Wordt medicinale cannabis vergoed uit de aanvullende verzekering?

Van verschillende verzekerden kregen we de vraag of medicinale cannabis uit de aanvullende verzekering vergoed kan worden, nu het niet meer uit de basisverzekering vergoed wordt. Die optie hebben we overwogen, maar we nemen medicinale cannabis niet op in de aanvullende verzekering. 

Als we kijken of een behandeling in de aanvullende verzekering vergoed kan worden, dan kijken we onder andere of een behandeling bewezen effectief is. Maar we kijken ook naar andere zaken. Een aanvullende verzekering is geen verplichte verzekering. Daarom is bij de aanvullende verzekering belangrijk of een grote groep verzekerden voor deze zorg verzekerd wil zijn. Dure zorg die maar voor een erg kleine groep verzekerden interessant is en door deze groep elk jaar gebruikt wordt, past daar niet bij. Zo’n vergoeding zou ervoor zorgen dat de premie voor alle andere verzekerden te sterk stijgt.

Voor cannabis geldt daarnaast dat er alleen een vergoeding mogelijk is met een machtiging. Daarvoor gelden strenge voorwaarden. Op dit moment zien we dat het grootste deel van de aanvragen voor een machtiging voor cannabis wordt afgewezen. Als iemand een aanvullende verzekering zou kiezen speciaal voor deze vergoeding en later toch geen machtiging krijgt, dan betaalt hij wel een heel jaar voor deze aanvullende verzekering. Dat willen we niet, omdat een verzekerde dan niet goed een passend pakket kan kiezen.

Een vergoeding voor cannabis zonder machtiging is ook niet mogelijk, omdat dan een grotere groep van de vergoeding gebruik zou maken. De groep blijft nog steeds klein ten opzichte van alle verzekerden met een aanvullende verzekering. De kosten voor de andere verzekerden zouden hiermee nog sterker stijgen, dan wanneer we de vergoeding alleen op machtiging zouden toekennen.

 • Vandaag was er een programma op TV ( huisarts of internet om 19:00), waarin een patient met aangezichtspijn haar verhaal vertelde. Zij kon geen normaal leven leiden en gebruikte medicinale wiet-extract tegen de pijn. Wat had de zorgverzekeraar als oplossing bedacht  voor deze mevrouw? 

 • Offline als antwoord op feina:

  Het is aan de behandelend arts om te bepalen welke andere mogelijkheden er zijn. Het Zorginstituut heeft het standpunt uit 2003, dat medicinale cannabis niet rationele farmacotherapie kan worden beschouwd en daarom niet onder vergoedingen uit het basispakket valt, in 2016 herbevestigd. Zie ook het standpunt van de minister hierin.

 • Offline

  het is toch schandalig dat de ziekenfondsen al de mensen die medische cannabis of olie gebruiken,door  hun in de kou te laten staan.De laatste drie jaar heeft de zorgverzekering het vergoed,daarvoor door de bijzondere bijstand,en nu wordt je in een keer droog gezet.20jaar terug in de tijd.toevallig heb ik contact gehad met een advocaat van het zorg instutuut,en die zegt,dan in het kort,dat de verzekering dat zelf kan beslissen,want er zijn niet eens gesprekkenn over geweest,ze verschuilen zich er alleen achter.en wij mogen wel een toren hoge premie betalen,maar geen medicijnen krijgen,wat moeten we hier nu aan gaan doen.

 • Offline als antwoord op jeanhaenen:

  Voor de aanvullende verzekeringen klopt het dat we zelf kunnen beslissen wat we vergoeden, voor het basispakket zit dat anders in elkaar. In dit artikel vindt je meer informatie over de reden dat we stoppen met de vergoeding van medicinale cannabis. De reden waarom we besloten hebben de vergoeding niet over te hevelen naar de aanvullende verzekering vindt je hierboven. Ik begrijp dat het een vervelende situatie is. Wij bieden onze verzekerden die op dit moment een machtiging hebben en worden behandeld met medicinale Cannabis, een éénmalige overgangsperiode van 6 maanden waarin wij het middel uit coulance blijven vergoeden.Wellicht dat je ook kan kijken naar andere zorgverzekeraars die medicinale cannabis nog wel vergoeden of dat je in gesprek kan met je medisch specialist over andere mogelijkheden. 

 • Offline

  ja dat kan wel wezen,maar wij kunnen ook niet in juni overstappen naar een andere verzekering,en hun mogen wel doen wat ze willen.en het is zo krom als een hoepel,dat ze duitsland wel gaan voorzien van onze mediwiet,ik heb er geen goed woord voor over,ik ga het in mei maar weer bij de gemeente  proberen,zolang moeten we maar met de onzekerheden omgaan,

 • Beste Sophie,

  Op verzoek en aanraden van uw ZK/A-collega Sandra van de Afdeling Klachtenbehandeling plaats ik met genoegen een bericht in dit deel van uw forum. Onder verwijzing naar de voorgaande berichten ter zake medicinaal gebruik van cannabis op dit forum verwacht ik met deze bijdrage een aantal misverstanden en drogredenen weg te nemen rond de perceptie op het aanwenden van cannabis als alternatieve behandelingsmethode.

