Versobering pgb/ZvW 2019

Vandaag heeft mijn vrouw de herindicatie van de pg ZvW (zorgverzekeringswet) gehad.

Tot onze grote schrik, of eigenloijk tot mijn schrik omdat ik de zorg aan mijn vrouw geef is er voor 2019 weer een behoorlijk versobering doorgevoerd. Dit jaar is de medicatieverstrekking niet meer te verwerken in de pgb, mits je de medicatie bij de zorgvrager ook daadwerkelijk in de mond stopt. Het is toch echt ridicuul. Op deze wijze wordt het domweg onmogelijk gemaakt om de zorgvrager op een menselijke wijze informele zorg te geven. Maar als formeel zorger is het dan dus ook bijna onmogelijk. Ik heb het idee en gevoel dat er langzaam geforceerd wordt naar  e'e'n form van pgb WLZ. Deze zal dan naar mijn gevoel ook versoberd worden en wordt de zorgvrager afhankelijk van professionele zorg buitens huis dus zorg instellingen en de bijbehorende prijsafspraken. En dan zijn we weer terug bij de oude situatie jaren geleden toen de participatie intreden deed.

Bovenliggend Reageren Onderliggend
  • Offline als antwoord op eric_w:

    Hoi , volgens mij is er geen gebruikelijke zorg mogelijk voor een indicatiestelling zvw pgb. Artikel 5 punt 8 in het regelement. Dus er zou volgens mij dan altijd sprake moeten zijn van niet-gebruikelijke zorg voor de indicatiestelling. Heb je inmiddels zelf al contact met ons opgenomen? Anders kan ik er ook verder achteraan gaan, maar rechtstreeks contact opnemen gaat hierin meestal beter.