Saaie Corona tijd

Ik vind deze tijd erg saai en vraag me af hoe lang we te maken zullen hebben met het Corona Virus!