Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Goedemiddag, 

Ik woon volgend jaar in Frankrijk maar werk daar niet en sta ingeschreven in NL. Ik ben zwanger en beval rond 3 april van een dochter. Nu moet ik in Frankrijk minimaal 4 tot 5 dagen in het ziekenhuis liggen na de bevalling en hebben ze geen kraamzorg. In Nl is dit natuurlijk anders dus het valt onder 'Niet spoedeisend hulp in het buitenland'.  Ik heb 2 keer met de klantenservice gebeld en 2x een ander antwoord gekregen. Het laatste antwoord is dat niet spoedeisende hulp in het buitenland 100% vergoed wordt bij de basisverzekering van jullie. Wordt mijn ziekenhuisopname dus 100% vergoedt? Ik moet volgens mij van te voren een formulier invullen als je niet spoedeisende hulp in het buitenland nodig hebt waar goedkeuring voor moet komen, maar wil, voordat ik me volgend jaar bij jullie verzeker, er wel zeker van zijn dat het helemaal vergoed wordt. Online staat bij Basis Module plus niet spoedeisende hulp in buitenland: 

Basisverzekering
 • 100% bij gecontracteerde zorgverleners
 • bij andere zorgverleners maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Wat houdt gemiddeld gecontracteerd tarief in? Want een ziekenhuis in Frankrijk is toch niet bij jullie gecontracteerd? Houdt dit dan in dat het maar voor max 75% vergoed wordt? Hopelijk kunt u me verder helpen.

Hoor graag van u.

 •  Ik reageer op jouw vragen over de 100% vergoeding.

  (Het laatste antwoord is dat niet spoedeisende hulp in het buitenland 100% vergoed wordt bij de basisverzekering van jullie. Wordt mijn ziekenhuisopname dus 100% vergoedt? Ik moet volgens mij van te voren een formulier invullen)

  100% vergoed is niet wat je denkt: het betekent dat het 100% van het Nederlandse tarief wordt betaald. Als je  een natura verzekering hebt, dan krijg je slechts 75% van het gecontracteerde tarief , want je gaat dan naar een ongecontracteerd ziekenhuis. Als je een restitutieverzekering hebt, krijg je 100% van het marktconforme tarief. Let op: dit verschil is groter dan het lijkt. Dat komt omdat een gecontracteerd tarief lager is dan een marktconform tarief.
  En volgens mij moet je de EHIC kaart gebruiken: dat is volgens mij de beste oplossing.
  En inderdaad : geen enkel ziekenhuis in Frankrijk heeft een contract, dus je krijgt zelfs maar 75% tenzij je een restitutieverzekering kiest. Ik weet het antwoord helaas ook niet 100% zeker, maar de zorgverzekeraar weet het vast en zeker wel allemaal.

  Eerste Conclusie: ik raad je aan een verzekeraar te kiezen die geen tegenstrijdige antwoorden geeft. Ook op het terrein van je verzekeringsrecht zou de zorgverzekeraar (ongevraagd) in een dergelijke casus moeten adviseren.

 • PS controleer goed of je nog wel in NL verzekerd MAG blijven. Er zijn wettelijke regels. Ik denk dat je jouw verzekering niet mag houden, als jij je echt daar vestigt. Kijk eens op https://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland.
 • Diverse andere zorgverzekeraars hebben in de polisvoorwaarden een artikel buitenland opgenomen. Allereerst dien je na te gaan (CAK) of je nog recht hebt op de NL zorgverzekering. Volgens de polisvoorwaarden van enkele andere zorgverzekeraars heb je , in geval je woont of verblijft in een ander EEG-land of verdagsland recht op: 

  OF zorg volgens de sociale zekerheidsregels van dat land
  (=EHIC),   nee, als je woont in een ander eegLand, kun je de EHIC niet gebruiken, maar wel een S1-formulier. ) 

  OF vergoeding alsof je in Nederland naar een niet-gecontracteerd-ziekenhuis zou gaan.

  OF een gecontracteerd ziekenhuis ( maar die zijn er niet in Frankrijk).

  Bestudeer de bijlage.

