Vergoeding voor spoedopname niet-gecontracteerd ziekenhuis

Er is een spoedopname geweest bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis omdat er elders geen plaats was. Worden deze kosten desondanks toch vergoed?