Wat is volgens jou de kracht van autisme?

Als je autisme hebt, hoef je natuurlijk niet aan de zijlijn te staan. Je kunt gewoon een baan hebben en meedraaien met de rest. Sterker nog: grote kans dat je met autisme iets unieks toevoegt op de werkvloer. Veel mensen met autisme beschikken namelijk over waardevolle eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren.

“Mijn kracht is dat ik mijn eigen gedachten vorm, in plaats van de geijkte weg te volgen. Dat leidt tot nieuwe oplossingen.”*

‘Autisme Werkt!’

De Verenigde Naties riep 2 april uit tot Wereld Autisme Dag. Wereldwijd worden dan activiteiten georganiseerd om autisme onder de aandacht te brengen. In Nederland is van 30 maart tot en met 6 april de Autismeweek. Het thema: Autisme Werkt! In deze week worden de positieve kanten van autisme op de werkvloer belicht.

Heb jij of ken jij iemand met autisme?
Welke kracht en goede kanten brengt autisme met zich mee, volgens jou? Deel jouw verhaal over hoe autisme iets toevoegt op het werk!

*Citaat van de website Autismeweek.

 • Offline

  Mijn naam is Erik van Beesten, ik werk bij Achmea IT BI, en ik ben lid van de Autisme Ambassade Achmea. Ik heb zelf ook een autistische stoornis.

  Als je het aan mij vraagt, is de kracht van autisme het kunnen bieden van een uniek perspectief. Een autistisch brein werkt anders dan neurotypische hersenen, het zit anders in elkaar. Dit brengt een andere soort logica met zich mee: wat een groot mysterie kan zijn voor andere mensen, kan iemand met autisme vaak eenvoudig doorzien. De uitdaging hierin is dat het omgekeerde ook waar kan zijn.

  Iemand met autisme heeft vaak een unieke blik op zaken. We letten vaak op andere dingen. Ik merk vaak dat ik degene ben die het einddoel voor ogen houdt, terwijl anderen discussiëren over procesmatige zaken.

  Ik kan veel opnoemen, maar het feit is ook dat iedereen anders is - wat ik hierboven heb gezegd zal echt niet voor iedereen op het spectrum opgaan. Maar in mijn optiek, zijn dit de kernpunten van 'de kracht van autisme'.

  Voor meer informatie, zoek contact met mij of andere leden van de Autisme Ambassade Achmea! Voor Achmea-medewerkers: je vindt ons op SharePoint of Blink. Of meld je aan voor onze Workshop Werk & Autisme op Wereld Autisme Dag! Inschrijven kan tot 18 maart!

 • Welkom op de community . Wat mooi om te lezen dat Achmea de 'Autisme Ambassade Achmea' heeft. Even ter aanvulling: de uitnodiging in de laatste alinea is dan ook bedoeld voor collega's binnen Achmea ;-)

  Ik ben overigens benieuwd of andere bedrijven ook dit soort initiatieven hebben. Weet iemand dat?

  Als sterke punten lees ik dat mensen met autisme soms een andere soort logica hebben: wat een groot mysterie kan zijn voor andere mensen, kan iemand met autisme vaak eenvoudig doorzien. En verder noem je nog: Een unieke blik op zaken. En als sterk punt van jezelf geef je aan dat je goed een einddoel voor ogen houdt. 

  Herkennen andere communityleden deze sterke punten?

  Zijn er nog andere mooie kwaliteiten die genoemd moeten worden? Laat het ons weten!

 • Offline

  Hallo  
  Als 1 van de 2 ambassadeurs van de Autisme Ambassade Achmea kan ik wel wat verdere toelichting geven, en je vraag over soortgelijke initiatieven bij andere bedrijven beantwoorden.
  Sinds 2015 is de Autisme Ambassade Achmea actief, en wij hebben als hoofddoelen:

  • Wat onzichtbaar is, gewoon zichtbaar maken.
  • Diversiteit en individuele talenten beter benutten.

  De Autisme Ambassade Achmea bestaat momenteel uit 2 ambassadeurs, die beiden een diagnose binnen het autisme spectrum hebben, en meerdere leden. Dit zijn collega's die zich verbonden voelen met het onderwerp autisme, veelal omdat ofwel zijzelf een diagnose hebben, danwel dat er iemand in hun omgeving (denk vooral aan partner en/of kind(eren)) de diagnose heeft. 

  Wij zijn er voor onze collega's met autisme en alle collega's die een collega met autisme hebben.

  De Autisme Ambassade Achmea wordt ondersteund door de landelijke stichting “Vanuit Autisme Bekeken”. Vanuit het onderdeel Werk zijn de diverse Autisme Ambassades opgestart, na een eerste initiatief bij Shell. Ondertussen zijn er Autisme Ambassades actief bij (onder andere) Shell, ABN AMRO, Ministerie van Defensie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, UWV, de Belastingdienst, Achmea, Pro Persona, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de Provincie Gelderland.

 • Bedankt voor je toelichting . Ik wist niet dat er meerdere Autisme  Ambassades zijn. Wat goed dat die er zijn!  noemde al wat sterke eigenschappen van mensen met autisme. Heb jij daar misschien nog een toevoeging op? Of zijn er communityleden die collega's hebben met autisme en die daarover iets willen zeggen?