Oude rekening indienen

Goedemorgen

Graag zou ik willen weten tot hoever terug je rekeningen kan insturen. Wij zijn ons nog maar pas bewust geworden dat bv osteopathie en acupunctuur vergoed wordt door zilverenkruis.
Nu willen we graag op terugwerkende kracht onze rekeningen indienen maar tot hoever kan je oude rekeningen indienen. Ik kan dat nergens vinden.

En waarom zouden evt rekeningen van bv 5jaar geleden niet meer geaccepteerd worden. Ook toen zaten we bij de zilverenkruis en hebben we de premies betaald.

Vriendelijke groet
Mismiw
 • hoi ,

  tot 3 jaar na behandeling kun je nog declareren.

  klik hier en dan vind je de onderstaande tekst

  groet mike

  Hoe snel na ontvangst moet ik mijn nota declareren?
  Spaar uw nota's niet op tot het eind van het jaar, maar stuur ze zo snel mogelijk naar ons toe. Want declareert u nota’s later dan 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u bent behandeld? Dan kunt u een lagere vergoeding krijgen dan waar u volgens de aanspraak recht op had.​ Declareren kan tot 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg. Daarna betalen wij de nota niet meer.
 • Welkom op de community . Interessante vraag!

  Ik zie dat  je al antwoord heeft gegeven. Declareren kan inderdaad tot 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg. Daarna betalen wij de nota niet meer. Dit staat ook zo in de wet: Op grond van de wet (art. 942 Burgelijk Wetboek boek 7), heb je 3 jaar de tijd om een verzekerde gebeurtenis bij een verzekeraar te declareren. Dat geldt voor alle verzekeraars, dus ook voor zorgverzekeraars.

  Heb je nog een vraag over vergoeding? Vraag het gerust of check de website.

 • Op https://www.kbsadvocaten.nl/tijdig-gedeclareerd-of-toch-verjaard/ vond ik de redenering dat niet het tijdstip van behandeling zou gelden, maar het tijdstip van ontvangst van de rekening. 

  Conclusie: de verjaringstermijn van drie jaar begint dus te lopen op het moment dat de factuur van de zorgverlener is ontvangen.

  Ook is er een gerechtelijke uitspraak uit juli 2017. Zie bijlage. 

 • Bedankt voor je reactie . Ik heb 1 van onze juristen gevraagd even mee te lezen. Volgende week komen we erop terug.

 • We hebben jouw reactie voorgelegd aan 1 van onze bedrijfsjuristen .  Graag deel ik de reactie hieronder:

  Er is veel discussie in de literatuur over de aanvangstermijn van de verjaring en het moment van opeisbaarheid.

  De uitspraken hebben betrekking op de artikelen 3:307 lid 1 BW en 3:310 lid 1 BW. In artikel 7:942 lid 1 BW is voor rechtsvorderingen tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering een bijzondere verjaringstermijn opgenomen.

  Wij stellen ons op het standpunt dat de verjaringstermijn van artikel 7:942 lid 1 BW van een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering begint te lopen vanaf het moment van de verwezenlijking van het verzekerde risico. Vanaf het moment dat het verzekerde risico zich heeft verwezenlijkt, is de vordering tot het doen van uitkering opeisbaar geworden. Zie ook de uitspraak in de verzekeringszaak van Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:GAHARL:2014:4087).  

  Verzekerden kunnen vanaf het moment dat de eerste behandeling plaatsvindt, terstond daarna aan Zilveren Kruis mededeling hiervan doen en nakoming van de verbintenis tot uitkering van Zilveren Kruis verlangen. Op dat moment is namelijk tussen de partijen en de behandelaar een geneeskundige behandelingsovereenkomst gesloten en heeft het verzekerde risico zich verwezenlijkt. Dit betekent dat de verjaringstermijn gaat lopen vanaf het moment van de eerste behandeling van de verzekerde.

  We betalen geen nota’s van behandelingen die meer dan 3 jaar oud zijn
  Samenvatttend komt er dus op neer dat wij uitgaan van de behandeldatum. Zo staat dat ook in onze polisvoorwaarden. En niet die van de ontvangst van de factuur. Declareren kan tot 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg. Daarna betalen wij de nota niet meer.

 • Toch betwijfel ik de juistheid van de interpretatie door jullie juristen. De aangehaalde uitspraak is namelijk meer dan 3 jaar ouder dan de uitspraak die ik vond. ( resp. mei 2014 en juli 2017).

  Verzekerden die hiermee te maken krijgen hebben zeker een kans om gelijk te krijgen bij het SKGZ of de rechter.