  Dit mede onder verwijzing naar de recente aankondiging van VVD-minister Edith Schippers. In augustus is de bewindsvrouw teruggekomen op haar eerdere standpunt - en hiermee indirect op de stelling van de Nederlandse Zorgautoriteit - om cannabis als alternatief geneesmiddel te schappen uit het basispakket.

  Met andere zorgverzekeraars volgt ZK/A het NZA-advies. Helaas weerspiegelt het standpunt van de zorgautoriteit vooraleerst de mores van bestaande belanghebbenden in de farmacie en - onder meer maar ook vooral - de oncologie. En wel door erop te wijzen dat de werking van cannabis als niet-bewezen dient te worden aangemerkt.

  Tegenover dit argument - dat ik beschouw als een aantoonbare drogreden - plaats ik de volgende argumenten, zonder uitputtend te zijn. Om te beginnen verdient het de voorkeur om niet langer per se te (willen) spreken van medicinale cannabis. En ook niet van mediwiet of medicinaal gebruik van cannabis, omdat de discussie dan eindigt in een semantische zandbak. Om meer dan één reden kan voortaan beter worden gesproken over cannabis als voedingssupplement.

  En wel hierom: er is slechts één commercieel bedrijf in Nederland dat een legaal product op de markt mag brengen onder de naam ‘medicinale cannabis’. Hiervoor heeft Bedrocan in Veendam als enige onderneming ontheffing van het Opiumwetbesluit van 2011. Onder toezicht van het agentschap Bureau Medicinale Cannabis brengt Bedrocan een aantal thc- en cdb-houdende producten op de markt die als medicinaal (mogen) worden aangemerkt. Hiermee heeft het Ministerie van Volksgezondheid zich het staatsmonopolie op de legale commerciële distributie van cannabis toegeëigend, met Bedrocan als preferente producent.

  Dit laatste is gebaseerd op de productiewijze die Bedrocan volgt en welke voldoet aan professionele protocollen die gangbaar zijn voor de productie van farmaceutische medicijnen. Op zich is dit terecht: wie vandaag een strip paracetamol koopt wil dat dit product volgens standaard is geproduceerd en volgende week en over een jaar nog steeds hetzelfde product is. Hierover geen misverstand dus. Nadeel is dat in de huidige situatie vooralsnog concurrentie, innovatie en diversificatie van cannabisderivaten wordt bemoeilijkt, anders dan thans gebeurt in Canada en sommige Staten in de VS. 

  Niet ontkend kan worden dat de afgelopen jaren diverse wonderbaarlijke heilzame resultaten met cannabis zijn geboekt. En wel omdat er een overstelpend aantal bewijzen beschikbaar is, evenals een zo mogelijk nog grotere stapel evidence based onderzoek. Om van anekdotisch bewijs nog maar niet te spreken.

  Op basis van de populariteit van cbd-druppels en wietolie is een cannabistrend ontstaan die nauwelijks nog te stuiten lijkt en aldus voorspelbaar resulteert in een cowboymarkt van geldbeluste types, dan wel van wietproducenten die een aanvullende verdienmodel hebben ontdekt. In deze context benoem ik deze opzienbarende resultaten dus opzettelijk niet als genezingen.

  Wie zich enigszins verdiept in de werking van cannabis - en verder probeert afstand te nemen of te houden van de doorgaans activistische retoriek van de grootste pleitbezorger voor legalisatie van cannabis - zal kunnen vaststellen dat vrijwel al het onderzoek dat sinds eind jaren 1950 is gang is gezet door de Israëlische biochemicus Raphael Mechoulem c.s. tot een onweerlegbare positieve casus voor cannabis leidt. Zie onder meer de bijlage die ik aan dit bericht toevoeg en de link naar WeTransfer onderaan deze post. Deze stuur ik belangstellenden met genoegen separaat toe om zich nader te informeren.

  In 2014 heeft Oxford Press - inderdaad van de beroemd Britse universiteit - het Handbook of Cannabis gepubliceerd. Dit kunt u via WeTransfer binnenhalen, samen met andere verwijzingen naar relevante wetenschappelijke documentatie. Het standpunt van de NZA dat de medicinale werking van cannabis als niet-bewezen dient te worden aangemerkt, wordt hiermee in een klap volledig van tafel geveegd.


  In hun opleiding krijgen artsen nauwelijks tot geen informatie aangereikt over medicatie die afwijkt van de specifieke producten die voor specifieke aandoeningen worden ontwikkeld. Medicinaal wil in de westerse wereld vooral zeggen: zwaar geïnvesteerd, farmacologisch geproduceerd, gepatenteerd en gedistribueerd, met de arts en apotheek als outlet-store van een (soms pervers) verdienmodel dat zich primair richt op aandeelhouderswaarde via symptoombestrijding.

