Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Ik zou het waarderen als ZK zoiets belangrijks als een patientenstop op de website zet. Ik kan het ( nog) nergens vinden. Zie www.tweedekamer.nl/.../detail

In het onderdeel Nieuws, dat gemakkelijk bereikbaar zou moeten zijn vanaf de Homepagina, zou ik dit graag kunnen lezen. Het feit is interessant voor alle verzekerden. Ook krijgen de verzekerden natuurlijk graag een verklaring èn oplossing. 

Ik hoop dat ZK beseft dat de gezondheid van veel verzekerden hiermee op het spel wordt gezet, ondanks de verzekering dat spoedgevallen wel geholpen worden. Immers , een gewoon geval wordt niet geholpen, maar blijkt in februari 2020 toch spoed te zijn geweest? Voor de bepaling daarvan was namelijk een specialist nodig geweest. 

Daarom zouden losse consulten voor nieuwe gevallen wel doorgezet moeten worden, zodat met meer zekerheid bepaald kan worden of er medische spoed is. Vooral in geval het gaat om een onduidelijke ziekte, dwz een ziekte of klacht die niet verklaard kan worden. 

Bovenliggend
 • Offline

  Dag Feina,
  Dank voor je reacties! Om op je vervolgvragen te antwoorden quote ik gedeeltes van je berichten en ga ik er verder op in. Ik begin met:

  In dit topic heb ik juist aangegeven dat de beoordeling door een huisarts niet voldoende is. Uiteraard is er spoed bij een hartstilstand, een gebroken been of iets dergelijks. Maar er zijn ook veel ziektes, die wel ernstig zijn, maar die niet kunnen worden gediagnosticeerd door de huisarts. We beschikken over specialisten, die beter zijn in hun vak en een betere beoordeling kunnen maken. Een patient met klachten kàn dus een ziekte hebben die direct behandeld zou moeten worden. ( denk aan kanker, beginnende longziekte). Ik bedoel dus patienten met klachten, maar nog zonder diagnose. Als een huisarts hiervoor verwijst , dan behoort de patient direct gezien te worden door een specialist. Het is onverantwoord om deze patienten te laten wachten.

  Bij een nieuwe zorgvraag is het meestal de huisarts die de eerste indicering doet. De medisch specialist waar een patiënt naar toe wordt verwezen stelt vervolgens de diagnose.

  Het is niet perse het geval dat een patiënt voor een nieuwe zorgvraag langer moet wachten door een patiëntenstop. De patiëntenstop is het gevolg van het bereiken van een omzetplafond. Dit betekent niet dat een patiënt van het ZGT direct geholpen had kunnen worden als er géén sprake zou zijn van een patiëntenstop. Er zijn meerdere factoren die bepalen wanneer de 1e afspraak gepland wordt in een ziekenhuis (geplande afspraken, beschikbaarheid artsen/ruimtes, budget overwegingen etc.).

  Daarnaast is het niet zo dat een patiënt voor een nieuwe zorgvraag nu perse langer hoeft te wachten. Dit hangt af van de mogelijkheden van de zorgbemiddeling binnen de regio en de zorgvraag. Op dit moment zijn er genoeg mogelijkheden en oplossingen binnen de regio om aan onze zorgplicht te voldoen.

  Volgens mij is dit onjuist. Immers de wachttijden in alle ziekenhuizen bedragen veelal ettelijke weken (4-12 weken is van de dag normaal). Als patienten wegens een stop in het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moeten, zullen de wachttijden voor het andere ziekenhuis verdubbelen. Dus 4-12 weken wordt 8-24 weken. Het probleem is dat veel patienten zullen wachten en sowieso geen zorgbemiddeling zullen aanvragen.Ik vind dit ernstig en ik vind dat onafhankelijk advies moet worden gevraagd. Liefst aan een partij die volledig onafhankelijk is. In Nederland hebben alle partijen belangen. Het zou interessant zijn om de reactie van een team van Belgische of Duitse universitair specialisten te vragen. Ik verwacht dat iedereen deze NL situatie zal veroordelen.

  In dit onderdeel doe je een aantal aannames.

  1. Je stelt dat door de patiëntenstop en zorgbemiddeling patiënten voor een nieuwe zorgvraag (daar hebben wij het over) langer moeten wachten voordat ze geholpen kunnen worden. Hier ging ik eerder in mijn bericht op in. Dit is niet per definitie waar.

