Vergoeden nazorg ivm littekenweefsel na handoperatie

Zes weken geleden ben ik aan mijn hand geopereerd vanwege de gevolgen van ziekte van Dupuytren. Bij de  controle van afgelopen week werd door de chirurg en handtherapeute besloten dat het verstandig was om naar een huidtherapeut te gaan, om ervoor te zorgen dat littekenweefsel en oedeem behandeld kunnen worden zodat dat een goed functioneren van mijn hand niet zal gaan belemmeren. Ik heb hiervoor een verwijsbrief. Op de site van Zilveren Kruis gezocht of e.e.a. onder de vergoeding viel mijn Ziezo polis viel, maar kon dat niet ontdekken. Dus contact met klantenservice gehad, waar bleek dat dat niet onder de vergoeding valt. In mijn ogen verbazingwekkend.

Het voorkomen van mogelijke problemen valt niet onder de vergoedingen. Als mijn hand, op den duur als gevolg van het ontstane litteken weefsel  niet goed gaat functioneren, valt de veel duurdere hersteloperatie er wel weer onder.

 • Misschien zijn er fysiotherapeuten die een zelfde soort behandeling kunnen geven? In dat geval zit het in de vergoeding van de aanvullende verzekering. U kunt zonder verwijsbrief naar een fysiotherapeut gaan. PS er bestaan ook oedeem-fysio-therapeuten.

 • Offline als antwoord op mdb1:

  Hallo MDB1, ik kan mij jouw verbazing goed voorstellen na het horen van het antwoord van mijn collega.

  Het klopt inderdaad dat er vanuit de basisverzekering geen vergoeding mogelijk is voor een oedeembehandeling in verband met jouw littekens. De gedachte achter de basisverzekering is dat deze kosten dekt die te duur zijn om als persoon zelf te betalen. Die zorg die minder kost betaal je zelf (immers, dit is dan niet te duur om als persoon te betalen). Uiteraard zijn er in de loop der jaren ook vergoedingen opgenomen die deze redenatie niet volgen. Neemt niet weg dat in het algemeen de gedachte wel op gaat.

  Bepaalde kosten die bij de basisverzekering 'buiten de boot vallen', zijn wel opgenomen in de aanvullende verzekering. Zoals Feina ook aangaf is er voor manuele lymfedrainage/oedeemtherapie een vergoeding vanuit onze aanvullende verzekeringen. (ZieZo aanvullend 1 maximaal 6 behandelingen, ZieZo aanvullend 2 maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. Dit kan dan gegeven worden door zowel een fysiotherapeut als door een huidtherapeut. Ga je naar een fysiotherapeut? Dan krijgt dan moet deze ingeschreven staan in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of bij het Keurmerk Fysiotherapie. Ga je naar een huidtherapeut? Dan moet deze geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister paramedici. Je kan deze vergoeding ook hier nalezen: http://bit.ly/2TJYbLt;

  Groeten, Joram

 • Voor  : Ga je naar een huidtherapeut? Dan moet deze geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister paramedici. Je kan deze vergoeding ook hier nalezen: http://bit.ly/2TJYbLt

  Ik denk dat huidtherapie  alleen bij andere indicaties vergoed wordt . En ik kan de link niet openen. Kan dit uitgelegd worden? 

 • Offline als antwoord op mdb1:

  Hallo Feina,
  Voor manuele lymfedrainage mag iemand naar een huidtherapeut. De huidtherapeut moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. De behandeling valt onder de vergoeding van fysiotherapie.uit de aanvullende verzekering.
  Groet, Kim

 •  , kun je ook een goede link naar de vergoedingen geven? Ik kan dit niet terugvinden op de website. Ik heb gezocht op manuele lymfdrainage en op lymfdrainage in Vergoedingen. 

  Het staat in de polisvoorwaarden artikel 10 van de aanvullende verzekeringen, bladzijde 64: 

  10.1 Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck voor verzekerden van 18 jaar en ouder
  Wij vergoeden de kosten van behandeling door een fysiotherapeut en/of door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Bij manuele lymfedrainage in verband met ernstig lymfoedeem vergoeden wij de kosten ook, als u door een huidtherapeut wordt behandeld.

  NB een huidtherapeut wordt kennelijk alleen vergoed als het ernstig lymfoedeem betreft. Om problemen met de vergoeding te vermijden raad ik  aan, om te kiezen voor een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 • Offline als antwoord op mdb1:

  Hallo Feina, het staat vermeld bij de vergoeding voor fysiotherapie onder het kopje 'Wat krijgt u vergoed'
  ZieZo: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/ziezo/Paginas/Fysiotherapie-vanaf-18-jaar.aspx
  Zilveren Kruis: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Paginas/Fysiotherapie-vanaf-18-jaar.aspx
  Ik zie dat er niet staat dat het bij een huidtherapeut kan die geregistreerd is bij het  Kwaliteitsregister. Ik geef dat door aan de webredactie met het verzoek het toe te voegen.
  Groet, Kim
   

 • Hallo  , ik lees in de polisvoorwaarden een andere eis die aan de huidtherapeut  gesteld wordt, namelijk Huidtherapeut
  Een huidtherapeut die is opgeleid conform het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut (Stb. 2002, nr. 626). Dit besluit is gebaseerd op artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

  Dit staat op bladzijde 23 van de algemene voorwaarden basisverzekeringen. 

 • Offline als antwoord op feina:

  Dank voor je extra input Feina! 

  MDB1, is de vergoeding voor jou nu duidelijk? Anders hoor ik het graag. Groetjes, Laura

 •  , dan moet wel duidelijk zijn welke eisen aan de huidtherapeut gesteld worden. De eis van  ( registratie in kwaliteitsregister paramedici), staat niet in de polisvoorwaarden volgens mij. Dus welke eisen worden aan de huidtherapeut gesteld die ernstig lymfoedeem behandelt? Die van Kim of die uit de polisvoorwaarden of allebei?