiezen (gecompliceerde extracties) door de kaakchirurg worden vergoed uit de basisverzekering.

  Je betaalt eigen risico over de kosten.

  Je hebt een verwijzing nodig van je tandarts. 

  Er is 100% vergoeding bij een door ons gecontracteerde kaakchirurg. Bij niet- gecontracteerde kaakchirurg is de vergoeding lager.

  In de Zorgzoeker vind je door ons gecontracteerde kaakchirurgen.

  De verdoving kun je bespreken met de chirurg, deze kan je vertellen welke methode hij kiest, dit is ook verzekerd en wordt verrekend met eigen risico.

  De geheel uitneembare bovenprothese is verzekerd in de basisverzekering voor 75%

  Je betaalt dus 25% eigen bijdrage en je betaalt eigen risico.

  Ben je verzekerd met een tandartsverzekering? Dan kun je deze kosten deels vergoed krijgen volgens de polisvoorwaarden van je gekozen Aanvullend Tand.

  De gedeeltelijke prothese als je zelf nog tanden en kiezen hebt wordt voor 75% vergoed uit Aanvullend Tand. volgens het maximum van je polis.

  , actief forumlid, helpt je op weg met je vraag. Er is geen machtiging nodig voor behandelingen als gedeeltelijke prothese.

  Er is alleen toestemming vooraf van ons nodig als de kosten voor het maken en plaatsen van een volledige (in jouw situatie) bovenprothese hoger zijn dan onze maximale tarieven voor techniek- en materiaalkosten.

  Heel verhaal Ingrid, ik vul het nog aan met mijn aandacht voor de Zorgcoach.

  De Zorgcoach kun je bellen of chatten als je wilt weten waar je snel terecht kunt mocht je tegen een wachttijd aanlopen. Zij gaan graag voor je kijken naar mogelijkheden.

  Sterkte met de behandeling, neem je iemand mee als je geholpen wordt mocht jij je niet lekker voelen na de ingreep? 

 • Beste ZK, ik begrijp de regels over de vergoeding van een kunstgebit onder de basisverzekering niet. 

  Betekent het antwoord van , dat de vergoeding per kaakhelft is? ( https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/vergoedingen/Paginas/Kunstgebit-volledige-prothese.aspx )

  Dus als je geen tanden en kiezen meer hebt in je BOVENkaak, dan heb je recht op een bovenkaakprothese uit de basisverzekering , ook als je alle tanden in de onderkaak nog hebt. ( en omgekeerd)??. Ik vind de uitleg op de website niet duidelijk. 

  De rode golflijn wijst naar een stukje tekst dat niet  volledig is en daardoor onduidelijk.

  PS dus:

  -   kunstgebit volledige protheseis onduidelijk.

  - geen  tanden of kiezen meer in uw kaak is ook onduidelijk: wordt hiermee bedoeld in onder- of bovenkaak?

  - bovenstaande link omvat de tekst volledige prothese . Wat is dan een volledige prothese  precies?

 • Zilveren Kruis, in een artikel ( zie bijlage) over een volledige prothese en ook over de kosten, staat dat het trekken van tanden en kiezen NIET onder de basisverzekering vergoed wordt. Daaruit trek ik de conclusie, dat er een kleine kans is dat de kaakchirurg een een deelvan het trekwerk NIET onder de basisverzekering zal laten vallen? Namelijk de tanden, die ook heel gemakkelijk door de gewone tandarts getrokken haddn kunnen worden? Dat is toch dezelfde discussie als het trekken van verstandskiezen? 

  Watis de praktijkervaring van het ZK hierover? Komt het eigenlijk wel voor dat kaakchirurgen sommig trekwerk niet onder de basisverzekering onderbrengen? En zo niet, waarom reageert de zorgverzekeraar hier niet op?

 • Offline als antwoord op feina:

  Hallo Ingrid en Feina,

  Boven- en onderkaak worden inderdaad als apart gezien. Er is sprake van een volledige prothese als er geen eigen tanden meer zijn in de boven- en/of onderkaak. Er is sprake van een gedeeltelijke prothese als er nog eigen tanden zijn. Als je geen tanden of kiezen meer hebt in de bovenkaak, dan heb je recht op vergoeding voor een volledige bovenprothese. Het kan heel goed zijn dat je onder nog wel eigen tanden hebt.

  Wanneer de kaakchirurg de kosten bij ons declareert als behandeltraject (dbc) en daar alle kosten onder laat vallen, dan vergoeden wij de kosten uit de basisverzekering. Het eigen risico is dan van toepassing. De kaakchirurg zou ook kunnen zeggen dat het trekken van de tanden niet onder het behandeltraject kunnen vallen. In dat geval vergoeden wij de kosten zoals Pauline aangaf, volgens de tandartsverzekering. Je kan dit het best van te voren informeren in het ziekenhuis. Dan weet je waar je aan toe bent.

  Groet,

  Jasper

 • , de kaakchirug heeft zo zijn vrijheid. Hoe door de kaakchirurg gedeclareerd wordt , bepaalt hij zelf ( binnen de algemene regels). ZK gaat daar niet tussen zitten. 

  Met andere woorden, als jouw kaakchirurg bevestigt dat ook het trekken van de tanden en kiezen onder het hele traject valt, dan heb je geluk. Maar je moet dit wel van tevoren informeren!.