In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Het onderwerp van dit topic is veranderd!

We brengen dit topic terug tot 1 onderwerp: Ervaringen met preferente geneesmiddelen. Zo voorkomen we dat er verschillende gesprekken met verschillende doelen door elkaar gaan lopen. Wil je verder praten over één van de andere onderwerpen die aan bod kwamen in dit topic, dan kan dat in een nieuw topic.

Hallo allemaal,

Afgelopen week zien we in een aantal topics een nieuw onderwerp ontstaan. Leden praten over hun ervaringen in de apotheek. Zoals @HJE:Je krijgt bijna alleen nog maar generieke medicijnen waarbij het soms 'oorlog' is in de apotheek is. Het is heel erg te moeten meemaken dat mensen op hoge leeftijd vreselijke ruzie daar staan te maken. Soms best begrijpelijk. Toch, de kosten moeten in de hand worden gehouden.  
Mensen praten met name over de verschillende medicijnmerken en hoe dit in de praktijk gaat. In andere woorden: het geneesmiddelenbeleid.  

Er is behoefte om verder in gesprek te gaan over dit onderwerp en dit gesprek willen we graag voeren. Vandaar dat ik dit topic nu in het leven heb geroepen.
Collega’s van de afdeling farmacie lezen ook mee en samen geven we de antwoorden in dit topic. We gaan graag in gesprek over ons beleid en geven extra uitleg waar nodig.

We willen het gesprek open ingaan. Vandaar de eerste vraag: Wat leeft er?

 • Offline
  Het lijkt mij goed om op korte termijn deze oorlog op te lossen over de hoofden van patiënten en artsen.
  Ik begrijp alleen niet dat het in Nederland blijkbaar kan dat een ambtenaar kan bepalen welke medicijnen een patiënt mag hebben. Mijns inziens is de arts en de apotheker de hiervoor aangewezen persoon.
  Natuurlijk moeten wij de kosten zoveel mogelijk beperken, maar de gezondheid moet altijd voor gaan.
  Dus Zilveren Kruis, neem je eigen verantwoordelijkheid en loop niet achter de meute aan en stop dit gezeur.
  Kom op voor jouw cliënten.
 • Offline