  Ook is het doel van zorgbemiddeling om ervoor te zorgen dat een patiënt sneller dan gepland geholpen kan worden in een andere zorginstelling (ziekenhuis in dit geval). Ook hier kan je de patiëntenstop wegdenken, en dan zou je eventueel uitkomen op een soortgelijke wachttijd, afhankelijk van de situatie en de zorgvraag. Het punt is dat zorgbermiddeling een manier is om een patiënt binnen de snelste tijd op de juiste plek te krijgen.

  2. Je stelt dat er patiënten zullen zijn die ondanks hun zorgvragen geen gebruik gaan maken van zorgbemiddeling. Dat is een aanname die, wederom, ook waar kan zijn in de situatie van een wachttijd in het ziekenhuis van hun voorkeur. Of deze aanname klopt kan ik je niet aangeven. Ik zeg niet dat je ongelijk hebt. Misschien kan je dit verder onderbouwen?

  Ik vind trouwens dat de discussie zich niet alleen mag toespitsen op dit ene discussiepunt. Zilveren Kruis zegt in feite dat er niets aan de hand is , als spoedgevallen, zwangeren en kinderen maar wèl worden geholpen. 

  Vergeten wordt dat er heel veel niet-spoed gevallen zijn , die wel een grote impact op het dagelijks leven hebben: die hinder , pijn en onzekerheid veroorzaken. Denk maar aan een heftige huidziekte, aan hoofdpijn. Is dit spoed of niet? Ik vind dat een patient met een plotselinge ernstige, vervelende huidziekte wel direct toegang moet hebben tot de specialist. Hetzelfde geldt voor een patient met ernstige hoofdpijn. En zo zijn er eindeloos veel situaties waarin een patient wèl snel door een specialist gezien moet worden.

  Alleen uitstel van knie en heupvervanging , en staaroperaties zie ik als acceptabel. ( op voorwaarde dat deze patienten nog een normaal leven kunnen leiden). Ik heb gezien dat VGZ dit zo heeft afgesproken met het Zuijderland  ziekenhuis. Zilveren Kruis zou er goed aan doen, dit model ook voor het ZGT te gebruiken.

  Hier leg je woorden in onze mond Feina. Wij zeggen niet dat er niets aan de hand is. Een patiëntenstop is enorm vervelend en zorgt zeker voor ongerustheid. Daarnaast is de kans groot dat sommige patiënten te maken krijgen met langere reistijd. Ook wuift niemand de voorbeelden van de zorgvragen die jij aangeeft weg. Wat een belangrijk punt is, is dat mensen met zorgvragen die nu niet in het ZGT terecht kunnen niet zonder mogelijkheden zitten en/of niet geholpen worden. Wij hebben een zorgplicht om die mensen te helpen. Dat gebeurt via zorgbemiddeling. Die mogelijkheden kunnen wel anders zijn dan gewenst. 

  Bart

Reageren
 • Offline

  Dag Feina,
  Dank voor je reacties! Om op je vervolgvragen te antwoorden quote ik gedeeltes van je berichten en ga ik er verder op in. Ik begin met:

  In dit topic heb ik juist aangegeven dat de beoordeling door een huisarts niet voldoende is. Uiteraard is er spoed bij een hartstilstand, een gebroken been of iets dergelijks. Maar er zijn ook veel ziektes, die wel ernstig zijn, maar die niet kunnen worden gediagnosticeerd door de huisarts. We beschikken over specialisten, die beter zijn in hun vak en een betere beoordeling kunnen maken. Een patient met klachten kàn dus een ziekte hebben die direct behandeld zou moeten worden. ( denk aan kanker, beginnende longziekte). Ik bedoel dus patienten met klachten, maar nog zonder diagnose. Als een huisarts hiervoor verwijst , dan behoort de patient direct gezien te worden door een specialist. Het is onverantwoord om deze patienten te laten wachten.

  Bij een nieuwe zorgvraag is het meestal de huisarts die de eerste indicering doet. De medisch specialist waar een patiënt naar toe wordt verwezen stelt vervolgens de diagnose.

  Het is niet perse het geval dat een patiënt voor een nieuwe zorgvraag langer moet wachten door een patiëntenstop. De patiëntenstop is het gevolg van het bereiken van een omzetplafond. Dit betekent niet dat een patiënt van het ZGT direct geholpen had kunnen worden als er géén sprake zou zijn van een patiëntenstop. Er zijn meerdere factoren die bepalen wanneer de 1e afspraak gepland wordt in een ziekenhuis (geplande afspraken, beschikbaarheid artsen/ruimtes, budget overwegingen etc.).

