De nadelen van een betalingsregeling

Ik heb de indruk een betalingsregeling niet alleen filantropie van ZK is. Wat zijn de voordelen voor ZK en de nadelen voor de verzekerde? 

Bovenliggend
  • Ik dacht specifiek aan 2 voordelen voor ZK, die tegelijkertijd nadelig zijn voor de verzekerden:

    - als er niet kan worden afgeschreven vervalt de betalingsregeling. Ik dacht dat het annuleren van de aanvullende verzekering daar ook bij hoorde ( als straf voor het niet nakomen van de betalingsregeling). Dat kàn een nadeel zijn voor de verzekerde. Ik dacht dat ZK het zelfs zo toepast dat alleen in geval veel kosten op de AV worden gedeclareerd, de AV stop wordt gezet. Dus ZK kiest in mijn ogen de voor hen voordelige optie.

    - de betalingsregeling is inclusief de AV's. Het kan juist gunstiger zijn als de AV's eerder worden stopgezet, en dus ook niet meer betaald hoeven te worden. Dit geldt in het geval er geen kosten op deze AV's geclaimd zullen worden.

Reageren
  • Ik dacht specifiek aan 2 voordelen voor ZK, die tegelijkertijd nadelig zijn voor de verzekerden:

    - als er niet kan worden afgeschreven vervalt de betalingsregeling. Ik dacht dat het annuleren van de aanvullende verzekering daar ook bij hoorde ( als straf voor het niet nakomen van de betalingsregeling). Dat kàn een nadeel zijn voor de verzekerde. Ik dacht dat ZK het zelfs zo toepast dat alleen in geval veel kosten op de AV worden gedeclareerd, de AV stop wordt gezet. Dus ZK kiest in mijn ogen de voor hen voordelige optie.

    - de betalingsregeling is inclusief de AV's. Het kan juist gunstiger zijn als de AV's eerder worden stopgezet, en dus ook niet meer betaald hoeven te worden. Dit geldt in het geval er geen kosten op deze AV's geclaimd zullen worden.

Onderliggend
Geen gegevens