  Niet de minsten hebben in een petitie aangegeven problemen te hebben met het verstrekkingenbeleid. KNMP en LHV zullen best wel weten waar ze het over hebben. Ook ouderenorganisaties zullen gelet op door hen ontvangen reacties best weten waar het misgaat. Zorgverzekeraars en enkele van hun fanatieke medewerkers op de de werkvloer zijn alleen maar bezig met geld. In veel gevallen ook nog het geld van de patient/verzekerde want als het eigen risico bedrag niet volledig wordt gebruikt betaal je de verstrekte rommel toch zelf. Zo'n zelfde fanatieke medewerkster weersprak mijn mening dat ik geen rommel wilde slikken. Ervaringen mijnerzijds en algemeen bekende bezwaren wegens bijwerkingen die soms van ernstige aard zijn worden niet serieus genomen. Dat blijkt uit een zin in een brief die ik over dit onderwerp mocht ontvangen dat ik aleer ik mijn oorspronkelijke merkmedicijn weer terug kon krijgen ik meerdere merkloze uitvoeringen zou moeten uitproberen! De mens als proefkonijn !! Dit is zelfs zover gegaan dat deze volgens mij wraakzuchtige dame het voor elkaar heeft gekregen mijn apotheek OPDRACHT te geven mij generieke troep te leveren. Deze ongetwijfeld geweldige administratieve juf is daarmee,  dus op de stoel van de arts/apotheek gaan zitten met voor mij ernstige gevolgen. Het Zilveren Kruis is inmiddels al een week bezig dit uit te zoeken. Klantgericht verzekeren heet dat in een slogan. En beste service moet je dan ook maar vergeten wat mij betreft. Er wordt ook regelmatig geschermd met de kosten in de hand houden . Zoals ik al opmerkte is dat maar voor een deel waar wegens het wel heel hoge eigen risico.  Dit geneesmiddelenbeleid wordt ook nog op een andere kwalijke manier gestimuleerd. De apotheek wordt min of meer gedwongen , ongewenste, keuzes te maken. Verzekeraars zoals het Zilveren Kruis eisen van apothekers een zeker percentage te halen in de verstrekking van die zogenoemde generiek/preferente middelen op straffe van een lagere vergoeding of  een slechter contract. Optisch gaat de zorgverzekeraar daarme niet op de stoel van de arts/apotheek zitten maar praktisch is dat nadrukkelijk wel aan de orde hetgeen volgens mij zelfs verboden is. De overigens onbetrouwbare oud-minister Hoogervorst-VVD heeft ooit de 1e en 2e Kamer voorgehouden/voorgelogen dat dit niet zou gaan gebeuren. De directeur van collega verzekeraar DSW heeft zelfs toegegeven dat er soms in strijd met wetgeving wordt gehandeld. En dan vindt men het gek dat er oorlog in de apotheek ontstaat. Saillant in dit gedoe is tenslotte ook nog het feit dat er 2 soorten apotheken blijken te bestaan voor zorgverzekeraars. Dat zijn apotheken met een preferent contract of een IDEA contract. Apotheken met een preferent contract moeten het preferente beleid volgen - met uitzondering van medische noodzaak machtigingen die tot veel administratief werk leiden - IDEA apotheken mogen zelf het merk[loze] medicijn uitzoeken maar worden ook door de zorgverzekeraar gevolgd op de uitvoering van het beleid. Die apotheken krijgen een vaste gemiddelde prijs voorgeschreven voor het te verstrekken middel. Komt die prijs lager uit dan heeft de apotheek daar voordeel van. Als de prijs echter hoger ligt draait de apotheek voor het verschil op. Je hebt natuurlijk niet veel fantasie nodig waartoe deze in mijn ogen onrechtmatige voorschriften in de praktijk toe leiden. De apotheek wil niet failliet of een slechter contract en zal dus voor goedkopere leveranties kiezen waar de patient vervolgens vaak het slachtoffer wordt door de bijwerkingen. Als je dat als patient in de apotheek wil bespreken wijst de apotheker, deels, terecht naar de zorgverzekeraar en als je die dan benadert wordt er naar de apotheker verwezen. Waar die oorlog in de apotheek vandaan komt? Naar mijn mening door de miljarden verslindende en bezittende zorgverzekeraars en een falende, nietsontziende politiek.

