Restitutieverzekering : vergoeding ongecontracteerde zorg in het buitenland marktconform

Op de website staat dat bij een exclusief-polis ( d.i. de restitutiepolis), bij niet gecontracteerde zorg tot 100% van het marktconforme NL tarief vergoed wordt. ( www.zilverenkruis.nl/.../medische-zorg.aspx. Zie de bijlage voor de schermprint op 14 oktober 2019. 

In de polisvoorwaarden staat volgens mij iets anders: hier staat dat de 100% marktconforme restitutievergoeding niet geldt voor ongecontracteerde zorg in het buitenland. Zie artikel 4.3.4. van de polisvoorwaarden, in het onderdeel algemene voorwaarden basisverzekeringen. Ook hiervan heb ik een schermprint bijgevoegd. 

Volgens mij is òfwel de website juist òfwel de polisvoorwaarden zijn juist. 

Graag uitleg door een deskundige op het gebied van polisvoorwaarden èn van vergoedingen buitenland. 

attachments.zip
Bovenliggend
 • Beste  , 

  Het zou niet in het voordeel van ZK zijn. ( Omdat we het niet zo uitvoeren (zoals gezegd is het bij de restitutiepolis een loze zin) en daarmee is het niet in ons voordeel. ) 

  Dit kàn niet waar zijn, dat een verzekeraar dit zo probeert uit te leggen. Immers minder rechten in de polisvoorwaarden betekent automatisch dat minder verzekerden hierop een beroep doen. Dus is het in jullie voordeel. Dus mogen jullie het niet laten staan. ZK heeft hier al het hele jaar 2019 voordeel van gehad, maar nu moet het echt verbeterd worden. ( dwz de loze zin moet verwijderd worden en de reden hiervoor moet in het wijzigingenoverzicht vermeld worden). 

  Restitutie-verzekerden hebben dus wèl recht op 100 % marktconform Nederlands tarief ( dit hoeft niet de hele rekening te zijn) bij ongecontracteerde zorg in het buitenland. Ook als deze zorg niet spoedeisend is. 

Reageren
 • Beste  , 

  Het zou niet in het voordeel van ZK zijn. ( Omdat we het niet zo uitvoeren (zoals gezegd is het bij de restitutiepolis een loze zin) en daarmee is het niet in ons voordeel. ) 

  Dit kàn niet waar zijn, dat een verzekeraar dit zo probeert uit te leggen. Immers minder rechten in de polisvoorwaarden betekent automatisch dat minder verzekerden hierop een beroep doen. Dus is het in jullie voordeel. Dus mogen jullie het niet laten staan. ZK heeft hier al het hele jaar 2019 voordeel van gehad, maar nu moet het echt verbeterd worden. ( dwz de loze zin moet verwijderd worden en de reden hiervoor moet in het wijzigingenoverzicht vermeld worden). 

  Restitutie-verzekerden hebben dus wèl recht op 100 % marktconform Nederlands tarief ( dit hoeft niet de hele rekening te zijn) bij ongecontracteerde zorg in het buitenland. Ook als deze zorg niet spoedeisend is. 

Onderliggend
Geen gegevens