  Daarnaast is het niet zo dat een patiënt voor een nieuwe zorgvraag nu perse langer hoeft te wachten. Dit hangt af van de mogelijkheden van de zorgbemiddeling binnen de regio en de zorgvraag. Op dit moment zijn er genoeg mogelijkheden en oplossingen binnen de regio om aan onze zorgplicht te voldoen.

  Volgens mij is dit onjuist. Immers de wachttijden in alle ziekenhuizen bedragen veelal ettelijke weken (4-12 weken is van de dag normaal). Als patienten wegens een stop in het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moeten, zullen de wachttijden voor het andere ziekenhuis verdubbelen. Dus 4-12 weken wordt 8-24 weken. Het probleem is dat veel patienten zullen wachten en sowieso geen zorgbemiddeling zullen aanvragen.Ik vind dit ernstig en ik vind dat onafhankelijk advies moet worden gevraagd. Liefst aan een partij die volledig onafhankelijk is. In Nederland hebben alle partijen belangen. Het zou interessant zijn om de reactie van een team van Belgische of Duitse universitair specialisten te vragen. Ik verwacht dat iedereen deze NL situatie zal veroordelen.

  In dit onderdeel doe je een aantal aannames.

  1. Je stelt dat door de patiëntenstop en zorgbemiddeling patiënten voor een nieuwe zorgvraag (daar hebben wij het over) langer moeten wachten voordat ze geholpen kunnen worden. Hier ging ik eerder in mijn bericht op in. Dit is niet per definitie waar.

  Ook is het doel van zorgbemiddeling om ervoor te zorgen dat een patiënt sneller dan gepland geholpen kan worden in een andere zorginstelling (ziekenhuis in dit geval). Ook hier kan je de patiëntenstop wegdenken, en dan zou je eventueel uitkomen op een soortgelijke wachttijd, afhankelijk van de situatie en de zorgvraag. Het punt is dat zorgbermiddeling een manier is om een patiënt binnen de snelste tijd op de juiste plek te krijgen.

  2. Je stelt dat er patiënten zullen zijn die ondanks hun zorgvragen geen gebruik gaan maken van zorgbemiddeling. Dat is een aanname die, wederom, ook waar kan zijn in de situatie van een wachttijd in het ziekenhuis van hun voorkeur. Of deze aanname klopt kan ik je niet aangeven. Ik zeg niet dat je ongelijk hebt. Misschien kan je dit verder onderbouwen?

  Ik vind trouwens dat de discussie zich niet alleen mag toespitsen op dit ene discussiepunt. Zilveren Kruis zegt in feite dat er niets aan de hand is , als spoedgevallen, zwangeren en kinderen maar wèl worden geholpen. 

  Vergeten wordt dat er heel veel niet-spoed gevallen zijn , die wel een grote impact op het dagelijks leven hebben: die hinder , pijn en onzekerheid veroorzaken. Denk maar aan een heftige huidziekte, aan hoofdpijn. Is dit spoed of niet? Ik vind dat een patient met een plotselinge ernstige, vervelende huidziekte wel direct toegang moet hebben tot de specialist. Hetzelfde geldt voor een patient met ernstige hoofdpijn. En zo zijn er eindeloos veel situaties waarin een patient wèl snel door een specialist gezien moet worden.

  Alleen uitstel van knie en heupvervanging , en staaroperaties zie ik als acceptabel. ( op voorwaarde dat deze patienten nog een normaal leven kunnen leiden). Ik heb gezien dat VGZ dit zo heeft afgesproken met het Zuijderland  ziekenhuis. Zilveren Kruis zou er goed aan doen, dit model ook voor het ZGT te gebruiken.

  Hier leg je woorden in onze mond Feina. Wij zeggen niet dat er niets aan de hand is. Een patiëntenstop is enorm vervelend en zorgt zeker voor ongerustheid. Daarnaast is de kans groot dat sommige patiënten te maken krijgen met langere reistijd. Ook wuift niemand de voorbeelden van de zorgvragen die jij aangeeft weg. Wat een belangrijk punt is, is dat mensen met zorgvragen die nu niet in het ZGT terecht kunnen niet zonder mogelijkheden zitten en/of niet geholpen worden. Wij hebben een zorgplicht om die mensen te helpen. Dat gebeurt via zorgbemiddeling. Die mogelijkheden kunnen wel anders zijn dan gewenst. 

  Bart

Onderliggend
Geen gegevens