Betaaltermijn van ingediende declaratie door ZK

Beste community en Zilveren Kruis,

Ik vraag me af wat  de termijn is waarbinnen je redenlijkerwijs van ZK mag verwachten waarbinnen  een ingediende declaratie vergoed wordt?

De Algemene Voorwaarden van ZK geven hier geen uitsluitsel over. Er wordt van verzekerden verwacht dat ze hun maandpremie op tijd betalen anders komen er kosten bij. Lijkt mij logisch. Maar hoe zit dat andersom?

Het zou niet meer dan redelijk zijn als ZK ook in hun AV opneemt binnen welke termijn zij een ingediende declaratie moeten vergoeden, toch? En als dat niet gebeurd, kunnen verzekerden dan aanspraak maken op wettenlijke rente? ik vind dat dit ook in de Algemene Voorwaarden mag worden opgenomen!

Bovenliggend Reageren Onderliggend
Geen gegevens