  Gezien de tekst op de website van de Europese unie heeft u mogelijk een speciale machtiging nodig, is het voorspelbaar dat zorgverzekeraars, hoewel het de basisverzekering betreft, daar anders mee om gaan. Kies de zorgverzekeraar, die bereid is om schriftelijk te verklaren dat je een S1 formulier krijgt, ook als het gaat om een bestaande zwangerschap.
  PS de zorg volgens de Europese Unie, incl. de eigen bijdragen die per land betaald moeten worden, is op te zoeken op een EEG website over sociale zekerheid en gezondheidszorg.https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl

  Let op, eventueel zou ipv een S1formulier een S2formulier nodig zijn.(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=857&intPageId=1304& )

  Ik ben zwanger. Wordt door de Europese ziekteverzekeringskaart medische behandeling tijdens een verblijf in een andere lidstaat gedekt?

  Ja, elke medische behandeling die samenhangt met uw zwangerschap, inclusief de bevalling, wordt door de Europese ziekteverzekeringskaart gedekt terwijl u tijdelijk in een ander land verblijft. Als u echter in een ander land wilt bevallen, moet u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar omdat u mogelijk een speciale machtiging nodig hebt (formulier S2).

 • PS omdat in Nederland verschil wordt gemaakt verschil wordt gemaakt tussen verloskundige zorg met en zonder medische indicatie, is het gewone tarief gebaseerd op zonder medische indicatie en met een verloskundige. Het totale tarief, voor de begeleiding van de zwangerschap, de verlossing  en de begeleiding erna kost ca. €1200-€1400.

  Er is een ander topic: forum.zilverenkruis.nl/.../22378 . Achteraan staan de tarieven. Die zijn te laag voor 5 dagen ziekenhuiszorg. Als je tijdens je zwangerschap een zogenaamde medische indicatie zou krijgen, dit betekent dat je onder begeleiding van een verloskundig gynaecoloog in het ziekenhuis moet bevallen, dan  wordt de NL prijs een stuk hoger. Maar ik denk dat die medische indicatie moeilijk in Frankrijk te krijgen is, omdat men niet weet wat dit inhoudt, dus kan men ook geen verklaring hierover afgeven. 

  attachments.zip
 • Goedemorgen Kiek, allereerst van harte met jouw zwangerschap! 

  Ik kan me voorstellen dat 2 verschillende antwoorden verwarrend voor je zijn. Ik zie dat je ook al op weg heeft geholpen. Dank Feina!

  Bevallen in het buitenland valt inderdaad onder niet-spoedeisende zorg in het buitenland. Omdat in Frankrijk geen gecontracteerde zorgaanbieders zijn, zal de vergoeding maximaal 75% van het Nederlandse tarief zijn met de Basis Zeker en Basis Budget. Je klikt hier voor de tarieven voor Verloskunde bij niet gecontracteerde zorgverleners. Heb je een Basis Exclusief afgesloten? Dan krijg je 100% van het Nederlandse tarief voor zorg in Frankrijk vergoed. Krijg je zorg in Frankrijk dat in Nederland onder het eigen risico valt? Dan betaal je ook over de zorg in Frankrijk het eigen risico. Je vindt hier meer informatie over wanneer je eigen risico betaald. Om zeker te zijn van de kosten die vergoed worden, vraag je de aanstaande bevalling bij ons aan via het aanvraagformulier. Je krijgt binnen 10 werkdagen van ons antwoord op het aanvraagformulier. Ik wil je daarbij ook aangeven dat als jouw huidige zorgverzekering al is opgezegd per 01.01.2019 dan heb je tot en met 31.01.19 de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. 

  Tot slot geeft Feina je een goede tip: check of jouw verzekeringsrecht in Nederland nog van toepassing is. Mocht jouw verzekeringsrecht vervallen, dan moet je een zorgverzekering afsluiten in Frankrijk.

  Ik hoop dat je zo voldoende informatie hebt. Ik wens je verder een voorspoedige zwangerschap!


  Groetjes,

  Jill

 • Ik begrijp dat het invullen van het aanvraagformulier leidt tot een S2-formulier? 

  Waarom geeft ZK geen S1-formulier? 

  En hoe kan  de kosten van een niet-medische ziekenhuisbevalling met 5 ligdagen in Frankrijk bekostigen als slechts 75% van het Nederlandse tarief vergoed wordt? Krijgt ze via het aanvraagformulier dan een hogere vergoeding, voor een ziekenhuisbevalling? 