 • Offline

  Beste Eva en anderen. Onbewust heb ik onlangs een nieuw onderwerp ter sprake gebracht. Oorlog in de apotheek.  Ik schreef het uit de losse pols vanwege mijn bevinding. Nu, achteraf, realiseer ik me dat 't een zeer serieus onderwerp is dat zeker een eigen podium verdient. Wie je ook spreekt  en medicijnen gebruikt; het komt tegenwoordig altijd snel ter sprake. Over de generieke medicatie die je bij de apotheek ontvangt. Daarover hebben mensen hele lelijke meningen. Je mag zelf invullen wat ik met 'lelijke' bedoel. Ook hoor ik  vaak dat men van mening is dat men van die generieke r...tz...i bijwerkingen krijgt. Probleem is dat het bewijs heel lastig te leveren valt. Maar van bijwerkingen ben ik zelf trouwens ook 'slachtoffer'. Zonder verder in detail te treden: van de 7 soorten medicijnen die ik gebruik waaronder biologische en kankerremmende, zijn er 3 origineel. De andere 4 zijn generiek. Van de 3 originele medicijnen zijn geen generieke op de markt, dus dat blijft dan origineel. Zo was ik eens twee weken doodziek van kankerrremmende medicatie omdat ik die niet kon verdragen. Deze MOEST ik eerst proberen voordat ik over mocht stappen op medicatie zonder heftige bijwerkingen. Medicatie zonder vervelende hulp- en vulstoffen. Maar....veel duurder natuurlijk. Het gaat steeds minder om 'de patiënt'. Het is een financieel plaatje geworden. Dát is leidend. De patiént zelf, lijdend achterlatend. De vervelende bijwerkingen die ik ondervind zijn ontstaan nadat de apotheek mij overzette van origineel (het begin van de behandeling) naar generiek (vervolgrecepten). Iemand (Koert) schreef het al eerder, je specialist/arts schrijft middel A voor, maar de apotheek bepaalt dat jij middel B krijgt, onder de noemer 'preferentiebeleid van zorgverzekeraars' maar dat de werkzame stoffen hetzelfde zijn. Echter, de vul- en/of hulpstoffen kunnen een hele andere samenstelling hebben waarvoor je dan gevoelig bent. Het is nu voor mij de vraag welke medicijnen elkaar mogelijk hinderen, waardoor bijwerking ontstaan. De huisarts kan in gesprek met de apotheek om die te laten nazien of medicatie(s) in conflict zijn qua versterkingen van bijwerkingen, hoewel de medicaties op zich samen kunnen. Daarvoor is immers een systeem bij de apotheek dat rood licht geeft mochten medicijnen elkaar 'bijten'. Deze actie ga ik binnenkort starten. Enig probleem is dat mijn generieke medicatie bij een vervolgrecept van een ander merk/fabrikant kunnen komen. Het lijkt dan niet erg zinvol om dat te laten uitzoeken als over drie maanden de kaarten totaal anders liggen. Het wordt door patiënten (zoals ik zelf) wel steeds lastiger het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars te begrijpen. Let wel: dit is niet een beleid van Zilveren Kruis alleen. Alle zorgverzekeraars volgen deze weg. Het is uiteindelijk het beleid van de minister van Volksgezondheid, welke op deze wijze probeert de kosten van medicijnen in de hand te houden en prijsafspraken probeert te maken met de farmaceutische industrie. Ik snap 't ook en het streven is ook goed. Maar wat nou als blijkt dat generieke medicatie (te) veel bijwerkingen veroorzaakt? Dan moet jou behandelend arts op een recept te tekst Medische noodzaak schrijven/vermelden. Dán, als je goed oplet (want het gaat vaak toch nog fout) ontvang je originele medicatie. Echter, ben je een chronische gebruiker van zo'n medicijn, zoals ikzelf en vele anderen met mij, dan moet je dus elke drie maanden deze tekst op het vervolgrecept laten schrijven. Want na drie maanden gaat de apotheker je gewoon weer generiek presenteren. Nu heb ik een account bij de huisarts waarbij ik onder andere zelf mijn medicatielijst kan inzien en met één druk op de knop vervolgmedicatie kan bestellen. Dat gaat dan op de achtergrond 'automatisch'. Echter........de kans dat je generiek ontvangt is dan 100%. Ik bedoel maar te zeggen dat je deze optie niet kunt gebruiken. Nee, ik moet dan naar de huisartspraktijk of naar mijn specialist met de vraag om een nieuw recept met de geschreven tekst Medische noodzaak. Reken uit wat deze omweg kost.. Als je dan een aanvaring hebt met zo'n apothekersassistente (welke ik achteraf mijn excuses heb aangeboden) en van haar hoort hoeveel problemen generieke medicijnen veroorzaken, krijg ik respect voor deze medewerkers. Zij krijgen van veel cliënten de bagger over zich uitgestort. Ik was zelf getuige (ik schreef het al) van cliënten op hoge leeftijd welke géén begrip kunnen opbrengen voor dit beleid en hun gelijk komen halen bij de apothekersassistente. En dat is dan die Oorlog in de apotheek.  Zij vangen (soms met tranen in de ogen) de klappen op van de beleidsmakers, hoger in de boom.  Er wordt vaak grof taalgebruik gebezigd. Mensen in mijn kring die niet of nauwelijks medicijnen gebruiken kijken me soms aan of dat ik van een andere planeet kom als ik ze over mijn apotheek-ervaringen vertel. Daarom dacht ik zo, laat beleidmakers of -beslissers bij zorgverzekeraars eens een dag of wat ZELF meekijken in een apotheek en zich ervan overtuigen hoe schrijnend het veelal er in een apotheek aan toe gaat. Hopelijk komt 'men' dan tot inkeer dat het vaker afzien van generieke medicatie de betere keuze is. Misschien is het een idee, om voor kortlopend medicatiegebruik, generiek voor te schrijven en voor chronisch, origineel. Ik hoop dat er reacties van ander panelleden komen met veel betere ideeën dan ikzelf om dit onderwerp eens goed op de kaart te zetten.  Een hartelijke groet, Harry.

