Betaaltermijn van ingediende declaratie door ZK

Beste community en Zilveren Kruis,

Ik vraag me af wat  de termijn is waarbinnen je redenlijkerwijs van ZK mag verwachten waarbinnen  een ingediende declaratie vergoed wordt?

De Algemene Voorwaarden van ZK geven hier geen uitsluitsel over. Er wordt van verzekerden verwacht dat ze hun maandpremie op tijd betalen anders komen er kosten bij. Lijkt mij logisch. Maar hoe zit dat andersom?

Het zou niet meer dan redelijk zijn als ZK ook in hun AV opneemt binnen welke termijn zij een ingediende declaratie moeten vergoeden, toch? En als dat niet gebeurd, kunnen verzekerden dan aanspraak maken op wettenlijke rente? ik vind dat dit ook in de Algemene Voorwaarden mag worden opgenomen!

 • Welkom op de community  

  Heb je al gekeken op de website? Jouw vraag over de uitbetaaltermijnen wordt beantwoord op de webpagina over declareren:

  'Declareert u uw zorgkosten via Mijn Zilveren Kruis of de app? Da​n krijgt u uw vergoeding binnen 3 werkdagen op uw rekening. Verstuurt u uw declaratie per post, dan heeft u het geld binnen 10 werkdagen.'

  Je zegt ook dat het redelijk zijn als ZK ook in hun AV opneemt binnen welke termijn zij een ingediende declaratie moeten vergoeden. Is dit een apart onderwerp waarover je in gesprek wil? En wil je samen met ons de AV op dit gebied met ons verbeteren?

 • Beste Conny,

  Bedankt voor je reactie! Uiteraard was ik zelf al bekend met de 3 respectievelijk 10 dgn termijn.....;) misschien had ik dit volledigheidshalve kunnen benoemen ;)

  Mijn vraag is: als dit langer duurt omdat er achterstanden zijn bij de afdeling “herbeoordeling van nota’s en declaraties” dan zou het redelijk zijn als:
  1. dit OOK in jullie AV vermeld wordt hoe lang dat dit mag duren en
  2. vanaf wanneer een verzekerde rentevergoeding op zijn declaratie kan verwachten ( bijvoorbeeld als jullie langer dan 30 dagen wachten met de vergoeding geteld vanaf de dag waarop de declaratie verwerkt had MOETEN worden) dus als voorbeeld: 3 verwerkingsdagen plus 30 beoordelingsdagen =33 dagen. Daarna mag een verzekerde verwachten dat er rente over het nota bedrag gerekend kan worden.
  Ik zou het helder en duidelijk vinden voor verzekerden als dit stuk ook in jullie AV benoemd wordt, evenals dat jullie in jullie AV benoemd hebben welke eisen er aan verzekerden wordt gesteld qua polis betaling.

  Groet!
 • Bedankt voor de aanvulling . Ik bespreek dit even met mijn collega's die de polisvoorwaarden maken. En kom er nog op terug!

 • Ik heb even ruggenspraak gehouden met een collega van de polisvoorwaarden en moet onze manager Keurmerken, . De belofte op de website is heel helder. Binnen 10 dagen betalen wij (zelfs binnen 3
  dagen als het digitaal wordt gedeclareerd). Deze belofte halen we in 99,9 % van de gevallen. In die 0,1% wordt vrijwel altijd een uitstelbericht verzonden. Meestal is er dan een goede reden om (nog) niet uit te betalen.

  We controleren zelf of we onze beloften halen. Maar worden we ook gecontroleerd door bijv. de Stv (Stichting toezicht verzekeraars). Die doen dit op basis van het keurmerk klantgericht verzekeren. Houden wij ons niet aan onze afspraken en/of beloftes (of zijn onze afhandeltermijnen gewoon onredelijk) dan geven ze ons een waarschuwing en in het uiterste geval nemen zij ons het keurmerk af.

  Omdat uitbetaling slechts in 0,1% van de gevallen later is dan de beloofde termijn, is jouw vraag eigenlijk min of meer een hypothetische vraag. En is de vraag hoe we omgaan met een verlate betaling afhankelijk van de specifieke situatie. En in dat geval zijn we al met onze verzekerde in gesprek. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om onze voorwaarden aan te passen. Maar jouw vraag heeft dit onderwerp wel op de backlog gezet om verder te bespreken.

 • Bedankt voor je heldere antwoordt Conny! En mooi dat het toch nog op de agenda komt! Keep up the good work!