Nieuwe vergoeding 2021

Vandaag op prinsjesdag is bekend geworden welke extra behandelingen er in 2021 vergoed worden vanuit de basis verzekering. Op veel website zie ik het volgende staan :

Dagbehandeling in groepsverband

Vanaf 1 januari wordt dagbehandeling in groepsverband vergoed uit de basisverzekering voor de volgende groepen:

 • Ouderen met multiproblematiek.
 • Mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking.
 • Mensen met een verstandelijke beperking.
 • Mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en MS).

Dagbehandeling wordt nu nog betaald uit een subsidieregeling van de overheid.

Betekend dit dat de zorgverzekeraars de dagbesteding gaan vergoeden die nu vanuit de WMO betaalt word of word er iets anders verstaan onder dagbehandeling in groepsverband?

 • Dat is een goede vraag die je stelt Jesse! Hoe wij, en de andere verzekeraars, het gaan invullen is nog niet bekend. Half november wel. Zodra er meer over bekend is, neem ik hier opnieuw contact met je op. Goed idee?

  Groetjes, Laura

 • Offline

  Goedemiddag ,

  Het is inmiddels half november geweest en alle premies en polisvoorwaarde voor 2021 zijn bekend. Is er al iets bekend over de invulling van deze vergoeding.

 • Jesse, het gaat om polisvoorwaarde B.42.

  B.42 Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (gzsp)
  De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen. De zorgvraag is veelzijdig en kan liggen op het somatische, het psychische en/of op het gedragsmatige gebied. Het gaat hierbij onder andere om:
  oudere mensen met complexe aandoeningen (somatische en/of psychische);
  mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en multiple sclerose;
  mensen met niet‐aangeboren hersenletsel;
  mensen met een verstandelijke beperking.
  De zorg bestaat uit:
  generalistische geneeskundige zorg gericht op kwetsbare patiënten, zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De behandeling is dan gericht op het aanleren van vaardigheden of gedrag aan het systeem van de patiënt. Het gaat om vaardigheden en gedrag over hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de patiënt.
  zorg die niet meer op genezing is gericht, maar op het omgaan met de problemen en beperkingen die uit de aandoening voortvloeien.
  De zorg die u ontvangt, wordt bepaald door de zorgvraag en de professionele afweging die gelden voor de specifieke interventies die aangeboden worden. Deze zorg kan door de arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde worden verleend (monodisciplinaire zorg). De behandeling kan ook worden geleverd door een multidisciplinair team dat staat onder regie van de regiebehandelaar gzsp. In beide situaties wordt de behandeling vastgelegd in een behandelplan. Deze zorg kan individueel of groepsgewijs worden ingezet. De geleverde zorg moet voldoen aan de Uitgangspunten ‘Zorg in een groep’ Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) en Uitgangspunten ‘Individuele prestaties’ Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)’. Deze uitgangspunten zijn gezamenlijk opgesteld door diverse zorgaanbieders, beroepsorganisaties en Zorgverzekeraars Nederland. U vindt deze via www.zn.nl/publicaties.
  De inhoud en omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat huisartsen, klinisch psychologen en paramedici als zorg plegen te bieden.
  Voorwaarde voor het recht op geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen
  U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.
  Waar u (volgens dit artikel) geen recht op heeft
  1. U heeft geen recht op zorg als de behandeldoelen zijn behaald of als er geen behandeldoelen meer zijn.

 • Offline als antwoord op jesse:

  Hoi Jesse,
  De vergoeding van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen uitgewerkt voor 2021. Check de polisvoorwaarden via deze link:

  https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/downloads

  Ga naar pagina 60. Ik zie dat Feina deze informatie al heeft gekopieerd. De vergoedingspagina geeft aan wat overzichtelijker overzicht:

  https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/gzsp

  Klik op 'basisverzekering' voor de afspraken.

  Groetjes,
  Bart