Woedend. Hulp bij mantelzorg gewijzigd na januari 2019 (Opgelost)

Voormalig community-lid
Voormalig community-lid

Al een aantal keren heb ik gebruik gemaakt van een vergoeding/tegemoetkoming om mijn mantelzorg welke ik aan mijn vrouw geef te ontlasten. Zo kan ik dan bijvoorbeeld iemand inzetten om een paar uurtjes de zorg van mij over te nemen en ik even bij kan komen of iets leuks kan doen.

Jaarlijks is de vergoeding 750euro bij een aanvullende ** verzekering. NU hebben wij in januari 2019 in overleg met de zorgcoach ons aangesloten bij de KBO-PCOB waardoor wij een extra vergoeding krijgen van 250euro. Om deze beide redenen hebben wij en de aanvullende verzekering genomen en de KBO-PCOB. Dit kost ons jaarlijk hogere premie, maar na samen met de ZK bleek dit voor ons voordeliger.

Nu wil ik zojuist een tegemoetkoming aanvragen maar omdat mijn vrouw een pgb ZvW heeft en ik voor een stucturele oplossing had moeten zorgen en de regels sterk zijn bijgesteld krijgen wij dit jaar, let op 0 nul niks. Hoe je als mantelzorger welke vaak ad hoc zorgt, zeker als het multimorbiditeit betreft en mijn vrouw waar ik de mantelzorg aan geef door psychische problemen geen vreemde handen wil... Ik weet niet hoe ik structureel een oplossing zou moeten forceren. Als er gezorgd kan worden nadat wij de pgb inleveren en mijn vrouw weer kern gezond is. Heel graag. Hebben wij meteen de sctructurele oplossing..

Lang leven de mantelzorgers, lang leven de participatie. En voor de overbelaste mantelzorger een korter leven door alle zorg en regeldruk. Scheelt ook meteen weer voor de zorgverzekering.

 • Beste Voormalig community-lid , om te beginnen moet ik zeggen dat ik geen ervaring heb met polisvoorwaarden rond PGB en mantelzorg. 

  Ik heb de polisvoorwaarde erbij gepakt en deze staat in de bijlage. Ik zal de overeenkomstige polisvoorwaarde uit 2018 ook opzoeken om te zien of er veranderingen zijn. 

  Het is voor mij nogal ingewikkeld. Ik begrijp dat je eerst een aanvraag moet doen om een mantelzorgvergoeding toegewezen te krijgen ? Kun je de reden dat je geen vergoeding krijgt, terugvinden in het artikel?

  attachments.zip
 • Voormalig community-lid
  Voormalig community-lid

  Het klopt inderdaad dat je een aanvraag moet doen. Wij deden dit in 3 termijnen op jaarbasis.

  In de eerste week van januari 2019 heb ik contact gehad met een zorgcoach van de Zilveren Kruis. Dit contact heb ik jaarlijks om onze polis door te nemen. Toen is deze vergoeding besproken, geadviseerd en de lidmaatschap KBO geadviseerd. Ook op advies de ** aanvullende verzekering genomen. Bij elkaar gaat dit om 500 euro aankosten welke wij hiervoor maken op jaarbasis. Dus door deze nieuwe werkwijze van Zilveren Kruis hebben wij een verlies van 2500 euro.

 • Voormalig community-lid
  Voormalig community-lid

  Groot feest, ik mag (weer) een klacht indienen. Dit laat Zilveren Kruis via Social media weten. Wel doen hoor schrijft Zilveren Kruis er nog lief bij.

  Echt.... :smileyindifferent:

 • Voormalig community-lid , Kun je de reden dat je geen vergoeding krijgt, terugvinden in het artikel?

  Je zegt zelf dat je een bespreking met de zorgcoach hebt gehad. Is de vergoeding afgewezen op basis van die bespreking? En op welke gronden dan?

 • Voormalig community-lid
  Voormalig community-lid

   , zoals het nu geregeld is, is de tegemoetkoming verdeeld in stukjes. 

  • maximaal €250 voor tijdelijke hulp door het overnemen van allerlei regeltaken
  • maximaal €150 voor instructies, coaching en cursussen (waar haal ik de tijd vandaan)
  • maximaal €450 voor tijdelijke huishoudelijke hulp

  De vergoeding is voor

  • mantelzorgers óf
  • voor mensen die mantelzorg ontvangen

  Wat krijgt u vergoed?

