Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Ik zou het waarderen als ZK zoiets belangrijks als een patientenstop op de website zet. Ik kan het ( nog) nergens vinden. Zie www.tweedekamer.nl/.../detail

In het onderdeel Nieuws, dat gemakkelijk bereikbaar zou moeten zijn vanaf de Homepagina, zou ik dit graag kunnen lezen. Het feit is interessant voor alle verzekerden. Ook krijgen de verzekerden natuurlijk graag een verklaring èn oplossing. 

Ik hoop dat ZK beseft dat de gezondheid van veel verzekerden hiermee op het spel wordt gezet, ondanks de verzekering dat spoedgevallen wel geholpen worden. Immers , een gewoon geval wordt niet geholpen, maar blijkt in februari 2020 toch spoed te zijn geweest? Voor de bepaling daarvan was namelijk een specialist nodig geweest. 

Daarom zouden losse consulten voor nieuwe gevallen wel doorgezet moeten worden, zodat met meer zekerheid bepaald kan worden of er medische spoed is. Vooral in geval het gaat om een onduidelijke ziekte, dwz een ziekte of klacht die niet verklaard kan worden. 

Bovenliggend
 •  , jij ziet zorgbemiddeling als een soort zekere oplossing. Wil je dan ontkennen dat de wachttijd in het naastgelegen ziekenhuis zal verdubbelen als alle patienten zich melden bij dat andere ziekenhuis? En weet je eigenlijk wel waaruit zorgbemiddeling bestaat? Volgens mij is dat enkel het bekijken van alle toegangstijden en dan het doorgeven van de naam van de ziekenhuizen ( of soms regionale buitenpoliklinieken) met de laagste toegangstijd. Maar dat kan een patient tegenwoordig zelf ook. Het gaat er om dat de vraag geregistreerd wordt en dat de afspraak voor de patient ook daadwerkelijk gemaakt wordt. 

  En ben je je bewust van de reistijden in het oosten van het land? Als ZGT niet toegankelijk is, dan kom je eerst uit bij Medisch Spectrum Twente. Hier zullen de wachttijden dientengevolge verdubbelen. Daarna op Deventer? Wat is de reistijd van Almelo naar Deventer? Ik heb het opgezocht: de reistijd per auto van Almelo naar Deventer is 35 minuten. Van ziekenhuis Almelo naar ziekenhuis Zwolle kost 48 minuten. En de reistijd per openbaar vervoer is ca. 90 minuten. Maar deze ziekenhuizen zijn al overbelast. Het Deventer ziekenhuis hanteert zelfs een postcode stop. 

  Bij deze doe ik een oproep aan alle patienten met een nieuwe zorgvraag van het ZGT: probeer een afspraak te maken in een ander ziekenhuis. Zorg dat je direct antwoord krijgt. Als dit niet lukt binnen de Treeknorm, meld je dan bij het ZK en stuur een afschrift van je aanvraag om zorgbemiddeling naar de Nederlandse Zorg Autoriteit. Want het kàn niet: deze patienten kunnen niet allemaal bemiddeld worden binnen de Treeknorm. 

  Met andere woorden: de zorgbemiddeling is een wassen neus, die er op papier voor zorgt dat de zorgverzekeraar aan zijn plichten voldoet. Maar dit kan in werkelijkheid nooit gerealiseerd worden en dat moet dan maar eens duidelijk worden. 

Reageren
 •  , jij ziet zorgbemiddeling als een soort zekere oplossing. Wil je dan ontkennen dat de wachttijd in het naastgelegen ziekenhuis zal verdubbelen als alle patienten zich melden bij dat andere ziekenhuis? En weet je eigenlijk wel waaruit zorgbemiddeling bestaat? Volgens mij is dat enkel het bekijken van alle toegangstijden en dan het doorgeven van de naam van de ziekenhuizen ( of soms regionale buitenpoliklinieken) met de laagste toegangstijd. Maar dat kan een patient tegenwoordig zelf ook. Het gaat er om dat de vraag geregistreerd wordt en dat de afspraak voor de patient ook daadwerkelijk gemaakt wordt. 

  En ben je je bewust van de reistijden in het oosten van het land? Als ZGT niet toegankelijk is, dan kom je eerst uit bij Medisch Spectrum Twente. Hier zullen de wachttijden dientengevolge verdubbelen. Daarna op Deventer? Wat is de reistijd van Almelo naar Deventer? Ik heb het opgezocht: de reistijd per auto van Almelo naar Deventer is 35 minuten. Van ziekenhuis Almelo naar ziekenhuis Zwolle kost 48 minuten. En de reistijd per openbaar vervoer is ca. 90 minuten. Maar deze ziekenhuizen zijn al overbelast. Het Deventer ziekenhuis hanteert zelfs een postcode stop. 

  Bij deze doe ik een oproep aan alle patienten met een nieuwe zorgvraag van het ZGT: probeer een afspraak te maken in een ander ziekenhuis. Zorg dat je direct antwoord krijgt. Als dit niet lukt binnen de Treeknorm, meld je dan bij het ZK en stuur een afschrift van je aanvraag om zorgbemiddeling naar de Nederlandse Zorg Autoriteit. Want het kàn niet: deze patienten kunnen niet allemaal bemiddeld worden binnen de Treeknorm. 

  Met andere woorden: de zorgbemiddeling is een wassen neus, die er op papier voor zorgt dat de zorgverzekeraar aan zijn plichten voldoet. Maar dit kan in werkelijkheid nooit gerealiseerd worden en dat moet dan maar eens duidelijk worden. 

Onderliggend
Geen gegevens