Declaratie ontvangen, paar vragen

Hallo,

Ik heb eind februari een declaratie ontvangen voor een controle (ieder jaar) in het ziekenhuis in 2018.

Dat ik hier eigen risico voor moet betalen, snap ik. Ik had echter een andere vraag.

Dit jaar viel het me op dat het bedrag ruim 200 euro meer is, dan in 2017 en in 2016.

Voor excat dezelfde controle in hetzelfde ziekenhuis. In 2018 was ik bij ZieZO verzekerd, en het ziekenhuis had een contract met ZieZo.

Nu ben ik eens gaan zoeken met de zorgproduct code die wordt vermeld.

Ik heb ook de passantenprijslijst (als zorgverzekeirng geen contract heeft met het ziekenhuis) van het ziekenhuis er eens bij gepakt. 

Zoals eerder aangegeven, had ZieZo vorig jaar een contract met het ziekenhuis waar ik ieder jaar naar toe ga.

Nu viel mij op, dat ZilverenKruis meer eigen risico berekend voor deze controle, dan dat je zou moeten betalen als ZilVerenKruis geen contract zou hebben gehad met dit ziekenhuis in 2018.

Nu mijn vragen:

1. In 2016 en 2017 was het bedrag dat ik aan eigen risico moest betalen, vrijwel gelijk. In 2018 was dat 200 euro meer. Kan dat?

2. Is het normaal dat als ZilverenKruis een contract met een ziekenhuis heeft, je meer eigen risico betaald, dan dat je zou betalen als ZilverenKruis geen contract heeft met datzelfde ziekenhuis?

Alvast bedankt.