  Zie het bericht in de Volkskrant van dinsdag 12 september 2017: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wetenschappers-kosten-nieuw-medicijn-veel-lager-dan-farmaceuten-beweren~a4516038/.

  In zeker zin is ter zake cannabis sprake van intellectuele luiheid van doorgaans weldenkende en hoogopgeleide mensen en academici. Relatief heeft slechts een handjevol biochemici, orthomoleculair artsen en professionele natuurgenezers zich serieus verdiept in de toepassingsgebieden voor cannabis. Zolang hun peers de frontrunners blijven aanduiden als kwakzalvers of sprookjesvertellers, en blijven beweren dat voor de werking van cannabis geen bewijs zou zijn, zullen er mensen zijn die zich laten leiden door de aanhoudende negatieve beeldvorming die rond cannabis is ontstaan.

  Over de oorzaken en beweegredenen die hieraan ten grondslag hebben gelegen en nog altijd liggen ga ik hier niet verder in. En dat het Nederlandse gedoogbeleid tot uitwassen en ongewenste criminaliteit leidt - en niet alleen voor cannabis - is helaas maar al te waar. Om deze status quo om te buigen, zal nog heel wat water door de Maas stromen. Dat de grootste pleitbezorgers voor de legalisatie van cannabis en medicinaal gebruik nogal eens een bijzonder verleden met zich meedragen, is al evenmin bevorderlijk voor de beeldvorming van de plant.

  Hoe het ook zij, bottom line is dat wereldwijd miljoenen mensen dagelijks cannabis gebruiken als zelfzorgproduct. En dat vanuit deze context een ontwikkeling in gang is gezet die ertoe leidt dat cbd-producten thans breed verkrijgbaar zijn, van de Welkoopwinkel op het platteland, tot het Kruitvat en de Ethos in het stedelijk gebied. Anders dan in wat als wietolie wordt aangeduid, bevatten deze cbd-druppels een te verwaarlozen hoeveelheid thc. Maar daar waar het de effecten op de gezondheid betreft, verdient juist de thc-houdende wietolie soms nadrukkelijk de voorkeur. Aldus de wetenschap.

  Zolang de autoriteiten - zoals de NZA - niet tot een modus komen die de consumptie van wietolie als zelfzorgproduct mogelijk maakt - al is het maar via de private balkonteelt - blijven duizenden mensen in Nederland verstoken van een product dat hen kan helpen waar gangbare medicatie geen soelaas biedt. Als voedingssupplement dus dat het eigen interne afweersysteem versterkt, a.k.a. het endocannabinoïde systeem.

  Want dit is precies wat cannabis vermag: het geeft een boost aan een lichaamseigen afweersysteem dat door de onderzoeksgroep van professor Mechoulem vanaf de jaren 1960 verder is ontrafeld en in kaart gebracht. Tel hierbij op de bevinden zoals deze zijn gebundeld in het Handbook of Cannabis van Oxford Press en u beschouwt cannabis in het vervolg als een bewezen zegening voor de mens, waarvan de heilzame werking al zeker 10.000 jaar geleden is gedocumenteerd. In weerwil dus van wat de NZA beweert.

  Volgt u onderstaande link naar de website WeTransfer om uw informatiepositie en desgewenst uw immuunsysteem te kunnen versterken: https://we.tl/0XrIHV3K8A.

  Zou deze link verlopen zijn, kijkt u dan hier:  http://pantanova.nl/the_scientist.


  Hartelijke groet,
  René Sauveur       

           

             

 • Offline

  Beste René,

  Wat een bewogen betoog. Het is duidelijk dat je er veel verstand van hebt. Heb je jouw bezwaren al bekend gemaakt bij een politieke partij? Ik denk namelijk dat dat op dit de enige weg is om aan de huidige situatie iets te veranderen. Het Zorginstituut heeft een advies uitgebracht waar we ons aan houden. Vergoeden vanuit de basisverzekering is op dit moment dus niet mogelijk, en vanuit de aanvullende verzekering in onze ogen niet wenselijk, zoals Sophie hierboven al heeft beschreven. We vinden het niet wenselijk wanneer een verzekerde die vanwege de vergoeding voor medicinale cannabis een aanvullende verzekering kiest, en dat dan alsnog de machtiging die nodig is wordt afgewezen. Een vergoeding zonder machtiging zou om meerdere reden niet wenselijk zijn, één daarvan is de te verwachte toename in zorgkosten, waardoor de premie van onze aanvullende verzekering minder aantrekkelijk wordt voor mensen die geen gebruik zouden willen maken van de vergoeding voor cannabis maar wél van andere vergoedingen binnen onze pakketten. Ik las net dit artikel op de site van de nationale zorggids. Wellicht dat er toch nog iets gaat veranderen. 

 • Welkom op de community . Ik heb jouw bericht even verplaatst naar dit topic. Want dit topic gaat ook over CBD olie. En waarom het niet meer vergoed wordt. Heb je wat aan de uitleg die je in dit topic kunt lezen?