 • Beste HJE,

  Dat het preferentiebeleid door alle zorgverzekeraars wordt gevolgd is onjuist.
  Verder moet u zelf onderscheid maken tussen apotheken die een preferent contract hebben en
  die een IDEA contract hebben. Dit is na te zoeken in de Zorgzoeker op de website. preferente apotheken gaan gemakkelijker met een MN vermelding op het recept om, omdat het hen geen geld kost.
  Lees ook de link naar de landelijke protesten. Maar houd in gedachten dat het perse geen landelijk/ wettelijk beleid is.
  PS ik zie wel mogelijkheden om een apotheker die weigerachtig is. voor de tuchtrechter te dagen .
 • Offline

  Beste Feina, volgens mijn informatie is wat je schrijft niet helemaal juist. Ik citeer; Bij een IDEA contract worden de duurdere medicijnen niet volledig vergoed. Apotheken die dit contract hebben ondertekend, krijgen een vaste gemiddelde vergoeding voor elk middel dat geleverd wordt. Als de prijs van het medicijn dat afgeleverd wordt lager ligt dan de vaste prijs dan heeft die apotheek daar voordeel van. Als het medicijn duurder is, dan draait de apotheek op voor het verschil.In het algemeen betekent dit dus dat ook de IDEA apotheken zo veel mogelijk generieke medicijnen willen/moeten afleveren einde citaat van een mij bekende apotheker. De preferente  apotheek dient een afgesproken percentage te halen op straffe`' van een contract met een lagere vergoeding. Onder Medische Noodzaak kunnen geen van beide apotheken onderuit maar men probeert wel eens wat heb ik de indruk. [Er zijn wel nog enkele zorgverzekeraars die geen voorkeursbeleid voeren maar dat geldt, dus, niet voor het ZilverenKruis]. Ik vind bovenstaande uitermate kwalijk en de bijl aan de wortels van vertrouwen. De zorgverzekeraar zit nog net niet, volledig, op de stoel van de arts maar veel scheelt het niet. Als preferent apotheker heb je het heel moeilijk met deze dwingelandij. Om over de zwaar administratief belaste artsen/specialisten maar te zwijgen.

 • Offline

  Lastig als je tijdens het schrijven van een commentaar niet even makkelijk naar de andere tekst die je wil beantwoorden kan....Als er al iemand voor een tuchtrechter zou moeten worden gedaagd beste Feina dan zijn het naar mijn mening de zorgverzekeraars die steeds meer macht naar zich toe trekken en miljarden euro's op de plank hebben liggen. Ik denk dat dat overigens kansloos is zolang lieden als Schippers-VVD de scepter zwaaien want het is de politiek die dit toestaat en voor wat betreft de miljarden euro's zelfs eisen!! Men verwacht kennelijk een gigantische epidemie of soort pandemonium dat er zulke bizarre eisen worden gesteld aan de financiele buffers.

 • Offline

  Beste Feina, dank je wel voor je commentaar. Vergeef me, maar ik ben slechts een 'gewone' cliënt/patiënt. Over contractsoorten waarover jij en Wim schrijven weet ik helemaal niets af. Ik las het pas toen Wim erover schreef in zijn eerdere bericht. Voor mij betekent dat technische zaken welke zich (voor mij) áchter de schermen afspelen. Ik weet niet hoe dat in elkaar steekt. Ik meen te merken dat jij en Wim misschien bij een (zorg)verzekeringsmaatschappij werken of bij een organisatie welke daaraan is gelieerd. Ik ben wel de dupe van dit beleid, maar moet ik persé alles ervan afweten, vroeg ik me af. Wij hebben slechts één apotheek in ons dorp. Aan het beleid/afspraken van deze apotheker met Zilveren Kruis moet ik mij onderwerpen. Weinig keus. Ik heb de informatie die ik schreef slechts uit de mond van de apothekersassistente, de apotheker en mijn persoonlijke ervaringen met huisarts én specialist. Ik voel me slechts 'slachtoffer' van dit beleid. En velen met mij. Het moet veranderen. Ikzelf ben niet de jongste meer, maar ik weet en zie dat er nog véél meer ouderen van het zorgsysteem gebruik gaan maken. Daarmee méér kosten. En hier wringt de schoen. Toch, dit geneesmiddelenbeleid moet op de schop. Niemand wil dit maar we slikken dit (letterlijk) allemaal. Hartelijke groet, Harry

 • Beste 

  Jij bent het niet eens met mijn suggestie om de tuchtrechter in te schakelen. 

