Wel of niet gecontracteerde zorginstelling.

Tot mijn verbazing moest ik er gisteren achterkomen dat de NoordWest-ziekenhuis groep in o.a. Alkmaar niet is gecontracteerd bij een basisbudgetpolis. De reden hiervan is mij niet duidelijk maar ik vind het heel vervelend dat ik nu moet uitwijken naar een ziekenhuis dat minimaal 1 uur rijden van mij af ligt, terwijl ik normaliter binnen 10 fietsminuten bij mijn huidige ziekenhuis kan zijn. Ik ben van mening dat de verzekeraar haar verzekerden op een zo goed mogelijke wijze dient te bedienen. Ik kan me niet voorstellen dat (in mijn geval) een KNO-arts in Alkmaar duurder is dan een KNO-arts in een ander ziekenhuis (wettelijk vastgestelde tarieven) waardoor ik nu met extra problemen word opgezadeld (tijd, geld en onbekendheid met de instelling). Ik overweeg nu om niet te gaan ?.

Ik vraag de verzekeraar om er in elk geval voor te zorgen dat de al dan niet gecontracteerde partijen uiterlijk in december dit jaar bekend worden gemaakt zodat ik tijdig kan overstappen naar een verzekeraar die wel een contract met de NWZ-groep heeft afgesloten.

 • Offline

  Beste Marcel, 

  Om te beginnen: ik ben niet van ZK. Ik ben benieuwd of jij in december 2018 het contract van dit ziekenhuis voor de basisbudget wel hebt gecontroleerd? Was er toen een contract, op basis waarvan jij hebt besloten om ook in 2019 de Budgetverzekering af te sluiten? 

  Persoonlijk ben ik van mening dat de Budgetverzekering teveel risico's geeft. Immers elk jaar bestaat de kans dat een ziekenhuis niet meer gecontracteerd wordt. Dus je moet elk jaar actief controleren. Er zijn meer risico's: als je ivm spoedzorg bij toeval in een niet-gecontracteerd ziekenhuis komt, moet je oppassen dat je geen zorg krijgt die niet uitdrukkelijk spoedzorg is. De soorten zorg zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Bijvoorbeeld: je krijgt een ongeluk met schade aan je been. Je komt terecht op de SEH van een niet gecontracteerd ziekenhuis, waar je met spoed geopereerd wordt. Stel dat de wond niet goed heelt. Dan kan het zijn dat je daarvoor naar een ander, Budget-gecontracteerd, ziekenhuis moet. Dat is onhandig en patient-onvriendelijk.

  PS er zijn andere zorgverzekeraars, die minder risicovolle Budgetverzekeringen aanbieden. Namelijk met dezelfde ziekenhuis-contracten als die van de gewone basisverzekering.

 • Offline

  Dag Marcel,

  Het moet inderdaad teleurstellend zijn geweest om te merken dat het NoordWest-ziekenhuis in Alkmaar geen contract heeft voor Basis Budget.

  Bij een selectiefpolis (zoals de Basis Budget) hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen gecontracteerd. Door scherpe prijsafspraken te maken, kunnen we de selectiefpolis tegen een lagere premie aanbieden dan de combinatiepolis (Basis Zeker). 

  Nadeel daarvan is dat je als verzekerde bij een beperkt aantal ziekenhuizen een volledige vergoeding (min het eigen risico) krijgt voor planbare zorg.

  Bij het afsluiten van een selectiefpolis wijzen we je op de site en bij de klantenservice op deze beperking.

  Ik begrijp dat deze beperkingen jou evengoed tot nu toe helaas niet duidelijk waren.

  Door de onderhandelingen met de ziekenhuizen zijn de contracten vaak pas laat bekend. Meestal is dat in december. Je kunt dit terugvinden in de Zorgzoeker. Na half november vind je hier ook de contractmelder. Hiermee krijg je een bericht als een ziekenhuis een contract met ons heeft afgesloten voor 2020.

  Feina noemde al een aantal uitzonderingen wanneer je wel terecht kunt met een selectiefpolis bij een niet gecontracteerd ziekenhuis. Voor de volledigheid vind je deze uitzonderingen hier onder het kopje 'Sommige behandelingen worden in elk ziekenhuis 100% vergoed'. 

  Een kleine toevoeging op wat Feina zei over spoedzorg vind je ook via die link.

  Ik kan je teleurstelling niet wegnemen. Geeft mijn antwoord zo toch wat toelichting?

  Groeten,

  Bas