Restitutieverzekering : vergoeding ongecontracteerde zorg in het buitenland marktconform

Op de website staat dat bij een exclusief-polis ( d.i. de restitutiepolis), bij niet gecontracteerde zorg tot 100% van het marktconforme NL tarief vergoed wordt. ( www.zilverenkruis.nl/.../medische-zorg.aspx. Zie de bijlage voor de schermprint op 14 oktober 2019. 

In de polisvoorwaarden staat volgens mij iets anders: hier staat dat de 100% marktconforme restitutievergoeding niet geldt voor ongecontracteerde zorg in het buitenland. Zie artikel 4.3.4. van de polisvoorwaarden, in het onderdeel algemene voorwaarden basisverzekeringen. Ook hiervan heb ik een schermprint bijgevoegd. 

Volgens mij is òfwel de website juist òfwel de polisvoorwaarden zijn juist. 

Graag uitleg door een deskundige op het gebied van polisvoorwaarden èn van vergoedingen buitenland. 

attachments.zip
Bovenliggend
 •  , de einddatum was niet 12 november maar 1 december. In de polisvoorwaarden staat dat er 30 dagen tijd is om op te zeggen na een poliswijziging. 
  Ik vind dat deze fout niet kan blijven staan. Een digitaal erratum kan worden toegevoegd op de website: zowel een apart downloadable document als een document gehecht aan de polisvoorwaarden. Als jullie eerder waren geweest had je daarmee kunnen volstaan. Nu zijn ook de 30 dagen verstreken. Dus ben je gedwongen om dit aan alle restitutiepolishouders bekend te maken.
  Dit is een ernstige fout. Deze fout is in jullie voordeel. 

 • Offline als antwoord op feina:

  Je reactie en wensen heb ik voorgelegd aan mijn collega's, Feina. Zeker met betrekking tot wel of geen addendum. Er is gekozen om geen addendum te doen. Omdat we het niet zo uitvoeren (zoals gezegd is het bij de restitutiepolis een loze zin) en daarmee is het niet in ons voordeel.  

  We voeren het dus uit in de voordeel van de klant. Om dat te doen is geen addendum nodig. 

  Ik begrijp dat dit een ander antwoord is dan dat je zou willen of had verwacht, kijkende naar je laatste reactie. Hopelijk geeft het wel de nodige extra toelichting en begrip vanuit onze kant. Zoals eerder aangegeven, de taak om de zin te verwijderen wordt dus op de lijst gezet voor de 2021 voorwaarden. 

Reageren
 • Offline als antwoord op feina:

  Je reactie en wensen heb ik voorgelegd aan mijn collega's, Feina. Zeker met betrekking tot wel of geen addendum. Er is gekozen om geen addendum te doen. Omdat we het niet zo uitvoeren (zoals gezegd is het bij de restitutiepolis een loze zin) en daarmee is het niet in ons voordeel.  

  We voeren het dus uit in de voordeel van de klant. Om dat te doen is geen addendum nodig. 

  Ik begrijp dat dit een ander antwoord is dan dat je zou willen of had verwacht, kijkende naar je laatste reactie. Hopelijk geeft het wel de nodige extra toelichting en begrip vanuit onze kant. Zoals eerder aangegeven, de taak om de zin te verwijderen wordt dus op de lijst gezet voor de 2021 voorwaarden. 

Onderliggend
Geen gegevens