Eigen risico

Ik vind het eigen risuico te hoog. Dit komt, omdat er veel rekenfouten gemaakt worden en omdat de directeur van het Zilveren Kruis zichzelf met een bonus verrijkt en het restant van het eigen risico wegsluist naar een belastingparadijs en daar ben ik het niet mee eens. Eigenlijk is dit diefstal en daarom wordt dit niet geaccepteerd. Ik zit em af te vragen, of er een oplossing is voor dit probleem.

Bovenliggend Reageren Onderliggend
Geen gegevens