Bijeenkomst Freestyle Libre 30 november

In dit topic zullen we gedurende de avond updates geven over welke onderwerpen er besproken worden. Jullie reacties zullen we meenemen in het gesprek.

Bovenliggend
 • Offline
  Mijn ervaringen met negen maanden CGM voor de paradigm insulinepomp: ook latere stijgingen en dalingen dan een glucosemeter, ook zelf inschatten wat hiermee te doen, ook af en toe prikken nodig. Deze worden wel vanuit het ziekenhuis ingezet voor slecht instelbare patiënten maar slechts voor kortere perioden ivm beperkte beschikbaarheid.

  Weegt in mijn opzicht niet op tegen het voordeel van de trendpijlen die onmisbare informatie geven tov vingerprikken.
 • Offline als antwoord op cynthia:

   Het geeft inderdaad veel meer informatie en gebruikersgemak maar kan prikken niet volledig vervangen. 


  schreef:
  Weegt in mijn opzicht niet op tegen het voordeel van de trendpijlen die onmisbare informatie geven tov vingerprikken.
 • Offline als antwoord op cynthia:

  Jullie hebben verschillende opties aangedragen. Annemiek Heijer bespreekt ze kort:

  • Vergoeding uit de basisverzekering
  • Vergoeding uit een aparte aanvullende verzekering
  • Vergoeding uit de bestaande aanvullende verzekeringen
  • Vergoeden bedrag ipv teststrips

  Vergoeding uit de basisverzekering:

  De minister van VWS bepaalt of een hulpmiddel, zoals Freestyle Libre, uit de basisverzekering wordt vergoed. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert de minister. Iets wordt alleen vergoed uit de basisverzekering als het “voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk”. Daarbij wordt gekeken naar noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid.

  Op dit moment is nog niet duidelijk of Freestyle Libre op de langere termijn kosteneffectief is. Omdat hiervoor nog meer informatie nodig is, verwachten wij dat ZIN hierover nog niet snel een beslissing zal nemen.

 • Offline als antwoord op Eva:

  Vergoeding uit een aparte aanvullende verzekering:

  Een aparte verzekering voor Freestyle zal alleen worden gekozen door mensen die Freestyle gaan gebruiken. Er zijn geen mensen die een kleine kans lopen op grote kosten en daarmee meebetalen aan degene die de pech heeft dat hij die kosten maakt (zoals bijvoorbeeld bij tandartskosten na een ongeluk). De premie wordt gedeeld door de mensen die het pakket kiezen. Daardoor zal de premie net zo hoog zijn als de kosten van Freestyle.

  Vergoeding uit een bestaande aanvullende verzekering:

  Voor vergoeding uit de aanvullende verzekering kijken we onder andere naar hoe groot de groep mensen is die risico loopt om de zorg te gebruiken, of er alternatieven beschikbaar zijn én wat de kosten per verzekerde zijn. Voor Freestyle is er een kleine groep met hoge kosten en is er een alternatief in de basisverzekering (meten via teststrips). Mensen zonder Freestyle zouden allemaal 2 euro per jaar moeten gaan bijbetalen hiervoor.

 • Offline als antwoord op Eva:

  Vergoeding van een bedrag in plaats van teststrips

  ZIN heeft nog niet besloten dat Freestyle voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarom kunnen we hem nog niet uit de basisverzekering vergoeden, ook niet als alternatief voor teststrips.

  Voor de basisverzekering betaal je een deel zelf via de premie en een deel via de belasting. Het deel dat via de belasting betaald wordt, wordt verdeeld afhankelijk van welke kosten voor bijvoorbeeld chronisch zieken gemaakt worden. In feite wordt een groot deel van de zorg voor een diabetespatiënt dus via dit “potje” betaald.

  Als we minder teststrips vergoeden uit de basisverzekering, dan betalen we minder diabeteszorg uit de basisverzekering (daar zit Freestyle namelijk niet in). We krijgen dan minder van de overheid om de zorg voor “onze” diabetes-patiënten te regelen. Het is daarom niet mogelijk om Freestyle in plaats van teststrips te vergoeden. Dat lijkt kosten-neutraal, maar is het niet.

