Frystyle libre

Waarom krygt niet iedereen frystylelibre.ik vind dat iedereen die prikt,heeft recht op.gr

 • Offline als antwoord op meryeme123:

  Ik kijk graag voor je of we je klacht goed hebben ontvangen. Zou je mij een privéberichtje willen sturen met je relatienummer, geboortedatum en postcode? Dan kan ik verder voor je kijken.

  Groeten,

  Bas

 • Offline
  Hallo,ik heb net telefoon van zk gekregen, ze hebben myn klacht antvangen, en die vrouw zegt tegen my ,dat ze kunnen niks voor my doen.ik kryg niet.wat moet ik nu doen.gr
 • a  , 

  ik reageer op  Vervolgens beoordelen we die klacht. Als we de klacht afwijzen, kan je om een herbeoordeling vragen. Wanneer we ook die herbeoordeling afwijzen, kun je naar het SGKZ.  

  De conclusie is dat ZK het moeilijker maakt dan (alle) andere zorgverzekeraars.  Er behoort een bezwaarprocedure te zijn tegen een afwijzing op een machtigingsaanvraag. Een heroverweging/herbeoordeling dient direct mogelijk zijn. Andere zorgverzekeraars doen het wèl zo ( zie PS). 

   , jij moet doorzetten. Je kunt de SKGZ bellen (088 900 6 900) om te overleggen. Je kunt aangeven wat je al gedaan hebt richting ZK. Als SKGZ zegt dat een schriftelijke  heroverweging nodig is, dan moet je een brief of email schrijven, waarin je om een schriftelijke herbeoordeling vraagt. ( ZK noemt het een herbeoordeling, terwijl SKGZ spreekt van een heroverweging). Zie onderstaande informatie van ZK: 

  (U stuurt uw verzoek om herbeoordeling  per e-mail aan zka.klachten@achmea.nlGeef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. En waarom u een herbeoordeling wenst. Vraag om een schrijftelijke reactie èn om coulance. 
  Binnen 5 werkdagen sturen wij u een bevestiging. De juiste afdeling neemt uw verzoek in behandeling. Wij geven binnen
  10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Als er binnen 4 weken geen antwoord komt, dan kun je zonder heroverweging bij de SKGZ terecht.
  Voldoet onze herbeoordeling niet aan uw verwachtingen? Dan kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) : info@skgz.nl

  PS

  Ook CZ is duidelijker: Ik heb een klacht over de uitvoering van mijn hoofdverzekering
  Dit heet een ‘geschil’. U kunt een geschil via een brief of e-mail aan CZ voorleggen en vragen om een heroverweging (= een verzoek of we de beslissing nog eens willen beoordelen). Geef in uw brief duidelijk aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing.)

 •   en  

  ZK stelt dat bij een aanvraag voor een heroverweging nieuwe informatie nodig is,  Die is niet altijd zo:  als de verzekerde van mening is dat de aanvraag onterecht is afgewezen of als de afwijzingsreden niet helder is is nieuwe informatie niet nodig. Er worden namelijk heel vaak afwijzigingen gestuurd met een standaardtekst. Soms wordt de indruk gewekt dat de aanvraag niet goed is gelezen. In dit geval had de specialist er veel werk in gestoken. Dan behoort er ook een gedetailleerd antwoord te komen. 

 • Offline als antwoord op feina:

  Dag Meryeme,

  Wat jammer om te horen dat je klacht is afgewezen. Zou je mij een chatberichtje willen sturen met je relatienummer, geboortedatum en postcode? Dan kan ik dit overleggen met mijn collega's van de klachtenafdeling en voor je zien wat we verder voor je kunnen betekenen.

  . Ik denk dat we het nu vooral hebben over hoe zorgverzekeraars een klacht noemen. De een noemt het een klacht, de ander een geschil. Wij hebben voor de volgorde van klacht en vervolgens herbeoordeling gekozen, omdat in de meeste gevallen een klacht al meteen afgehandeld wordt. Herbeoordelingen komen relatief weinig voor, maar kosten wel meer tijd en zijn daardoor dus duurder.

  Je vertelt verder dat wij om nieuwe informatie vragen bij een heroverweging. Waar lees je dit? Want ik zie dit alleen terug in de door jou eerder aangehaalde tekst van de Amersfoortse.

  Daarnaast stel je dat er heel vaak afwijzingen met een standaardtekst wordt gestuurd. Hoe kom je hierop, heb je dat ook bij ons gezien?

  Groeten,

  Bas

 •  , ik kan in de klachtenbrochure van ZK inderdaad niets vinden over nieuwe informatie, die nodig zou zijn. Dus daarin ben ik het met jullie eens: nieuwe informatie behoort geen vereiste te zijn.

  (Als reactie op: Je vertelt verder dat wij om nieuwe informatie vragen bij een heroverweging. Waar lees je dit? Want ik zie dit alleen terug in de door jou eerder aangehaalde tekst van de Amersfoortse.)

 •  , je ziet over het hoofd dat een bezwaar tegen een beslissing in de basisverzekering bij andere zorgverzekeraars direct behandeld kan worden om een heroverweging te verkrijgen. Als ik google op bezwaar zilveren kruis, krijg ik alleen treffers die te maken hebben met het Zorgkantoor. 

  Bij zilveren kruis is eerst een klacht nodig en daarna een herbeoordeling. Of zie ik het fout, en kan er gelijk een herbeoordeling worden aangevraagd? Ook onduidelijk vind ik dat een herbeoordeling volgens ZK zou gaan over de afhandeling van de klacht. Maar.... de heroverweging moet gaan over de oorspronkelijke beslissing over het niet vergoeden van een hulpmiddel of andere medische zorg. 

  Ik vind de door ZK gebruikte terminologie , nl. herbeoordeling ipv heroverweging, verwarrend voor de klant. Immers bij de SKGZ wordt over heroverweging wordt gesproken. 

  PS : Dat er bij ZK eerst een klacht over de beslissing over de uitvoering van de basisverzekering moet worden ingediend en dat daarna pas om een heroverweging kan worden gevraagd haal ik uit deze tekst van de website: https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/contact/paginas/klachtenprocedure-zorgverzekering.aspx

   U kunt een herbeoordeling aanvragen

  Wij doen ons best om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat u het niet met ons eens bent. U vraagt een herbeoordeling schriftelijk of per e-mail bij ons aan. In de herbeoordeling geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht.

 •  , je vroeg mij hoe ik er bij kwam dat er vaak een standaardtekst in een afwijzing wordt gebruikt. Dat heb ik gehoord van twee verschillende zorgverleners, beide op een ander gebied werkzaam. 

 • Offline als antwoord op feina:

  Ok, dat zijn zeker belangrijke signalen. Voor hen geldt natuurlijk ook dat het altijd mogelijk is om ons hierover aan te spreken. Het beste is dat ze dit via de zorgverlenerslijn doen. Zo komt het meteen bij de juiste collega's terecht.