  Ik vind dat deze apothekers het er echter wel naar maken. Er zijn namelijk vaste afspraken gemaakt over de vermelding Medische Noodzaak. Nu begrijp ik dat de apotheker bij elk herhalingsrecept daar weer van probeert af te komen. Dit is niet comform de afspraak en schaadt de patient ( zoals jullie duidelijk vertellen). Een apotheker is ook BIG geregistreerd en heeft een behandelovereenkomst met zijn klanten. Dit valt onder het tuchtrecht. Daarom denk ik dat zo'n zaak gewonnen kan worden bij de tuchtrechter. Klik op de link en lees de informatie over de mogelijke redenen om een beroepsbeoefenaar voor de tuchtrechter te dagen. www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht . Zie ook de afbeelding.

  Beste  en .

  Lees het document medische noodzaak zilveren kruis door. Dan kun je lezen dat inderdaad de zorgverzekeraar ook een heftige rol speelt in de behandeling van medische noodzaak. Achmea bepaalt dat de apotheker de plicht heeft om, als hij twijfelt aan de validiteit van de m.n., contact op te nemen met de arts die m.n. vermeld heeft. Als de arts de m.n. vervolgens niet hard kan maken , mag de apotheker beslissen om van de m.n. af te wijken. Vervolgens zou de patient weer een klacht bij de zorgverzekeraar moeten indienen! Het proces, zoals Achmea dit beschrijft, is onjuist.  Eigenlijk behoort de apotheker eerst aan de patient te vragen om toestemming om met de arts contact op te nemen , onder vermelding van de reden. Als de arts dan m.n. niet hard maakt volgens de apotheker, moet hij dit weer terugkoppelen naar de patient. 

  attachments.zip
 • Beste ,

  Toch is het van belang dat je hier kennis van hebt. Het is onderdeel van je polisvoorwaarden. 

  De contractsoort wordt vermeld in de Zorgzoeker. ( met een doel!). Zie de bijlage zorgzoekerapotheektypecontract. 

  De contractsoort heeft directe invloed op de geneesmiddelen verstrekking. 

  Bij een preferent contract moet de apotheek zich aan een lijst geneesmiddelen van de zorgverzekeraar houden. Deze lijst moet de zorgverzekeraar openbaar maken. Zie de bijlage lijst- preferente-middelen-2017. 

  attachments.zip
 • Offline

  Beste Feina, jij schrijft dat ik 't helemaal niet nodig vindt om mij te verdiepen in het contractvoorstel van mijn apotheek. Echter, dat beweerde ik ook niet. Ik vroeg mij alleen af óf ik dat MOET weten als cliënt. Denk je nu echt dat al onze andere landgenoten zich daar in verdiepen? Die hebben daar nog nooit van gehoord! Net zoals ik, die tot gisteren daar ook niet eerder van wist. Misschien woon jij in 'de grote stad' waar je keuze hebt uit een aantal apotheken. Ik heb dat niet. Ik ben al blij dat er in mijn dorp één apotheek aanwezig is. Jou tuchtcollege-verhaal gaat mij te ver. Jou visie hierop komt mij bedreigend over. Maar ga je gang. Ik wacht met belangstelling de discussie af. Ik vind dat best boeiend en zal het verloop ervan volgen. Ik stel voor dat je via Eva, Zilveren Kruis hiermee direct confronteert. Er zijn diverse mensen van ZK die deze discussie meelezen. Dat is een goede zaak. Zij mogen weten wat er onder 'ons' leeft. Laat het hen vooral weten. Groet, Harry