 • Offline als antwoord op Eva:

  Welke opties hebben we wel voor vergoeding?

  We kijken nu naar de mogelijkheid van een “onverplichte vergoeding”. Dat betekent dat een potje (buiten de basisverzekering en aanvullende verzekering om) waaruit we Freestyle onder voorwaarden vergoeden, maar waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, zoals bij de basisverzekering. Daarmee zouden we nu al kunnen kijken naar een tijdelijke vergoeding zonder op de beslissing van ZIN te wachten. Daarmee kunnen ook data verzameld worden om te kijken naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit op de langere termijn.

  We kunnen hierbij kijken naar de voorwaarden waaronder Freestyle vergoed wordt en of er een volledige vergoeding komt of dat een deel zelf betaald moet worden (eigen bijdrage).

  Ben Crul heeft met jullie input van afgelopen zomer een aantal medische criteria op een rij gezet en daarbij gekeken naar voor welke patiënten de Freestyle de grootste meerwaarde zou hebben:

  • ‘Hypoglycemia unawareness’
  • Onverwachte hypoglykemieën 
  • Een gemiddeld HbA1c > 70 mmol/mol (8,5%) in het afgelopen jaar.
  • Een beroep waarbij sensatieverlies aan vingers kan leiden tot arbeidsongeschiktheid
  • Een beroep hebben waarbij hypoglykemieën leiden tot gevaar
  • Patiënten die in aanmerking komen voor Continue Glucose Monitoring 

  Daarnaast kijken we nu naar mensen die afgelopen jaar al bij ons verzekerd waren. Ook is het belangrijk dat je arts beoordeelt dat je om kunt gaan met het nieuwe systeem, dat soms afwijkt van de bloedglucosemeters.

   

  Daarnaast kan gekeken worden of Freestyle volledig of gedeeltelijk wordt vergoed.

   

  Wat vinden jullie van de criteria van Ben en hoe staan jullie tegenover een eigen bijdrage?

Reageren
 • Offline als antwoord op Eva:

  Welke opties hebben we wel voor vergoeding?

  We kijken nu naar de mogelijkheid van een “onverplichte vergoeding”. Dat betekent dat een potje (buiten de basisverzekering en aanvullende verzekering om) waaruit we Freestyle onder voorwaarden vergoeden, maar waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, zoals bij de basisverzekering. Daarmee zouden we nu al kunnen kijken naar een tijdelijke vergoeding zonder op de beslissing van ZIN te wachten. Daarmee kunnen ook data verzameld worden om te kijken naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit op de langere termijn.

  We kunnen hierbij kijken naar de voorwaarden waaronder Freestyle vergoed wordt en of er een volledige vergoeding komt of dat een deel zelf betaald moet worden (eigen bijdrage).

  Ben Crul heeft met jullie input van afgelopen zomer een aantal medische criteria op een rij gezet en daarbij gekeken naar voor welke patiënten de Freestyle de grootste meerwaarde zou hebben:

  • ‘Hypoglycemia unawareness’
  • Onverwachte hypoglykemieën 
  • Een gemiddeld HbA1c > 70 mmol/mol (8,5%) in het afgelopen jaar.
  • Een beroep waarbij sensatieverlies aan vingers kan leiden tot arbeidsongeschiktheid
  • Een beroep hebben waarbij hypoglykemieën leiden tot gevaar
  • Patiënten die in aanmerking komen voor Continue Glucose Monitoring 

  Daarnaast kijken we nu naar mensen die afgelopen jaar al bij ons verzekerd waren. Ook is het belangrijk dat je arts beoordeelt dat je om kunt gaan met het nieuwe systeem, dat soms afwijkt van de bloedglucosemeters.

   

  Daarnaast kan gekeken worden of Freestyle volledig of gedeeltelijk wordt vergoed.

   

  Wat vinden jullie van de criteria van Ben en hoe staan jullie tegenover een eigen bijdrage?

Onderliggend