De nadelen van een betalingsregeling

Ik heb de indruk een betalingsregeling niet alleen filantropie van ZK is. Wat zijn de voordelen voor ZK en de nadelen voor de verzekerde? 

 • Offline

  Beste , vanwaar deze vraag? Om beter te begrijpen hoe ik je kan helpen. Is het iets praktisch, of een algemene overpeinzing?

  Voor- en nadelen opsommen voelt nogal subjectief. Dat perspectief kan verschillen van persoon tot persoon. (Wat is die van jou?) De regels van onze betalingsregeling zijn een stuk objectiever, en die staan - zoals je vast weet - op deze webpagina.

  Als het de verzekerde moeite kost in één keer een (groter) bedrag te betalen, hebben alle betrokkenen er baat bij dat erger wordt voorkomen en dat er naar een zachtaardige oplossing kan worden gegrepen. Het kan immers iedereen wel eens overkomen niet in staat te zijn een rekening te betalen. Vandaar de gratis betalingsregeling als service. Enerzijds wat ruimte om de wederzijdse afspraken te kunnen blijven nakomen, anderzijds om het vertrouwen en de duurzame relatie tussen beiden te borgen (hoe we met elkaar omgaan als het even tegenzit).

 • Ik dacht specifiek aan 2 voordelen voor ZK, die tegelijkertijd nadelig zijn voor de verzekerden:

  - als er niet kan worden afgeschreven vervalt de betalingsregeling. Ik dacht dat het annuleren van de aanvullende verzekering daar ook bij hoorde ( als straf voor het niet nakomen van de betalingsregeling). Dat kàn een nadeel zijn voor de verzekerde. Ik dacht dat ZK het zelfs zo toepast dat alleen in geval veel kosten op de AV worden gedeclareerd, de AV stop wordt gezet. Dus ZK kiest in mijn ogen de voor hen voordelige optie.

  - de betalingsregeling is inclusief de AV's. Het kan juist gunstiger zijn als de AV's eerder worden stopgezet, en dus ook niet meer betaald hoeven te worden. Dit geldt in het geval er geen kosten op deze AV's geclaimd zullen worden.

 • Online

  Hoi

  Ik ben benieuwd waar je deze informatie vandaan haalt. 

  Het klopt dat als er niet afgeschreven kan worden, de betalingsregeling vervalt. We doen wel twee pogingen. Als de eerste poging niet lukt, schrijven we 7 dagen na berichtgeving van de bank opnieuw af. Lukt de tweede poging ook niet, dan stoppen we de regeling.

  De aanvullende verzekeringen kunnen niet worden stopgezet als de betalingsregeling niet wordt nagekomen. De aanvullende verzekering wordt pas stopgezet als de tweede herinnering niet binnen de afgesproken termijn wordt voldaan. Dit gaat dan om de tweede herinnering van een premiebetaling. Er wordt niet gekeken of er nou wel of geen kosten zijn gemaakt op die aanvullende verzekeringen. Dat is dus pure onzin. 


  De betalingsregeling is inclusief aanvullende verzekeringen inderdaad. De betalingsregeling is niet om mensen in de problemen te brengen maar juist om te helpen door een groot bedrag op te delen in kleinere bedragen. Klanten houden gewoon hun eigen verzekering en gaan er niet op achteruit in vergoedingen. Zie ook de laatste zinnen in het bericht van mijn collega Rogier. 

  Groet,

  Jasper

 • Afstandelijk gezien heb je gelijk. Maar de werkelijkheid is anders. Iemand die net niet meer kan betalen, en dichtbij een tweede betalingsherinnering zit, kan van de regen in de drup komen. Namelijk: als de AV zou zijn stopgezet, had hij misschien wel kunnen betalen. Zeker als het gaat om een dure AV of twee AV's ( ook tandarts). 

  Dus ik pleit voor de mogelijkheid om bij het afsluiten van een betalingsregeling hierop vooruit te lopen en de klant aan te bieden de AV stopt te zetten. Sommige mensen hebben een te dure verzekering afgesloten. De oplossing is om die stop te zetten, en wel op tijd. 

  En er is nog iets: voor aanmelding als wanbetaler bij het CAK is nodig dat iemand 6 maanden de basispremie niet betaald heeft. Doordat er een betalingsregeling is , is de klant niet meer vrij, om te kiezen voor het betalen van enkel de basispremie. Te late betaling van AV's en Eigen Risico en Eigen Bijdragen kan niet leiden tot aanmelding bij het CAK. 

  Dat er niet gekeken zou worden naar het schadebeloop is moelijk te geloven. Achmea is immers een commerciele verzekeraar. Het stopzetten van de AV is een keus die jullie hebben: het wordt niet altijd gedaan.

 • Online

  In principe is de verzekering een contract dat je afsluit voor een jaar. Er zijn uitzonderingen bijvoorbeeld wanneer je net failliet bent verklaard of werkloos bent geworden. De aanvullende verzekeringen kunnen dan worden verlaagd naar de Basis Plus Module of Tand Basis per de eerste van de volgende maand. Momenteel is dit het beleid wat niet veranderd zal worden.

  Eind van het jaar heeft iedereen de tijd om zijn of haar verzekering aan te passen en goed na te denken wat je verwacht nodig te hebben het volgende kalenderjaar. De klantenservice kan ook een verzekeringscheck doen met de verzekerden om te kijken of alles nog naar wens is en mensen niet over- of onderverzekerd zijn.

  Hoe iemand een situatie ervaart is persoonlijk. Het heeft daarom niet zoveel zin om alle mogelijke voor- en nadelen in bepaalde situaties te schetsen.