Gebitsproblemen na chemo

Hoor vandaag dat er een vergoeding is voor kosten die je gemaakt heb bij de tandarts

Ik heb chemo gehad en al na 3 keer behandeling veel last van schimmel infectie

na de chemo mijn kroon verloren en nu is mijn deel gebitsprothese  stuk gegaan ,brak steeds iets af.

Nieuwe prothese moeten aanschaffen

Kan ik nu alsnog deze kosten declareren 

In najaar 2014 6 chemo's gehaad

 • Beste ,

  Ten eerste hoop ik dat het nu weer beter gaat met je gezondheid.

  Wat betreft de vergoeding van de tandheelkundige kosten is het vanaf hier lastig te beoordelen. De kosten kunnen in ieder geval vergoed worden door een eventuele tandheelkundige verzekering tot het maximum waarvoor je verzekerd bent. Nu bestaat er echter ook de mogelijkheid dat tandheelkundige behandelingen die worden veroorzaakt door chemotherapie in aanmerking komen voor een volledige vergoeding in het kader van bijzondere tandheelkunde:

  Chemotherapie kan leiden tot een droge mond waardoor er een groter risico is op cariës (gaatjes), extra preventie is dan ook erg belangrijk in deze periode. De droge mond is tijdelijk. Toch kan er een relatie zijn tussen het ondergaan van chemotherapie en het ontstaan van gebitsproblemen. Als blijkt dat de mondgezondheid aanzienlijk verslechterd is door chemotherapie kan er daarom aanspraak zijn op bijzondere tandheelkunde. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de chemotherapie de oorzaak is van de achteruitgang van het gebit. Het ondergaan van chemotherapie op zich geeft geen aanspraak op bijzondere tandheelkunde.

   

  Als iemand aanspraak wil maken op vergoeding uit de bijzondere tandheelkunde moet er voor aanvang van de tandheelkundige behandeling een machtiging worden aangevraagd door de behandelend tandarts. Zilveren Kruis beoordeelt vervolgens of er een oorzakelijke relatie is tussen de behandeling en de gebitsproblemen bij deze verzekerde. Hiervoor is het o.a. nodig dat de gebitssituatie vóór en na de chemotherapie vergeleken kan worden.

  Wat betreft jouw vraag.

  Met de beschikbare informatie is het niet mogelijk om te beoordelen of de kroon verloren is gegaan als gevolg van de chemotherapie. We weten niet wanneer de kroon los gekomen is, waardoor deze los gekomen is en of er voor aanvang van de chemotherapie al iets aan de hand was met de kroon. Als jouw tandarts van mening was dat dat het geval was had hij vooraf toestemming moeten vragen of deze behandeling in aanmerking kwam voor Bijzondere Tandheelkunde. Mocht je tandarts van mening zijn dat het losraken van de kroon het gevolg is van de chemokuur dan kan hij proberen achteraf nog een machtiging aan te vragen. Ik weet alleen niet in hoeverre dat nog beoordeeld kan worden door de Adviserend Tandarts van Zilveren Kruis.

  Een afbrekende gebitsprothese heeft geen relatie met de medische situatie.

  Gisteravond had Radar een item over dit onderwerp. Kijk hier voor de uitzending en de links daarin naar de reacties van Zorginstituut Nederland en van ZN.

 • Offline

   en Voormalig community-lid: In het Zorginstituut Magazine oktober 2018 staat op p.6 een artikeltje over tandheelkundige hulp op kosten van de basisverzekering. Lees de bijlage.

  Hier worden als indicatie genoemd: chemotherapie, radiotherapie in het hoofdhalsgebied, behandeling van hartaandoeningen, diabetes,MS en longontsteking!

 • Beste ,

  Zoals ik ook aangeef in mijn post, kan er bij een behandeling met chemo recht zijn op vergoeding uit de basisverzekering. Er moet alleen wel een relatie zijn tussen de chemo en de klachten aan het gebit. Alleen het ondergaan van een chemobehandeling geeft nog geen recht op vergoeding.

  Dat de tandarts van Jannie er niet mee bekend is dat het loslaten van de kroon voor vergoeding in aanmerking zou kunnen lijkt mij wel, gezien de vraag van Jannie. Daarom heb ik ook aangegeven dat als hij/ zij van mening is dat er een direct verband is tussen het loslaten van de kroon en de chemobehandeling er alsnog een aanvraag kan worden ingediend. Ik weet alleen niet of deze gehonoreerd zal worden. Een dergelijke aanvraag dient vooraf aangevraagd te worden.

  Hartelijke groet,

  Ron Burgers