Terugbetaling van het eigen risico nog niet ontvangen

Geachte heer,
 
Op 11 oktober 2019 heb ik een email van u ontvangen waarop ik ben geïnformeerd dat binnen 2 weken ( vanaf 11 oktober 2019) een bedrag van € 124,95 van Zilveren Kruis zou krijgen als rest van mijn eigen risico van jaar 2018 maar dat is nog niet gebeurd ondanks van afgelopen van meer dan 2 weken!
Graag ontvang ik uw reactie op mijn vraag en als er is gebleken dat er een toevallige fout is geweest, verzoek ik u vriendelijk dat bedrag van €124,95 snel mogelijk in mijn bankrekening (xxxx)  bij te schrijven.
 
In afwachting van uw bericht, verblijf ik.
 
Hoogachtend,
 
M.M.AlAumari
 
Persoonlijke gegevens verwijderd door de moderator