  • een bedrag voor vervangende zorg als uw mantelzorger er niet is
  • een bedrag voor tijdelijke hulp voor het overnemen van allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn en financiën (een mantelzorgmakelaar).
  • een bedrag voor mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en mantelzorgcursussen.
  • een bedrag voor tijdelijke huishoudelijke hulp

  Wat krijgt u niet vergoed?

  • kosten voor vervangende (mantel) zorg als u hierop al recht heeft vanuit PGB, de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Wet langdurige zorg.
  • kosten voor zowel uw mantelzorger als uzelf. U kunt de kosten maar 1 keer declareren.
  • kosten als u minder dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week mantelzorg krijgt of mantelzorger bent.
  • extra mantelzorg als uw gezondheid achteruit gaat. U vraagt een nieuwe indicatie aan.
  • kosten van ondersteunening mantelzorg als u permanent in een Wlz-instelling woont.
 • Voormalig community-lid , maar wat is de reden dat jullie het dit keer niet krijgen? Is er iets veranderd? Welke reden voert ZK aan? 

  ...... ik lees in het topic Nu wil ik zojuist een tegemoetkoming aanvragen maar omdat mijn vrouw een pgb ZvW heeft en ik voor een stucturele oplossing had moeten zorgen en de regels sterk zijn bijgesteld krijgen wij dit jaar, let op 0 nul niks. Met andere woorden, het wordt afgewezen omdat je voor een structurele oplossing had moeten zorgen?  En welke afwijsreden wordt dan exact aangevoerd? ( ik zie dit namelijk niet in de polisvoorwaarden staan). Ik vermoed dat de afwijsreden dus is

  • kosten voor vervangende (mantel) zorg als u hierop al recht heeft vanuit PGB, de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Wet langdurige zorg.  Ik denk dat ZK zich hierop niet kan beroepen, want dat recht heeft u nu nog niet, en ook kan niet aangetoond worden dat u dit recht zou kunnen krijgen. Dit is klachtwaardig.

  - In het geval de afwijsreden wel terecht zou zijn, dan is het advies voor bijverzekeren en het advies voor het collectief van KBO fout geweest. Dit advies is door ZK gegeven. Dat is ook klachtwaardig. 

  En wat wordt bedoeld met de regels zijn sterk bijgesteld? Bedoelt ZK dat ze de regels strikter toepassen? 

 • Voormalig community-lid
  Voormalig community-lid

   geen recht op regemoetkomingen omdat mijn vrouw een pgb zorgverzekeringswet heeft en er in 2018 door ons gebruik is gemaakt van deze regeling en er doordat wij weer gebruik willen maken van de regeling het duidelijk is voor ZK dat er geen structurele oplossing is gecreeerd.

  Daarbij mocht je in 2018 het bedrag zelf beheren en besteden naar eigen inzicht en behoefte. Denk bijvoorbeeld dat iemand met mijn vrouw eens per week naar de manege gaat tegen een vergoeding, iemand een voor ons kookt etc. Dat kan met de nieuwe regeling niet meer. 

 • De geciteerde tekst, waarop vermoedelijk de afwijzing gebaseerd is, wordt trouwens in de polisvoorwaarden anders geformuleerd, namelijk b Wij vergoeden de kosten voor de verleende diensten niet wanneer deze kosten (al dan niet via een PGB) worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (JW) of Wet langdurige zorg (Wlz). Vergelijk dit met de tekst van de website, die inhoudelijk anders is: 

  Niet vergoed worden: kosten voor vervangende (mantel) zorg als u hierop al recht heeft vanuit PGB, de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Wet langdurige zorg.

  De bovenstaande tekst uit 2019 zegt letterlijk dat de kosten niet worden vergoed als ze al op andere manier vergoed worden, terwijl de tekst van de website  het recht op zorg benoemt. Met de tekst uit de echte polisvoorwaarden ( die belangrijker zijn dan de website) staan jullie sterker, want de kosten worden niet vergoed op andere wijze. 

  Dus je moet vragen om de exacte reden van de afwijzing, liefst schriftelijk. Bovenstaande afwijsreden kunnen ze volgens mij niet gebruiken. 

  Dus je moet bezwaar maken tegen de beslissing om geen mantelzorgvergoeding te geven. Als dit bezwaar ongegrond wordt verklaard, kun je het verkeerde advies voor deze aanvullende verzekering in combinatie met de KBO nog aanvechten. 

 • Voormalig community-lid
  Voormalig community-lid

   , ontzettend bedankt voor het advies en uitzoek werk. Ik waardeer het enorm.

 • Voormalig community-lid , 

  Ik denk dat je het wel zou waarderen als ZK ook op jouw topic reageert!