  Dan is er nog een probleem: als de baby medische zorg nodig heeft, dan wordt dit niet vergoed door de NL zorgverzekering, omdat de baby dan nog niet in de GBA staat ingeschreven. Dit kan ook niet met terugwerkende kracht. 

  , kun je reageren? Is het zo duidelijk ? ( dat verwacht ik niet want het is nog heel erg onduidelijk).

  PS in ieder geval dus voor 2019 een restitutieverzekering afsluiten in NL!

 • als antwoord op feina:

  Na het ontvangen van het aanvraagformulier wordt er gekeken of de geplande behandeling verzekerde(vergoede) zorg is. Zo ja, dan wordt er binnen 7 dagen een S2 formulier gestuurd naar Kiek (via Mijn Zilveren Kruis of per post). 

  Een S1 (E106) formulier is nodig om in het woonland (in dit geval Frankrijk) aan te tonen dat er in Nederland premie wordt betaald. Het is dus de vraag of dit nog het geval is bij Kiek. Blijft de verzekering in Nederland doorlopen, dan kan via onze website het S1 formulier aanvragen.

  Door het aanvragen van de bevalling in Frankrijk, kunnen wij een kostenplaatje meegeven aan m.b.t de kosten die wij vergoeden. Deze tarieven staan vast, deze plaatste ik in mijn eerdere reactie. Helaas hebben we geen inzicht in de tarieven die zij rekenen voor een bevalling in Frankrijk. Wij kunnen enkel aangeven wat wij betalen vanuit de Nederlandse basisverzekering. Ik snap dat dit niet ideaal is, ik hoop dat Kiek gauw uitsluitsel heeft in welk land haar verzekeringsplicht ligt. 

  Groetjes,

  Jill 

 • ,

  Als een S1formulier niet meer kan worden gebruikt , dan geldt dit ook voor een S2formulier. Ik ga er toch vanuit dat ze de zorgverzekering nog behoudt, aangezien ze schrijft dat ze ingeschreven blijft staan. Bij de aanvraag voor een S1formulier is er geen mogelijkheid om geen inkomen  in te vullen. Maar dat is toch ook mogelijk? 

  Waarom is er geen inzicht in tarieven van naburige EEG landen bij een grote zorgverzekeraar? 

  , door middel van jouw inschrijving bij de GBA in NL, kan de zorgverzekeraar niet ontdekken dat je eigenlijk in Frankrijk woont. Het CAK heeft regels over wonen en werken en zorgverzekering in een ander land. Dus het is mogelijk dat het CAK toch ontdekt dat je niet meer in NL woont: de inschrijving bij de GBA is niet leidend ( maar wel in de praktijk richting zorgverzekeraar). Zie ook bijlage.

  PS je moet bij de SVB informatie vragen over het verzekeringsrecht in NL.

 •  het S1 formulier (en alle andere zorgformulieren) zijn geldig zolang diegene verzekeringsplichtig is en een zorgverzekering moet hebben in Nederland. Zolang  is ingeschreven in Nederland en mogelijk ook in Frankrijk, kan dit vragen oproepen. Als iemand in Nederland is ingeschreven dan is hij op basis van de inschrijving bij het BRP verzekeringsplichtig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan uitsluitsel geven over verzekeringsplicht van .

  Laten we voor nu afwachten of  nog vragen heeft. 

  Groetjes,

  Jill 

 • Offline

  Dank voor alle antwoorden. Ik ben ingeschreven in NL en woon maar tijdelijk in Frankrijk maar werk er niet. Dus voor alles geldt de Nl'se zorgverzekering. Het hele issue is het feit dat ze me 5 dagen in het ziekenhuis willen houden (dit is normaal in Frankrijk). Aangezien dit natuurlijk geen medische indicatie heeft en ik dit ook niet krijg in Frankrijk wil ik dat een Nl'se zorgverzekering deze dagen vergoed. Nu staat er telkens alleen 'naar Nl'se maatstaven' wordt vergoedt maar dat is het hele probleem, het zijn geen Nl'se maatstaven. Dus houdt dat in dat het dan zeker weten niet vergoed wordt?