PGB problemen

Ls.

Op 21 juni jl. heb ik i.v.m. de afloop van de toekenningstermijn van mijn PGB, een heraanvraag ingediend. Op 29 juli jl. ontving ik bericht met de mededeling dat de heraanvraag is afgewezen omdat het zorgplan op een aantal punten onvolledig is, althans zo begrijp ik het. Ik heb de afwijzingsbeschikking voorgelegd aan de verpleegkundige die het zorgplan heeft opgesteld. Naar aanleiding van de brief van 29 juli jl. had zij evenwel een aantal vragen. Nu probeert zij degene die de heraanvraag heeft beoordeeld sinds 30 juli 2019 tevergeefs te bereiken. Op 7 augustus heeft de verpleegkundige een terugbelverzoek achtergelaten. Inmiddels is het 12 augustus en zijn we er nog steeds niet in geslaagd contact te krijgen met de betreffende medewerkster. Ik begrijp volkomen dat het gigantisch druk is en er ontzettend veel aanvragen binnenkomen, maar ik vind deze gang van zaken ronduit belachelijk. De huidige toekenningsperiode verloopt op 22 augustus al en ik heb werkelijk geen idee hoe ik de zorg moet regelen zonder PGB. Juist omdat ik de zorg op onplanbare momenten nodig heb, is het cruciaal dat ik dit zelf regel.